Egyházmegyei Nap - beszámoló

2005. 05. 16.


Pünkösdi találkozó a Székesfehérvári Egyházmegyében

Pünkösdhétfőre hívta találkozóra a Székesfehérvári Egyházmegye minden plébánia közösségét és az ott működő lelkiségi mozgalmak képviselőit Spányi Antal megyés püspök. Ez a nap különösen alkalmas arra, hogy Isten szeretete közösséget hozzon létre, mint az újszövetségi idők első pünkösdjén: „Amikor elérkezett pünkösd napja, mindannyian együtt voltak, ugyanazon a helyen.” (ApCsel 2,1) "

 

a szabad ég alatt

 

Isten meghív, nevünkön nevez, és a másik emberhez küld. Azt akarja, hogy az ember ezt a személyes hivatást a kapcsolatiban valósítsa meg. Valahogy úgy, mint az egyház születésekor: Felmentek a felső terembe, ahol időzni szoktak: Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, és Simon, a buzgó, végül Júdás, Jakab testvére. Ezek mindnyájan állhatatosan, egy szívvel-lélekkel kitartottak az imádkozásban az asszonyokkal, valamint Máriával, Jézus anyjával és rokonaival együtt." (ApCsel 1,13-14)

 

püspöki beszéd

 

Ma ennek a közösségnek megteremtését a plébánia hordozza, amint azt II. János Pál pápa Christifideles Laici (Világi hivőkről) megnyilatkozásában írta: A plébánia ugyanis, bármilyen szegény is legyen személyekben és eszközökben, sőt néha hatalmas területen szétszórtan létezik, vagy a mostani idők kaotikus és túlnépesedett városaiban nehezen található meg, a plébánia elsősorban nem struktúra, terület vagy épület: hanem inkább Isten családja, testvériség, amelynek egy a lelke, családi, testvéri és befogadó ház, a keresztény hivők közössége.(26) A Szentlélek irányításával, Krisztusra építve lehet szeretetközösségként megélni az egyház közösségét, a pünkösdi egység örömét és a megértés biztonságát.

De nemcsak az időpont, hanem a helyszín megválasztása is tudatos, közösségteremtő gondolat alapján történt. A BalinkaiTölgyes Tábor festői szépségű tájon, a Galya patak mentén húzódik, a Bakony lábánál. Különösen alkalmas hely arra, hogy a gyerekek, felnőttek hátuk mögött hagyva a hétköznapokat, feltöltődjenek élményekben, lelkiekben gazdagodjanak.

 

családok

 

Az egész napos rendezvény fő témája az Eucharisztia évéhez kapcsolódott, melynek programját a főpásztor tavaly októberben hirdette meg, kérve az egyházközségeket tartsanak szentórákat és elmélkedéseket az Oltáriszentségről.

Ennek fényében állították össze a rendezvény szervezői - Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató és a Pasztorális Tanács ifjúsági, kateketikai, és család csoportjának a felelősei - a gazdag programot. A lelki elmélyülésre, épülésre, szellemi kikapcsolódásra tervezett napból nem hiányoztak a fiataloknak szóló sportolási lehetőségek, a kisgyermekeknek tervezett játszóházak.

 

a püspök beszél

 


A délelőtt folyamán a felnőttek a főpásztor elmélkedését hallhatták az Eucharisztiáról, az Egyház születésének kezdetéről, a megújulásról melyre a mai napon is hív bennünket a Lélek. Beszélt a papi feladatokról, a hívők feladatairól kiemelve azt, hogy csak közösen léphetünk előre. Be kell fogadnunk a Szentlelket, hogy eljussunk az imádság valódi megélésére, a tanúságtevő keresztény életre, a teljes igazság megismerésére, a közösség szolgálatára, a sajátos karizmák felismerésére és megélésére. A főpásztor kiemelte beszédében, hogy ma is mindenütt ugyanaz a Jézus Krisztus gyűjti egybe követőit, aki megígérte és elküldte tanítványainak a Szentlelket. Fel akarja építeni a közösséget, titokzatos testét, az egyházát. Velünk és bennünk szeretné egyre hitelesebben, gyümölcsözőbben megvalósítani a közösséget, hogy mindnyájan felismerjük, felelősek vagyunk egymásért, és hogy ez a kapcsolatunk Istentől ered, Isten ajándéka. A közösséget megélni annyi, mint ledönteni a korlátokat, és befogadni a különbözőséget. A hétköznapokban ezt jelenti: minden embert szeretni, egymással szorosan összetartozni, és együtt megélni küldetésünket.

 

esernyők alatt

 

Az elmélkedés után fakultatív programok közül választhattak a résztvevők, amelyek a tábor területén több helyszínen is várták őket.

Az egyházmegye egész területéről érkező családosoknak bemutatkoztak az egyes egyházközségekben jól működő családcsoportok, az egyházmegye területén is megtalálható Schönstadti családmozgalom, a Házas Hétvége, a MÉCS és a Fokolare- mozgalom.

A fiatalok megismerkedhettek az Antióchia közösséggel, a Cserkészettel, a kölni zarándoklat lelkiségével és nem utolsó sorban egyházmegyénk kispapjainak közösségével.

Egy-egy kisközösség, mozgalom egy-egy órában mutatkozott be, a tábor területén álló turistaházaknál. Természetesen lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre, egymással való találkozásra.

 

résztvevők

 

A lelki napon a gyerekeket külön program várta. A délelőtti, csak gyerekeknek szóló szentségimádás után, a kézműves foglalkozásokat székesfehérvári szülők vezették. Az egyházmegye összes óvodájából, iskolájából érkeztek pedagógusok, hogy a gyerekeknek játszóházat biztosítsanak, amíg a szülők részt vehettek a lelki programokon. Hatalmas sportpályák álltak rendelkezésre a mozgásra vágyó fiatalok számára. A sportvetélkedőket a cserkészek irányították.
A nap lelkületéhez kapcsolódva a tábor területén egész napos szentségimádásra, gyónásra volt lehetőség Délután közös, csendes, szentségimádásra hívták a fiatalokat és felnőtteket. A mintegy negyven pap, diakónus, kispap segítségével elmélyült perceket élhettek át a hívők.

A találkozó elején Ugrits Tamás atya játékra hívta a jelenlevőket. A „Szeresd aki melletted van és dobj egy kavicsot” felszólításra a találkozó végén egy teli hatalmas teli tál kavics mutatta, a több, mint ezer fős találkozót, valóban a szeretetből fakadó tettek vezérelték. (A találkozón 1317 főt regisztráltak. Összesen 50 pap, diakónus, kispap vett részt.)

A lelki nap végén Spányi Antal megyés püspök, az egyházmegye jelenlevő papjaival celebrált szentmisét, melyen a csepeli Jézus Szíve plébánia fiataljai szolgáltak énekekkel, zenével.

Bertáné Pintér Katalin
egyházmegyei sajtóreferens
Féynképeket készítette dr. Berta Gábor< 2023. január >
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 

 

 


 

  


 

 


 

 


 

 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk