Egyházmegyei zarándoklat Máriaremetére - beszámoló

2023. 06. 04. | | 2023. 06. 05.

 

 

 

A lét örömét kell hordoznunk, amely Istenből forrásozik – 96. egyházmegyei zarándoklat Máriaremetére

2023.06.04. – Szentháromság vasárnapján 96. alkalommal zarándokoltak a székesfehérvári egyházmegye hívei Máriaremetére, a csodatevő Remete Mária-kegyképhez, hogy kérjék a Szűzanya szerető közbenjárását szeretteikért, önmagukért, a magyar nemzetért. Spányi Antal megyés püspök, a hagyományos búcsúi szentmise főcelebránsa a Szentháromság titkáról beszélt, amelyet csak a hit fényében foghatunk fel. Ez a misztérium azt az isteni szeretetet mutatja meg nekünk, amelynek lényege az önátadás.

A Szentháromság a minta számunkra az Istennel való viszonyunkban és a különféle emberi kapcsolatainkban. Ez az első és feltétel nélküli szeretet, örömünk forrása, amely hűséges, mindig jót akar, és amelyről tanúskodnunk kell a világban. „Sokan vannak, akik nagyon keveset tudnak Istenről. Elhiszik, hogy Isten létezik, de csak akkor, amikor bajban vannak. Hogy ki az Isten, mi közöm van Hozzá, – ezt nem gondolják végig. Mert a világban is megelégszünk a felszínességgel, hagyjuk, hogy a hírekből ránk ömlő, sokszor hazug információk irányítsák életünket, és Istenről már nem is akarunk többet tudni. Ez a gondolkodás sem Istenhez, sem a másik emberhez, sem önmagunkhoz nem visz közelebb.”

A főpásztor arról is beszélt, Isten elküldte Fiát, az Üdvözítőt, aki megszabadított bűneinktől. Visszatérve az Örök Atyához, elküldte a Szentlelket, aki segíti megnyílni az embert Isten felé. „A Lélek egy új, megszentelt élettel akar megajándékozni, amikor a keresztségben Isten gyermekeivé válunk. Amikor a Szentlélek templomává leszünk, akkor szoros, mély kapcsolatba kerülünk az Istennel, aki egészen odaadja magát nekünk” – hangsúlyozta a püspök, majd arról beszélt, az Atya első és feltétel nélküli szeretete, örömünk legfőbb oka, amely hűséges, mindig jót akar, és amelyről tanúskodnunk kell a világban. „Életünknek a lét örömét kell hordoznia, amely Istenből forrásozik. Az életszentség útja nemcsak a bűnökkel, a kísértésekkel vívott küzdelmeink útja, hanem annak az örömnek az útja is, amelyre Istenre hív bennünket. Engedjük ezt az örömet szívünkben megerősödni, hogy formálja, alakítsa életünket.”

A megyés püspök azzal zárta gondolatait, küldetésünk építeni Isten országát nemcsak a jócselekedetekkel, hanem azzal is, hogy az igazságot képviseljük. Azzal, hogy az egyház védelmére kelünk, amikor rágalmazzák és tönkre akarják tenni azokat, akik hitelesen képviselik az evangélium örömhírét. „Krisztus tanítványokat akar, akik, ha gyengék és erőtlenek is, a Lélek erejével tanúságot tudnak tenni hitükről. Az apostolok korában és ma is így terjedt az evangélium, hogy Isten nekünk adta önmagát, hogy szabaddá tegyen minket a bűntől és az Ő gyermekei lehessünk. Ehhez az emberi méltósághoz legyünk következetesek és hűségesek.”

A nagy múltú zarándokhelyre Szentháromság vasárnapján a nehéz időkben is elmentek, és ma is minden esztendőben zarándokolnak fehérvári hívek. A Székesfehérvári Egyházmegye búcsújáró napját Prohászka Ottokár püspök kezdeményezte, és püspökutóda, Shvoy Lajos hirdette meg.

 Berta Kata
Fényképeket készítette Lakata Pál
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 

Korábbi évek beszámolói:

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk