Egyházmegyei zarándoklat Máriaremetére - beszámoló

2010. 05. 30. |

 

Évről-évre zarándokok ezreit fogadja  Máriaremete, a majdnem kétszáz éves múltú kegyhely, ahová a Székesfehérvári Egyházmegye 83. alkalommal hirdetett meg zarándoklatot.

 

 szentmise a szabad ég alatt

 

Szentháromság vasárnapján a nehéz időkben is szinte minden esztendőben ide zarándokoltak a fehérvári hívek. A Székesfehérvári Egyházmegye búcsújáró napját Prohászka Ottokár püspök kezdeményezte és püspökutóda Shvoy Lajos hirdette meg. A templom oldalában elhelyezett kőtáblák tanúskodnak erről, s a két püspök mélységes Mária tiszteletéről. A zarándoknap azután is szokásban megmaradt, hogy az egyházmegyei határokat átrendezték és Máriaremete az Esztergom-Budapest Főegyházmegye területére átkerült.

Spányi Antal fehérvári püspök az ünnepi szentmisében arra buzdította a híveket, hogy a szentháromságos szeretet tükröződjék vissza életünkben, amelyhez kérjék a Szentlélek segítségét. „Isten országát nem építhetjük a magunk elképzelése és akarata alapján, csak a kinyilatkoztatásban megismert szentháromságos szeretet szerint. Az Egyházat, mint népet, az Atya, a Fiú és a Szentlélek egysége fogja össze: ez Isten misztériuma.” A püspök a Boldogasszony búcsújáró helyéről gyermekkori élményeit is felidézte. „Emlékszem rá, hogy gyermekként a szüleimmel, családunkkal gyakran jöttünk ide. Anélkül, hogy észrevettem volna, belenevelődtem ebbe a zarándok lelkületbe. A kirándulás élménye mellett olyan szent dolgokról, értékekről beszéltünk, amelyek beleivódtak életünkbe. Püspökként is megtapasztalom mit jelent Mária oltalma alatt élni, Mária szemével tekinteni Krisztusra. Az Egyház is így fogalmaz: Mária a Kegyelmek Anyja. Ezért tartottam fontosnak az egész egyházmegyét, az egyházmegye papságát Mária oltalmába ajánlani. Ünnepélyes keretek között a Papság Éve kiemelt programjaként tavaly a bodajki Szűzanya kegyhelyén is megtettük ezt a felajánlást Mária segítségét kérve.”

Máriaremete a főváros lakosságának máig kedves és látogatott búcsújáró helye. Mária élő tiszteletéről tanúskodnak az oltár köré és a templom oldalában elhelyezett márvány hálatáblák. Az ország más részeiből is érkeznek búcsújárók, akik napjainkban is hálát adnak imameghallgatásért, pl. gyógyulásért, vagy éppen egyetemi diploma megszerzése kapcsán. Sokan keresik fel a templomban őrzött kegyképet, hogy megköszönjék a Szűzanyának az életükben megtapasztalt kegyelmeket.   

 

 - BPK -

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk