Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Maroshegy) - beszámoló

2018. 10. 04. | | 2018. 10. 09.

 

 

Az imádság újjászületésre vezet minket - Elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnep Székesfehérváron

2018.10.05. – Székesfehérvár közös Eucharisztia ünnepén, a maroshegyi Szent Kristóf- templomban Assisi Szent Ferenc életpéldájáról elmélkedett Spányi Antal megyés püspök, ahogy a szent viszonyult a természethez, az anyagi javakhoz, a bűnhöz, a betegségekhez, szenvedéshez, a halálhoz. A székesfehérvári papok és hívek, a hagyományos elsőcsütörtöki közös imádságon az Eucharisztikus Kongresszusért, a kereszténység megmaradásáért, hitvalló családokért és papi hivatásokért fohászkodtak.

A Szent Kristóf-templomban Lovász László Rajmund OFM kisegítő lelkész köszöntötte az egybegyűlteket és kérte a főpásztort, hogy a szent liturgiában vezesse Isten népét közelebb az Eucharisztiához.

A főpásztor elsőcsütörtöki beszédében a szent ünnepéhez kapcsolódva elmondta. „Szent Ferenc számára az Oltáriszentségben és a mindenhol és mindenben jelen levő Isten élménye meghatározta egész lelkületét. Nemcsak hirdette, hogy Őbenne élünk és mozgunk, hanem hitte is, ezért tudott a legnagyobb szeretettel beszélni testvéreihez, az emberekhez, de még a madarakhoz is. Ezért tudott olyan, Istent dicsérő sorokat leírni, mint a világirodalom remekének ismert Naphimnuszban.”

Szent Ferenc életéről elmélkedve a megyés püspök azt is kiemelte: a betegséget és a testi gyengeséget megélve még a stigmákat is megkapta, elsőként az egyház történetében. Amikor már látásában, hallásában, emberi funkcióiban is korlátozva volt, akkor érezte igazán szabadnak magát.  „Békességgel kell elfogadnunk nekünk is a betegséget, hogy felül tudjunk emelkedni a keresztjeinken, és imádkozzunk azokért, akik bántanak, akik nem értenek meg, akik cserben hagynak. Azokért is fohászkodjunk, akik kérik és azokért is, akik nem kérik. Imádkozzunk az üldözött keresztényekért és a világért, Szent István népéért és Boldogasszony Anyánk országáért.”

Észre kell vennünk, mennyi lehetőségünk van az imádságra, amely által újjászülethetünk, amely formál bennünket – hangzott el beszédben. „Az imádság által másképpen fordulunk magunk felé, a másik felé, a világ felé, mert Isten megbocsátását hordozzuk és hirdetjük. Az Ő szeretetét sugározzuk a világba, amely által nemcsak a másiknak szerzünk örömet, hanem önmagunkat is megajándékozzuk. Fogadjuk el az imát, mint az Istentől kapott lehetőséget országának építésére, a szeretet gyarapítására, egymás megbecsülésére, a hitünkről való tanúságtételre.

A megyés püspök a Szentórában kérte a Szentlelket, segítse felismerni Isten jelenlétét az életünkben, hogy Szent Ferenc és az apostolok nyomdokaiba járva követhessük Őt. „A Lélek új fényben mutatja meg a teremtett világot és mutatja meg önmagukat. Más fényben látjuk embertársainkat is, akiket Isten felé kell vezetnünk. Ismerjük fel mi akadályozza hitéletünket, és mi az, ami új lehetőséget ad Krisztus követésére.”

Az imaóra végén a Rózsafűzér hónapjához kapcsolódóan Spányi Antal püspök egy tized rózsafűzért imádkozott el közösen a hívekkel.

Berta Kata
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

 

 

 


 

  


 

 


 

 


 

 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk