Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Maroshegy) - beszámoló

2017. 10. 05. | | 2017. 10. 11.

 

 

 

Egységben és közös hitben kell tennünk a kereszténység megmaradásáért – Elsőcsütörtöki imádság Székesfehérváron

2017.10.05. - A bátran és felelősen megélt hitért, az összetartozásért, a keresztény egységért imádkozott Spányi Antal megyés püspök Székesfehérvár hagyományos Eucharisztia ünnepén a maroshegyi Szent Kristóf templomban. A székesfehérvári papok és hívek a hagyományos elsőcsütörtöki közös imádságon a kereszténység megmaradásáért, hitvalló családokért és papi hivatásokért fohászkodtak a szentmisét követő szentórában.

A Szent Kristóf templomban Tóth Tamás plébános köszöntötte az egybegyűlteket és kérte a főpásztort, a szent liturgiában vezesse Isten népét közelebb az Úrhoz.

A főpásztor beszédében hangsúlyozta: Isten közelsége mindig örömöt, békét, szeretet jelent, de az emberiség ma a Teremtő terveivel szemben, gondviselésébe vetett hit nélkül járja útjait. Ebben a megbolydult világban kell a keresztényeknek egységesen fellépni, bátran vállalva a hitért való üldöztetést is, amelyről sokszor szól a Biblia tanúsága is. A 21. századi keresztényeknek meg kell értenie, hogy a jövő Isten kezében van, ami akkor teljesedik be, ha hitvalló módon összefogunk és vállaljuk felelősségünket a világban. Felelősen kell gondolkodnunk az Egyházról, és nemcsak a saját üdvösségünkről kell gondoskodnunk, hanem másokat Krisztushoz kell vezetnünk. A keresztény embernek beszélnie kell a hitről, és nem hallgathat arról, hogy mi zajlik a világban. Tiltakoznunk kell, amikor tagadják, hogy Európának keresztény gyökerei vannak. Egységesen, egymással összezárva, közösen, hitben tudjuk megmenteni a kereszténységet, az egyházat.

A megyés püspök a szentórában tartott imájában arra kérte az Urat, szűnjön meg a széthúzás, és az egységet keresse és szolgálja mindenki. Sok múlik egyetlen ember hűségén és kitartásán is, aki az egységért dolgozik, de nagy szükség van Isten egész népének megerősödésére az egyházban. A főpásztor arra kérte az Oltáriszentségben jelenlevő Krisztust, erősítse meg követőit abban, amit az utolsó vacsorakor hagyott ránk: az egység által menekülhet meg a világ, amely ezáltal elhiszi, hogy Jézus Krisztus, az Élő Isten Fia.

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás
VIdeó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 

 


 

  


 

 


 

 


 

 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk