Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Maroshegy) - beszámoló

2020. 10. 01. | | 2020. 10. 02.

 

 

Az ima lelki emberré formál bennünket – Elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnep Székesfehérváron. 

2020.10.01. - Lisieux-i Kis Szent Teréz liturgikus emléknapján Spányi Antal megyés püspök a maroshegyi Szent Kristóf templomba hívta Székesfehérvár híveit, a közös elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnepre. A szentórán a főpásztor vezetésével és a város papságával együtt imádkoztak a plébániák képviselői a hit kegyelméért, egyházunkért, hazánkért, a családokért, a járvány megszűnéséért. A jelenlevők nevében Lovász László Rajmund OFM atya köszöntötte a főpásztort, és az Eucharisztiáról, mint az emberi élet legmélyét érintő, isteni valóságról beszélt. 

A főpásztor a szentmisében arra buzdított, örüljünk a lehetőségnek, hogy a templomban összejöhetünk és imádkozhatunk. A sokféle nehézség és veszély között megtapasztalhatjuk itt a lelket emelő miliőt, Jézus közelségének békéjét, örömét és erőt is kapunk. „Szükségünk van a találkozásnak erre a megszentelt helyére, mert bár nyilvánvaló, hogy az Úr bárhol és bármikor ott van, mégis ezt a találkozást könnyen és természetesen a templomban tapasztalhatjuk meg. Keressük Jézust, aki azt mondja megtaláljuk Őt az Oltáriszentségben. De kereshetjük papjaiban, az Egyházban, a másik emberben. Fontos szembe néznünk azzal, hányszor nem értjük az egyházat, a pápát, a püspököket, lelkipásztorokat. De mi mit teszünk értük? Látnunk kell mennyi nagyon átgondolt, felépített támadás éri az Egyházat kívülről, rágalmak, amelyek a társadalomban sokak lelkébe beültetik a negatív gondolatokat. Bele sem gondolunk, ha az egyház olyan tökéletes lenne, olyan amilyennek szeretnénk, akkor kinek lenne helye benne. Ki az, aki tökéletes és nincs semmi gyengesége, és teljesen Isten szerinti életet él?” - hívta fel a figyelmet az Egyházat ért támadásokra a püspök.

„A legfontosabb, hogy az élet nem arról szól, legyen meg a mi akaratunk, hanem arról, hogy megértsük Isten akaratát és átadjuk magunkat Neki. Jézus erre tanított bennünket a Getszemáni kertben és a kereszten. Kérte, ha lehet múljék el tőle a szenvedés, de nem állt meg itt, hanem tovább lépett és odaadta életét az Atyának. Mi se álljunk meg a nehézségek láttán, értsük meg, hogy papjaink annyian lesznek, amennyit kiimádkozunk az Égből.” – hangsúlyozta a főpásztor majd hozzátette. „Egészen új látásmódot kell megtanulnunk, ami a földies emberből lelki emberré formál minket, Krisztus hasonlatosságára. Ez a kegyelem műve. … Fogadjuk el az Egyházat, ami szent, csodálatos, de esendő, bűnös és gyenge is tud lenni. És ismerjük fel, így van benne nekünk helyünk és küldetésünk is. … Mindenben megerősít bennünket Krisztus, ha az Ő akaratát keressük azt, amit egyszerre kell saját életünkben és a világban megvalósítanunk.”

Spányi Antal püspök a szentórán megköszönte Istennek, hogy az Oltáriszentségben kézzelfogható közelségben van számunkra és azért imádkozott, hogy a kenyér és bor színében titokzatosan jelen levő Jézus otthont találjon minden hívő szívében és lelkében. Kérte az Urat, hogy az egyházellenes támadások, és az Isten ellenes megnyilvánulások közepette megerősödjünk az igaz hitben, és az Ő akaratát szolgáljuk egész életünkben. A főpásztor imájában megemlékezett Kis Szent Terézről, aki át sem lépve a zárda küszöbét imádságai és felajánlott élete által a missziók védőszentje lett. A püspök azért fohászkodott, hogy imáinkkal mi is segítsük egyházunkat, papjainkat, legyünk készségesek, és ne a gyengeségekre figyeljünk, hanem arra a mélységre, amit Krisztus ad az Őt szolgálóknak.

Az imaóra a Prohászka Imaszövetség új papi és szerzetesi hivatásokért mondott imájával és a közösen elmondott litániával zárult.

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk