Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Szárazrét) - beszámoló

2017. 08. 03. | | 2017. 08. 07.

 

 


Válasszuk szét a jót és a rosszat! - Elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnep Székesfehérváron

2017.08.03. - A hagyományos elsőcsütörtöki engesztelő imára hívta Spányi Antal megyés püspök Székesfehérvár híveit a szárazréti Fatimai Szent Szűz tiszteletére szentelt templomba, hogy - hallgatva az Egyház iránti szeretetük hangjára - egy közösségként fohászkodjanak Istenhez. A főpásztort Nyárai-Horváth István plébános köszöntötte.

A főpásztor a szentmisében arról beszélt, hogy az Ószövetség világától fogva az ember lelkében ott él a kép, ha Istenhez imádkozik, akkor helye van az Ő országában. Ábrahámra, vagy az Isten embereire hivatkozva a Mennyei Atya tehetetlenné válik és kényszerítve van, hogy az üdvösség útjára vezessen minden hozzá fohászkodót. Jézus azonban a mennyek országának titkáról másra tanít bennünket példabeszédein keresztül. Az elrejtett kincs, a gyöngy, és a háló kivetésének történetei arra hívnak mindannyiunkat, hogy áldozatot kell hoznunk Isten országáért. Meg kell szabadulnunk gyengeségeinktől és bűneinktől és késznek kell lennünk arra, hogy mindent Őneki adjunk, minden emberi elgondolásunkat is. „Amikor önmagunkhoz ragaszkodunk, és mások felett ítélkezünk vajon ez Isten országa felé vezet-e bennünket? Amikor a halász nekifeszül és húzza ki a hálót a vízből, az tartalmaz megőrzendőt és kidobni valót egyszerre. Amikor a partra kiteríti, amit kifogott, szétválasztja a jót és a rosszat. Ez olyan, mint az angyalok munkája, a konkolyról szóló példabeszédben. „Az Emberfia elküldi angyalait, hogy szedjenek össze országában minden botrányt és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyogni fognak, mint a nap Atyjuk országában. Akinek van füle, hallja meg!”

A közös imaórán a főpásztor azért is fohászkodott, hogy minden ember egyszerűségben és őszintén ki tudja tárni szívét és lelkét Istennek. Megbánva, amit rosszul tett elnyerhesse a békét élete legfőbb orvosától, aki az egész világnak is békét hozott. „Az Őr irgalmassága tanítson meg minket a megbocsátásra, irgalmassága hozzon gyógyulást a sebzettségeinkre, fájdalmainkra, keserűségeinkre. Ő, aki a nehézségeinket viselte, betegségeinket hordozta, legyen lelkünk orvosa, életünk reménye, üdvösségünk záloga. Segítsen bennünket, hogy földi életünk zarándokútján felismerjük, és ahogy apostolai, mi is Vele járjuk életünk útját, az atyai ház felé. Legyen Ő életünk központja, akiben benne akarunk élni, létezni, mozogni. Ahogy a zsoltáros mondja, minden forrásunk Belőle fakadjon.”

A szentóra végén az egybegyűltek a főpásztor vezetésével elimádkozták az Eucharisztikus Kongresszus és a Prohászka Imaszövetség imádságát. Majd a litánia után a megyés püspök felolvasta azt az imát, amelyet kérésére az egész egyházmegyében mondanak az üldözött keresztényekért.

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk