Itt az ideje, hogy visszatérjünk templomainkba – Elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnep Székesfehérváron - beszámoló

2020. 06. 04. | | 2020. 06. 05.

 

 

 

Itt az ideje, hogy visszatérjünk templomainkba – Elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnep Székesfehérváron, a Felsővárosban

2020.06.04. – „Itt van az ideje, hogy keressük a templomba vezető utat, hogy eljöjjünk és teljesítsük keresztényi kötelességünket, az Istentől kapott parancsokat. És itt az idő, hogy elvégezzük személyes gyónásainkat is, hisz a kialakult helyzet miatt az általános feloldozást azzal a feltétellel kaptuk, hogy adandó alkalommal a szentgyónásunkat elvégezzük. Közös imádságban adjunk hálát Istennek, hogy ebből a fenyegető veszélyből, a szorongató feszültségekből kiszabadulunk lassan, és megnyílik előttünk a rendes, a többé-kevésbé megszokott élet” – hangsúlyozta Spányi Antal megyés püspök a város elsőcsütörtöki alkalmán, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, mint az Örök Főpapnak az ünnepén.

A szentmise elején Nyárai-Horváth István plébános köszöntötte a város papsága és hívei nevében a főpásztort. „Szeretnénk megerősödni abban, hogy az Oltáriszentség, az Úr Jézus imádata által elmélyedhetünk abba az igazságba, hogy az Ő önátadása, áldozatvállalása árán valóban ma is velünk van, és minden földi nehézség fölött az örök élet ajándékát nyújtja számunkra.”

A főpásztor örömmel köszöntötte a híveket abból az alkalomból, hogy újra közös ünnep lehet az elsőcsütörtöki szentmise és szentségimádás, nemcsak a Felsővárosi plébániának, hanem a város egyházközségeiből érkezőknek is. A város papságához szólva ugyancsak örömét fejezte ki, hogy a nehéz időszak után éppen Krisztusnak, az Örök Főpapnak az ünnepén mutathatnak be újra, közösen szentmisét. A megyés püspök megemlékezett arról is, hogy ezen a napon, Trianon 100. évfordulóján, a világban szétszóródott magyarságért kell imádkoznunk, hogy a szétszabdalt, széttört országnak ne csak jelene, hanem jövője is lehessen.

Az Örök Főpapról szóló beszédében a püspök azt hangsúlyozta, hogy az egyházban a papnak feladata és küldetése, hogy áldozatot mutasson be. „De nemcsak Krisztus áldozatára és kereszthalálára kell gondolnunk, hanem egész életére, amellyel megváltott bennünket. Minden imádságára, tanítására és minden örömére. Főpapi szolgálatát nemcsak a szenvedésben kell szemlélnünk, hanem abban a végtelen isteni szeretetben, amelyben azért jött el hozzánk, hogy magára vegye a mi bűneinket, és megszabadítson minket, hogy új életet, szeretettel teli életet tudjunk élni” – emelte ki a főpásztor, majd hozzátette. „A szeretet sürgessen bennünket, hogy Krisztushoz tartozzunk egészen, teljes szívvel. Krisztusról tanúskodjunk, vele lássuk és vele szemléljük ennek a világnak minden történését, a magyarság történetét is, amely szentekkel kezdődött, és amelynek történelme elején egy Szent család van: Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre. Első szent királyunk éppen ebben a városban ajánlott minket Máriának. Látjuk, hányszor próbálták eltüntetni népünket, hogy a történelem felmorzsoljon bennünket, de nem így történt. A szentek és a Szűzanya megtartott bennünket, és ma is ez ad reményt a jövőre, elevenen tartja összetartozásunkat minden magyarral.”

A megyés püspök a közelmúlt eseményeit értékelve megköszönte, hogy sokan nagy áldozattal és hősiességgel védtek minket, szolgáltak, ápoltak, gondoztak másokat. „A vezetőink a helyükön voltak, és biztos döntéseket hoztak, hogy ne érjen el minket a baj, mint más országokat. Jó volt látni, hogy keresztény vezetőnk biztosan, világosan és szelíden utat mutatott napról napra.” A püspök megköszönte Istennek, minden jó forrásának, hogy újra együtt ünnepelhetnek a hívek a templomokban. A főpásztor végül elmondta, sokan nem értették meg, miért volt kénytelen a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghozni a fájdalmas döntéseket a nyilvános szentmisékkel kapcsolatban, miközben ezek a rendelkezések mindannyiunk életét, az egész társadalmat és az egyházat is védték. „Most ez az időszak a végéhez közeledik, reméljük, egyre jobban megnyitjuk a templomokat. Itt van az ideje, hogy keressük újra a templomba vezető utat, elvégezzük szentgyónásunkat” – hangsúlyozta a püspök.

A közös szentségimádáson a főpásztor Krisztushoz, az Örök Főpaphoz fohászkodott, hogy a papi rend tagjai a megváltó áldozat részesei lehessenek. Imádkozott szent papokért, akik egyre hasonlóbbá válnak Jézushoz, akik őszinte szívvel és tiszta lelkiismerettel hirdetik az evangéliumot. Jópásztorként szolgálják Istent és az Egyházat, példái a szent, egyszerű és örömteli életnek. Spányi Antal püspök végül elmondta Kis Szent Teréz imáját a papokért, a szeminaristákért, a diakónusokért, a világi lelkipásztori munkatársakért. Majd Prohászka püspök gondolataival zárta az áhítatot, kérve Máriát, a Magyarok Nagyasszonyát, növelje azt a hitet Krisztus követőiben, amely az Ő szívében és lelkében mindig élt, és minden tettét meghatározta.

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás

 Korábbi évek beszámolói:


Kapcsolódó videóanyag

Képtár


< 2020. augusztus >
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk