Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Prohászka) - beszámoló

2021. 07. 01. | | 2021. 07. 02.

 

 

Az Isten szava mindig beteljesedik – Elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnep Székesfehérváron

2021.07.02. – A hagyományos elsőcsütörtöki szentmisét a Prohászka-emléktemplomban tartotta a város papságával Spányi Antal püspök, amelyet a közös szentségimádás követett. A főpásztor a hívekkel együtt új papi és szerzetesi hivatásokért imádkozott. „Az Isten szava mindig beteljesedik, és ez így lesz a mi életünkben is. Még akkor is, ha tele vagyunk aggodalommal és félelemmel, és nem értjük, merre megy a világ, amikor az emberek elfeledkeznek a legalapvetőbb igazságokról. Akkor is biztosak lehetünk abban, hogy az Ő terve valóra válik” – hangsúlyozta a megyés püspök.

A szentmisében a főpásztor Mózes első könyvéről beszélt, amikor Isten próbára tette Ábrahámot. Azt mondta neki: „Fogd a fiadat, akit szeretsz, Izsákot és menj el Mórijjá földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik hegyen.” Ábrahám, bár vérző szívvel, de engedelmeskedett, mert ugyan szerette gyermekét, de Istent még jobban. „Isten valójában nem akarta, hogy Ábrahám megölje Izsákot. Ő nem a gyilkolás Istene, hanem az Élet Ura. Fontos ezt látni, amikor a 21. század Európájában úgy gondolják, hogy a magzati életet a 9. hónapban is ki lehet oltani. Isten védi az életet, és megoltalmazza, és aki kitart felelősséggel az Isten akarata mellett, azt megáldja, ahogy Ábrahámot és Izsákot is” – hangsúlyozta a püspök, majd arról beszélt, a mi életünkben is megvan a helye az áldozathozatalnak, és nem kell ellene semmit tennünk. Izsák története megérteti velünk, hogy felelősen kell gondolkodnunk Isten akaratáról. Akkor majd mi is azzal az örömmel élünk, amelyet Ábrahám és fia érzett, amikor lejöttek a hegyről.

A főpásztor a továbbiakban arról beszélt, hogy Isten Igéjéről mindig felelősen kell gondolkodnunk. Máté evangéliumában a béna ember meggyógyításának történetében azt olvassuk, fáradtságot nem kímélve odavitték a beteget Jézushoz, és többet kaptak, mint gondolták, az örök élet ígéretét. „Bocsánatot nyertek bűneid, nem számít, mit tettél. Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!” – mondta Jézus, és az ember hazament. Ennek láttára dicsőíteni kezdték Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. „Mégis azt, aki a legtöbbet adta, amit adhatott, sokan káromlónak nevezték, ártó módon gondolkodtak Róla, hogy elpusztítsák. Jézus hozzájuk is felelősen és világosan szólt. „Miért gondoltok magatokban rosszat? Mi könnyebb? Azt mondani, hogy bocsánatot nyernek bűneid, vagy azt, hogy kelj föl és járj?” Képesek vagyunk-e az Isten jóságáról felelősen gondolkodni, a saját dolgainkról, az életünkről, a másik emberről, a világról? Megértettük-e, hogy jó az Isten? Tudunk-e örülni, ha találkozunk, azzal az Istennel, aki ilyen végtelen módon szeret bennünket? Mert a Vele kapcsolatba lépő ember szívében ott van az öröm, amit őriznünk kell, amit sugároznunk kell tovább a világba” – fejezte be beszédét a megyés püspök.

A szentmise után az Oltáriszentség előtt Spányi Antal püspök megköszönte Jézusnak, hogy minden ember életére gondja van, hogy feladatot ad nekünk, követei lehetünk, építhetjük országát, és felelősek lehetünk az evangéliumért, az Egyházért. Megköszönte mindazt a jót, amit beleteremtett a világba: a kegyelmeket, a megvilágosodott pillanatokat, a megbocsátást, és hálát adott Isten örök szeretetéért, a jóért, amit embertársainktól kaptunk, akik szeretettel vesznek körül bennünket. Arra kérte az Urat, mindig tudjunk felelősen gondolkodni Róla, magunkról és másokról. A székváros egyházközségeinek közös Eucharisztia ünnepe a Prohászka Imaszövetség imájával, a szentségi áldással, a Tantum ergóval és a litániával zárult.

Berta Kata
Képek Somogyi Tamás
Videó Somogyi Tamás és Berta Kata 

Beszámolók:

 
 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk