Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Prohászka) - beszámoló

2022. 07. 07. | | 2022. 07. 07.

 

 

Fedezzük fel újra az Egyház közösségének szépségét és erejét! – Elsőcsütörtöki Eucharisztia-ünnep Székesfehérváron

2022.07.07. – „Az Úr azt akarja, hogy körülötte legyünk és Őrá figyeljünk! Az egyetlen Egyházát képviseljük, és úgy próbáljuk meg evangelizálni a világot, hogy elmondjuk, mit tapasztaltunk meg az Egyház közösségében, és a közösség hogyan erősített meg bennünket, az életünket” – hangzott el Spányi Antal püspök beszédében az elsőcsütörtöki Eucharisztia-ünnepen Székesfehérváron. A város papságával tartott szentmisét a Prohászka emléktemplomban mutatták be.

Tóth Tamás plébános Márk evangéliumának szavaival köszöntötte a főpásztort és a megjelenteket. „Jézus kiválaszt tanítványokat, olyanokat, akiket Ő akar, és azért, hogy Vele legyenek. Akik most itt egybegyűltetek, nem véletlen vagytok itt, hanem azért, mert kiválasztott Benneteket az Úr ma estére. Egyetlen dologért tette ezt, hogy Vele legyetek. Ezen az estén ne akarjunk nagy dolgokat tenni, kieszközölni nagy kegyelmeket Istentől, hanem egyszerűen csak töltsük ezt a másfél órát az Úrral. Minden várakozás, érdek és számítás nélkül. Legyünk az Úrral!”

A főpásztor a szentmise elején azt hangsúlyozta, fontos üzenet ez, hogy az Úrral legyünk, azért, mert Ő akarja ezt. Bármit is kapunk ezen az estén, véssük a szívünkbe, amit hallunk. „Összejöttünk, hogy imádkozzunk a családokért, hogy legyenek új papi hivatások egyházmegyénkben. De ne csak azokért fohászkodjunk, akiket hiányolunk emberi kapcsolatainkból, hanem azért is, hogy az égiek jelen legyenek életünkben.”

A püspök beszédében azt hangsúlyozta, Isten akarja összehívni népét és választja ki övéit, ahogy az Ószövetségben az ősatyákat, a választott népet. … Úgy tekintett rájuk, mint egyetlen közösségre, és ők értéknek tartották, hogy a választott nép tagjai. Minket is ezeken az elsőcsütörtöki alkalmakon egybehív az Úr, és meg kell találnunk, hol van a helyünk az Egyházban. …Közösségben egyet kell akarnunk, össze kell fognunk.” A főpásztor azt is kihangsúlyozta: a közösség liturgiája nem egyéni elgondoláson alapul, nem kell többet vagy mást tennünk a szentmisében, csak azt, amit egyház kér.

A püspök végül arra biztatott: fedezzük fel újra az egyháznak mint közösségnek az értékét és a szépségét. „Itt és most, Fehérvár város közössége, akik fontosnak tartják, hogy az elsőcsütörtöki imádságot egységesen, egy közösségben éljék meg. Az Úr azt akarja, hogy körülötte legyünk és Őrá figyeljünk! Az Ő egyetlen Egyházát képviseljük, és úgy próbáljuk meg evangelizálni a világot, hogy elmondjuk, mit tapasztaltunk meg az egyházi közösségben, és a közösség hogyan erősít meg bennünket, az életünket. … Amikor az ember a templomban egyedül imádkozik, ott csönd van és maga van jelen az Úrnak. De amikor egy liturgián veszünk részt, akkor a közösség tagjaként legyünk ott, akiknek életük középpontja és forrása az Eucharisztia. … Az Úrral vagyok, vele kell találkoznom, neki kell adnom az életemet és vele élnem!”

A szentmise utáni szentségimádás alatt a főpásztor az Egyháznak és az egyházmegyének mint a részegyház közösségének egységéért imádkozott. Azokért a papokért fohászkodott, akik elhagyva hivatásukat új utakra léptek, és azokért is, akik hosszú idő óta végzik papi szolgálatukat. Imádkozott a világban jelenleg is pusztító folyamatok megszűnéséért és azért, hogy Isten bocsássa meg a bűnöket, és vezesse akarata szerint egységre az egész emberiséget.

Berta Kata
Fényképeket készítette Kovács Marcell 

Beszámolók:

 
 
 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk