Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Szeminárium) - beszámoló

2023. 05. 04. | | 2023. 05. 05.

 

 

  

Hálát adott a Szentatya látogatásáért Spányi Antal püspök az elsőcsütörtöki Eucharisztia-ünnepen, Székesfehérváron

2023.05.04. – A papi hivatásokért, a hit megerősödéséért, a békéért imádkoztak a székesfehérvári papok és hívek a szemináriumi templomban a májusi elsőcsütörtöki szentmisén és szentségimádáson. Spányi Antal megyés püspök hálával emlékezett vissza a Szentatya 2023-as magyarországi apostoli látogatására, amelyet Isten nagy ajándékának és különleges áldásának nevezett.

„Mit kaptunk a Szentatyától? Örömet, szeretetet, vigasztalást, útbaigazítást. Valóban úgy gondolom, Ferenc pápában eljött hozzánk Szent Péter, aki megerősíti testvéreit. Akik ott voltunk, akik közel kerülhettünk hozzá, mindezt megtapasztaltuk – mondta meghatódottan a főpásztor. A megyéspüspök azt is elmondta, hazaérkezve a pápa a Szent Péter téren tartott Úrangyala imájakor megemlékezett látogatásáról. A Szentatya arról beszélt, mennyire jól szervezett, csodálatos útja volt, milyen élmény volt számára, amelyben erőt, szeretetet kapott, és mennyi hitet talált az emberekben. Két dolgot emelt ki, amit megcsodált a magyarokban és amit kincsként emlegetett: történelmi és vallási gyökereinket, valamint hazánk népek közötti híd szerepét. „Hogy gyökereink Szent Istvánig mennek vissza. Mi, akik akkor felvettük a keresztség szentségét. És a szentekhez mennek vissza, azokhoz is, akik kortársaink voltak, akiket a kommunisták üldöztek, és vértanúhalált haltak hitükért. És azokhoz is, akik igazán hitvalló módon, de névtelenül élték életüket. Becsüljük meg gyökereinket – mondta a pápa – éljünk ezekből, mert a gyökér életereje akkor is megmarad, hogyha néhány hajtását elveszíti. Legyünk büszkék gyökereinkre, és adjuk tovább a következő nemzedékeknek annak örök értékeit.”

A főpásztor arról is beszélt, Ferenc pápa különös hangsúllyal bízta ránk, hogy semmit se tegyünk Krisztus nélkül, csak vele éljünk meg mindent életünkben. Egészen Krisztussal élni, egészen Krisztusban lenni. … Úgy érezhetjük, a pápa szavain keresztül maga Jézus tanított bennünket. Ránk bízta a hidakat, amelyek, mint mondta, Budapestre jellemzőek, de amelyek nyilván sokkal többet jelentenek, mint a folyót átívelő szerkezetek. Hidakat kell építeni és őrizni saját lelkünkben az Isten felé, hogy jobban figyeljünk az Ő szavára, hogy meghalljuk és megértsük az imádságban Isten kívánságát. Hidakat kell építeni embertársaink felé, akik felé tanúságot kell tennünk kereszténységünkről. Akiken keresztül tudjuk ezt a világot jobbá tenni. Akiken keresztül úgy hatunk a világra, mint ahogy hat a kovász a lisztre, hogy kenyérré, táplálékká váljon az emberek számára. És hidakat kell építeni a saját szívünk felé is, hogy megújuljunk, hogy ne a megszokott utakon járjunk, hanem az első szeretet örömével, lelkületével és tüzével, – amit Isten iránt éreztünk, – vigyük az evangélium jó hírét másoknak. Így találjunk Jézusra, aki formál minket, és segít valóra váltani életünk küldetését. Velünk volt a Szentatya, megerősített minket, és mi ebben a találkozásban Isten ajándékát látjuk. Ez formálja át szívünket és lelkünket, és legyünk igazi és hűséges Krisztus-követők! – fejezte be beszédét a megyés püspök.

A szentmisét követő szentségimádáson a főpásztor hálát adott Istennek az egyház tanításáért, a pápák vezetéséért a krisztusi úton. Kérte az Urat, hogy ne veszítsük el hazánk keresztény gyökereit, és hidat építsünk saját szívünkben és mások szívében is Istenhez. Az elsőcsütörtöki Eucharisztia-ünnep a Prohászka Imaszövetség imájával, a litániával és a szentségi áldással zárult.

Berta Kata
Fényképeket készítette Kovács Marcell
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 Korábbi évek beszámolói (az eredetileg tervezett helyszínen):

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk