Fatimai búcsúnap Alsószentivánon újmisés áldással - beszámoló

2020. 07. 13. | | 2020. 07. 14.

 

 

Fatimai búcsúnap Alsószentivánon újmisés áldással

2020.07.13. - A Fatimai Szűzanya első magyarországi búcsújáró helyén, Alsószentivánon májustól októberig, minden hónap 13-án, a fatimai jelenések napjain tartanak zarándoknapot. A járványhelyzet miatt idén az első alkalommal tarthattunk búcsút és körmenetet.

A júliusi búcsúnapon régi hagyományként mindig egy újmisés lelkipásztor vezeti a szertartást. Így történt most is, Győri Balázs István atya szentmise bemutatásával, aki diakónusként Adonyban, a Sarlós Boldogasszony plébánián szolgált, s akit 2020. június 24-én szentelt pappá Spányi Antal püspök atya a Prohászka-templomban Székesfehérváron.

Az ünnepi szentmise elején Helter István plébános köszönetet mondott mindazoknak, akik jelenlétükkel a kegyhelyet megtisztelték, illetve kérte a híveket, hogy azokért is imádkozzunk, akik valamilyen oknál fogva ma nem lehetnek itt velünk. Megköszönte Bán Annamária (a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont tanára) fuvolajátékát is, aki a zenén keresztül, az Ave Maria csodálatos dallamával emelt bennünket a szentmise előtt (majd később egy másik dallal a szentáldozás alatt is) lelkileg közelebb Istenhez.

Tanításában Győri István atya az isteni kinyilatkoztatásokra utalt, amelyeket az emberek számára tett. Isten azt ígérte Ábrahámnak, hogy annyi utóda lesz, mint amennyi csillagot láthat az égen.

Mária hasonló ígéretet kapott Gábriel arkangyaltól, amikor azt mondta neki: Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő, és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az ő országának nem lesz vége.

Ábrahámnak testi utódokat ígért az Úr, Máriának azonban lelki örökösöket, akik az ő fián, Jézus Krisztuson keresztül elnyerhetik az örök életet, a lelki üdvösséget. Mária több kinyilatkoztatást kapott még, Simeon megjósolta neki, hogy az ő lelkét is tőr járja majd át. Mária egész életében példát mutatott arra, hogy alázattal elfogadja mindazt, ami rá várt, szolgáló szeretettel viszonyult az emberekhez. Amikor Máriát a kegyhelyen meglátogatjuk, hogy a közbenjárását kérjük, az ő végtelen szeretetében bízunk. Mária azonban azt is tudta, hogy Isten akaratának meg kell lennie: „legyen nekem a te igéd szerint.”

István atya felidézte, hogy a régebben fiatalabbak (vagyis az idősebbek) megélték a világháborút, az ötvenhatos forradalmat, a rendszerváltást, vagyis mindig várnak ránk megpróbáltatások. Ezek elviseléséhez, a gondok megoldásáért nekünk magunknak is mindig tennünk kell, de a Jóisten segítségére és Mária közbenjárására mindig számíthatunk. „Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.”

A körmenetet követően István atya újmisés áldásban részesítette a szentmisén közreműködő lelkipásztorokat és ministránsokat, majd a zarándokokat is. A búcsú végül szentségimádással zárult, s a hívők minden bizonnyal lelkiekben megerősödve tértek haza ezen a júliusi délelőttön is.

Képek és szöveg: Kiss Attila


Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk