Hálaadás az első Magyar Szent Család közbenjárását kérve - beszámoló

2016. 11. 12. | | 2016. 11. 13.

 

A Magyar Szent Család napja Székesfehérváron

2016.11.12. - A Magyar Szent Család oltalmába ajánlotta Spányi Antal megyés püspök Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre Fehérváron őrzött és tisztelt ereklyéi előtt a magyar családokat. Az ünnepre számos család érkezett képviselve egyházközségüket, hogy a főpásztori misében megerősödjenek hitükben, megújítsák szeretetüket egymás iránt. A megyés püspök meghívta a katolikus iskolák képviselőit is, hogy a fiatalokban is erősítsék a családi élet fontosságát, az összetartozás erejét. Az ünnepre az egyházmegye papságából is sokan eljöttek, hogy imájukkal támogassák a szülőket és gyermekeket.  

A főpásztor beszédében azt a reményt emelte ki, amely a családi életből fakad, amelyet semmi más életforma nem helyettesíthet. „Jó látni a boldog családokat, akik ebben a borongós őszi időben, fényt visznek a világba, akik egymást elfogadva, örömet találnak gyermekeikben, akik közösen erősítik egymást a nehézségekben, közösen élik meg hitüket, valódi közösséget alkotnak. Ilyen családot látunk keresztény történelmünk elején. Ilyen volt ezer évvel ezelőtt Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre családja.” - emelte ki a főpásztor.

A megyés püspök az első Magyar Szent Családot méltatva elmondta, ők egy olyan világban éltek, ahol másféle erkölcsi hagyományok voltak, ahol a keresztény hit még alig gyökeresedett meg, mégis példát tudtak adni a nemzetnek, hogy mi a keresztény család. Boldog családi életről álmodtak, életükben mégis jelen volt a fájdalom, a szenvedés, a gyermekek halála. A pogányság lázadásai ellenére, kitartóan dolgoztak a nemzet jövőjéért, egy eszme, egy igazság, egy életeszmény elterjesztéséért. „Honnan merítettek erőt hozzá?” - tette fel a kérdést a püspök. „A szentek életéből tudjuk, hogy erejüket Istentől kapták, az imádságon, az istentiszteleten keresztül, a szentírás tanulmányozásából, a tanítás befogadásából, a szolgálat készségéből. Nem volt ez másképp Szent Istvánnal, és az Ő családjával sem. Ezért nem törte le Őt a megújuló lázadás, a családját sújtó gyász. Tudta, hogy az Ég felé kell nézni és így látta meg a Boldogságos Szent Szüzet, akinek felajánlotta egész nemzetünket. Nekünk is így folytatnunk kell ezt a felajánlást, családunkért, mindannyiunkért.” - fogalmazott a főpásztor.

Az elmúlt évek hagyományát követve a szentmisében a megyés főpásztor a Magyar Szent Család oltalmába ajánlott minden magyar családot. Imájában a püspök arra kérte a Mennyei Atyát segítse és erősítse családokat. Adjon erőt a házastársi hűségre, az önátadásra, a családi élet örömeinek megélésére. Hogy a fiatalok lássák az igazi példát, az önpusztító és boldogtalanságba taszító élet helyett, biztonságban növekedhessenek és a keresztény élet példáját tanulják meg szüleiktől. „Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre herceg imádkozzatok a ma élő családokért, ahogy egykor mindennapi fohászotokkal vezettétek a magyar népet. Találjanak oltalmat a koronázó palást alatt ...”

A felajánló ima után a megyés püspök megáldotta az egyházközségeket képviselő családokat és átadta az ajándékokat. Így ünnepelték Székesfehérváron, az ereklyéiben újra egyesült első Magyar Szent Családot, a magyar szentek és boldogok emléknapjához kapcsolódóan.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

Az előző év beszámolója:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk