Hálaadás az első Magyar Szent Család közbenjárását kérve - beszámoló

2017. 11. 13. | | 2017. 11. 14.

 

 

A családok adjanak boldogságot a mai világnak! – A Magyar Szent Család ünnepe Székesfehérváron

2017. november 13. - Ünnepelni hívta Székesfehérvárra a családokat Spányi Antal megyés püspök a Magyar Szentek és Boldogok ünnepnapján, hogy Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéi előtt együtt imádkozzanak a magyar családokért. A főpásztor 2012 óta ajánlja ünnepi szentmise keretében a szülőket és a gyermekeket a magyar Szent Család oltalmába. A hagyományoknak megfelelően a megyés püspök megáldotta a plébániaközösségekből delegált családokat, és kérte a magyar szenteket, hogy a családtagok hitben és hűségben megmaradva, keresztény tanúságtevő és boldog életet élhessenek.

Az ünnepi szentmise elején Hajdu Ferenc helynök köszöntötte a székeskáptalan, az egyházmegye papsága és hívei, valamint minden megjelent család nevében a születésnapját ünneplő megyés főpásztort. Megköszönte, hogy a püspök családias egyházmegyében gondolkodva, különlegessé tette a Magyar Szentek ünnepét, és a Magyar Szent Családban példaképet és pártfogót adott a magyar családoknak.

A főpásztor a szentmisében az első Magyar Szent Család példáját állította a magyar családok elé. Elmondta, soha ilyen fontos nem volt, hogy a családok boldogságot sugározzanak a világ felé. Tanúságot tegyenek arról, hogy a teremtő Isten elgondolásában a férfi és a nő egymás felé fordulva, egymásban felfedezve az Isten jóságát és szépségét, egymásnak odaajándékozva magukat, minden gazdagságukkal és minden gyengeségükkel együtt találják meg kiteljesedésüket, boldogságukat. „Ma, amikor látjuk, hogy a családi élet értékét megkérdőjelezik, a nemzetek gyökereit, hagyományait, sajátos kulturális kincseit semmibe veszik, rászorulunk a szentek imádságára. Kiáltsuk bele a világba, hogy nem a nemzet és a család van válságban, hanem az a gondolkodás, amely zsákutcába viszi az emberiséget.” – buzdított a püspök majd hozzátette. „A magyar szent család hitben és szeretetben élve felelősséget vállalt hazánkért. Egy nemzetért élték az életüket. Fontos, hogy megtanuljuk az első szent család példáján kereszténységünk megőrzését, amelyet ránk hagyományoztak, és fontos, hogy továbbadjuk utódainknak a lelki-szellemi értékeinket, amelyeknek alapja hit, a család, a nemzet.”  

A megyés püspök arról is beszélt, hogy hit nélkül a család gyenge marad, mert elveszti az iránytűjét, amely az Isten felé vezet. Hűségesen ki kell tartaniuk a közös imádságban, életük megszentelésében. „Naponta meg kell újítani a házastársi szeretetet, késznek lenni a kapcsolatok megújítására és újra és újra örömet kell szerezni egymásnak. Ez teszi boldoggá a családot, és ha a családtagokon meglátszik az Isten boldogsága és kisugárzik a társadalom felé, akkor erős nemzetté válunk, amelyben boldog családok alkotnak közösséget.”

A gazdag liturgiájú szentmisében a családok aktívan belekapcsolódtak az ünneplésbe, együtt imádkoztak a szentélyben az egyházmegye megjelent papságával. A szentmise végén Spányi Antal püspök Szent István, Boldog Gizella, és Szent Imre oltalmába ajánlotta a magyar családokat, és kérte közbenjárásukat minden családért. „Köszönjük Istenünk, hogy nemzetünk történelmének kezdetére egy szent családot adtál nekünk, Istvánt, Gizellát és Imrét! ...  Köszönjük mindazt, amit az Ő imáikra adtál nekünk, amit ők könyörögtek ki számunkra. Köszönjük áldozatos, de boldog életük példáját! Köszönjük saját családjainkat is, Urunk! A családot, amelyben elfogadtak szüleink, mint áldást és amelyben felneveltek. Köszönjük a családot, amelyet már a felnőtt gyermekek alapítottak. .... Adj erőt a házaspároknak a hűségre, a kizárólagos önátadásra, a családi élet örömeinek megélésére. Áldd meg családjainkat, hogy a gyermekek szeretetben szülessenek, biztonságban növekedjenek és a keresztény élet példáját tanulják meg szüleiktől.”

A felajánló ima után az ajándékok átadásával fejeződtek be az ünnepi pillanatok. A plébániákról delegált családok személyesen vehették át a megyés püspöktől az egyházmegye lelki-szellemi ajándékát. Sok gyermek rajzokat készített ajándékba főpásztornak, amelyet örömmel nyújtottak át a szertartás végén.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Az előző évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk