Hálaadás az első Magyar Szent Család közbenjárását kérve - beszámoló

2018. 11. 10. | | 2018. 11. 10.

 

 

 

Imádkoztak a kísértést szenvedő családokért – A Magyar Szent Család napja Székesfehérváron

2018.11.10. – Az első Magyar Szent Család napján, amikor az összes magyar szentet ünnepli az egyház, Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéi, valamint a missziós zarándokkereszt szentjei jelenlétében imádkoztak a magyar családokért, a nemzetért, az Eucharisztikus Kongresszusért, hazánk keresztényi küldetésének teljesítéséért Székesfehérváron. Spányi Antal megyés püspök a szentek oltalmába ajánlott minden családot.

A szentmise előtt tartott imaórán a főpásztor arra kérte az ereklyéikben jelen levő szenteket, az égben támogassák imáikkal a családokat, akik egyre kevesebben vannak. Kérte a Boldogságos Szűz Máriát, imádkozzon értük, ahogy ezt ezer esztendőn át tette, és megmentette a magyarságot számos bajtól. A megyés püspök imádkozott a 2020-as Eucharisztikus Kongresszus Missziós keresztje előtt a magyar szentek és boldogok közbenjárásáért, hogy a családok igaz, tiszta keresztény életet tudjanak élni. A Fehérváron őrzött Magyar Szent Család ereklyéi előtt fohászkodott, hogy Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre oltalmazza a magyar családokat, és imádkozzanak minden családért. „Urunk világos, hogy nemzetünk jövője és a világ jövője a családok életén múlik, és csak akkor tud az emberiség boldog életet élni, ha a családokra figyel, a családokat segíti, ha tudatosan vállalja az áldozatot a családokért. Fel kell ismernünk a családi élet nagyszerűségét és felelősségét is” – hangzott el az imában. „A családokért könyörgünk, akiket a világ megkísért, akiknek nem könnyű hűségben és szeretetben megőrizni a család egységét, akiknek ereje és támasza elsősorban a Te kegyelmed. Őrizd, segítsd és szentjeiddel vigyázd a családok életét, hogy példájuk erősítse az egész magyarságot, úgy, ahogy történelmünk kezdetén erősített bennünket az első Magyar Szent Család, akik nemcsak beszéltek, hanem példát és tanítást adtak, amely ezer éven keresztül ragyogott előttünk. Nem halványult el emlékük, nem veszett feledésbe az igazszívű magyarok előtt. Köszönjük szép, áldozatos életüket és mindazt, amit ők könyörögtek ki számunkra” – fejezte be imáját a főpásztor.

Beszédében Spányi Antal püspök kiemelte, hogy a családoknak a hit szerinti életet kell élniük, kézzelfogható jelekké kell válniuk a világ számára, hogy ők Istenhez tartoznak. Megemlékezett arról, hogy Alberto Bottari apostoli nuncius öt évvel ezelőtt ezen a fogadalmi ünnepen arról beszélt: mi magyarok Istentől áldottak vagyunk, mert az első királyi családunk a hit átadásában és a családi élet erényeiben követendő példát adott nekünk. „Abban a világban, amelyben a szekuralizáció nagy erővel lép fel és követeli magának az ember szívét, lelkét és gondolkodásmódját is, még inkább fontos, hogy tanúságtevő keresztények legyünk. Nem várhatjuk el, hogy egyetlen család az egész világot hitre térítse és azt sem, hogy egy nemzetet, ahogy ezt az első Magyar Szent Család tette. De a körülöttünk élőknek át kell adnunk a hit világosságát. Hogy azoknak, akik látják keresztény életünket, a keresztény tanúságtételünkért folytatott harcunkat, a hit öröme felragyogjon.”

A szentmise záróáldása után személyes ajándékot adott át a megyés püspök a családoknak, akik gyermekeikkel együtt jöttek el imádkozni. Megköszönte a családok felajánlását – a sokaknak fáradságos utat –, és azt kérte az áldásban részesült szülőktől, vigyék el egyházközségükbe a hit lángját, az áldás kegyelmét, és erősítsék meg a többi családot is.

Berta Kata
Fényképeket készítette Simon Erika
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Az előző év beszámolója:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk