Hálaadás az első Magyar Szent Család közbenjárását kérve - beszámoló

2013. 11. 09. | | 2013. 11. 09.

 

 Ünnepelni hívta a székesfehérvári egyházmegye családjait Spányi Antal megyés püspök, hogy a megerősödjenek kapcsolataikban, küldetésükben, az egész társadalom számára fontos szerepükben a magyar családok. A megyés főpásztor az elmúlt esztendőben hívta meg először a plébániaközösségekből delegált családokat, hogy képviseljék egyházközségüket, imádkozzanak a Fehérváron együtt tisztelt Magyar Szent Család: Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéi előtt.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli nunciusa volt. Az egyházmegye papságával és Takács Nándor nyugalmazott püspökkel koncelebrált szentmisén megtelt a Székesegyház, ahol a magyar szent család ereklyéi mellett a koronázó palást másolatát is elhelyezték. Spányi Antal püspök megköszönve a Szentatya küldöttének megtisztelő jelenlétét, megemlékezett a lateráni bazilika felszentelésének évfordulójáról, amely egybeesve a fehérvári ünneppel kifejezte a családok egységét az egyházzal, a Szentatyával.

Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius beszédében Szent Istvánt és családját méltatta. „Nincs még egy nép, amelynek nemzeti példaképe lehet egy olyan királyi család, amely mintája a keresztény családi életnek. Még nekünk Olaszországban sincs, nektek már ezer éve megvan” – mondta. Ferenc pápára hivatkozva elmondta: mindnyájan látjuk, hogy Szentatya milyen nagy szeretettel és odafigyeléssel van a családok iránt. Nem győzi hangsúlyozni, mennyire fontos a család, amely a természetes valóságában, az egészséges élet kibontakoztatásához kell.

A nuncius felidézte a Szentatya három alapvető gondolatát, amelyet a napokban lezárult családok zarándoklatán mondott, miszerint a keresztény családokban nélkülözhetetlen a családi ima, a hit megőrzése és továbbadása, valamint az öröm megélése. Ferenc pápa a családban élőket arra kérte, ne feledkezzenek el otthon a „szabad-e” kérdést gyakran feltenni, a köszönöm és a bocsánat szavakat rendszeresen alkalmazni. Ha ezek hiányoznak a családi szótárból – mondta nuncius, akkor hiányzik a szeretet, az öröm a boldogság, és hiányzik az Úr is.  Elmélkedését szintén a pápa szavaival zárta. „Kedves családok éljetek hittel és egyszerűséggel, mint ahogy szent család élt! Én itt, Székesfehérváron hozzáteszem, mint az első magyar szent család!”.

A szentáldozás után a megyés főpásztor a magyar szent család oltalmába ajánlott minden magyar családot. Arra kérte a szenteket, hogy imájukkal segítsék, erősítsék meg a magyar családokat: „Összegyűltünk a Gizella királyné által hímzett koronázó palást alatt, a magyar szent család ereklyéi előtt, hogy égi oltalmukban bízva, kövessük ragyogó, a nehézségben is boldog életüket! Legyen oltalma minden magyar családnak Nagyboldogasszony és az első magyar szent család!”

A felajánló ima után a megyés püspök az egyházközségeket képviselő családoknak átadta a családi imafüzetet, egy gyertyát és egy házi oltárt jelképező emléklapot a koronázó palásttal. „Minden családnak szeretnénk átadni ugyanezt a lelki-szellemi ajándékot – mondta Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató, aki meghirdette az egyházmegye december 11-éig tartó kezdeményezését. Minden Fehérvárra érkező család az ereklyéket ingyen látogathatja meg az Egyházmegyei Múzeumban és a magyar szent családnak ajánlhatja családtagjait.

A szentmise után ünnepség a Szent István Művelődési Házban folytatódott, ahol a Szent Imre Általános Iskola diákjai adtak elő verses-zenés műsort a szentekről.  A díszteremben Soltész Miklós államtitkár beszélt a család fontosságáról, az anyák és az apák nélkülözhetetlen szerepéről. Arra szólította fel a jelenlevőket, legyenek büszkék családtagjaikra, legyenek az apák és az anyák példaképek gyerekeiknek, gondolkodjanak felelősen a családok a magyar társadalom jövőjéről. „Ennek a mai napnak üzenete van – mondta. Ez az egyházmegye azt üzeni, vannak örök értékek, amelyekkel példát adhatunk a felnövekvő nemzedéknek.”

Az ünnepség végén az Egyházmegyei Múzeumba kerültek a Székesfehérváron együtt tisztelt magyar szent királyi család ereklyéi. A hajdani koronázó városban hagyományt teremtettek az ereklyéikben újra egyesült az első magyar szent család tiszteletére, minden év november 13-ához, az összes magyar szent és boldog emléknapjához kapcsolódóan a családokat ünneplik a székesfehérvári egyházmegyében.


BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor 

Az előző év beszámolója:

 


 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk