Hétszázezer forint adomány gyűlt össze Alsószentivánon a nagyszülők zarándoklatán - beszámoló

2019. 10. 13. | | 2019. 10. 14.

 

 

Hétszázezer forint adomány gyűlt össze Alsószentivánon, a nagyszülők zarándoklatán

Hétszázezer forint gyűlt össze Kovács Elena gyógyulásáért – A Szűzanya szerető közbenjárását kérték, és adományt gyűjtöttek Alsószentivánon, a nagyszülők zarándoklatán

2019.10.13. – A fatimai Szűz első hazai kegyhelyén, Alsószentivánon, Spányi Antal megyés püspök tartott ünnepi szentmisét, amelyben áldásban részesítette a zarándok nagyszülőket. A két éve példaértékű együttműködéssel felújított kegyhelyre mintegy 1500-an érkeztek, hogy a főpásztor vezetésével hálát adjanak életükért, és a Szűzanya szerető közbenjárását kérjék családjaikért, hozzá forduljanak segítségért minden ügyükben. A szentmisében a főpásztor a Szűzanya közbenjárásáról beszélt, amelyet az Egyház 2 ezer éves történetében megtapasztalt. A segítő szeretet gyakorlására biztatva, 700 ezer forint gyűlt össze Kovács Elena súlyosan beteg, helybéli kislány gyógyulási körülményeinek támogatására.

Helter István plébános köszöntötte a főpásztort, paptestvéreit és az egyházmegye határain túlról is érkező zarándokokat. Felhívta a figyelmet, hogy nemcsak hálát adni jöttek a kegyhelyre és imádkozni a nagyszülőkért a fatimai imaalkalmak záróalkalmán. A búcsúnapon a szeretet kézzelfogható jelét akarják adni azzal, hogy adományt gyűjtenek Kovács Elena családjának a gyógykezeléshez.

Spányi Antal püspök a hívekhez szólva kiemelte, az egész egyházmegyében kiemelt nap az alsószentiváni október 13-i ünnep. A hely kegyelmi kisugárzása messze meghaladja a település határait. Nemcsak Alsószentiván és környéke nagyobb körzetében érzik az emberek az első magyarországi fatimai kegyhely vonzását, hanem távolabbról is érkeznek zarándokok, hogy elhozzák örömeiket, reményeiket és egész életük küzdelmeit rábízzák az Égi Anyára.

A főpásztor beszédében felidézte, hogy a fatimai Szűz abban az esztendőben jelent meg három gyermek számára, amikor a kommunizmus is hatalomra jutott, majd elsöprő erővel támadás indult az egyház, a keresztény hit ellen, az ateista világkép hirdetésével. Napjainkban is hasonló a helyzet: veszély fenyegeti azt a keresztény értékrendet, amelyet kétezer esztendő óta mi hívők, magunkénak vallunk. … „Az ember élete azonban nemcsak panasz és jajszó, reménytelenség és szenvedés. A Szentlélek elrejt mindannyiunk életébe sok-sok örömet. Szívünk és lelkünk így kezd hálát adni Istennek, és törekszik Jézus felé. Mária ebben segít bennünket, hogy Vele együtt dicsőítsük a Mindenható Atyát. Ő látta, hogy Fia magára vállalta szenvedéseinket, keresztjeinket magához ölelte. Rábízhatjuk ezért szeretteinket, azokat, akikért aggódunk, mert betegek, vagy nem úgy alakulnak a dolgaik, ahogy szeretnénk. Sokat imádkozzunk! Máriával együtt mondjuk a rózsafüzért, és szemléljük Jézus életének titkait. A három fatimai gyermek sokat tett a világért, tegyünk meg mi is mindent, amire lehetőségünk van, hogy mindazokat elérje szeretetünk, akikkel találkozunk” – buzdított a püspök.

Szentmise végi áldásában a nagyszülőket is arra kérte a főpásztor: legyenek családjuk támaszai, segítsék őket gazdag élettapasztalatukkal, imádkozzanak szeretteikért, és mutassanak számukra példát Krisztus követésében is. A püspök végül megáldotta a búcsú során vásárolt kegytárgyakat, és a hívekkel együtt imádkozott a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus küldetésének sikeréért.

A szabadtéri ünnepet a fatimai Szűzanya szobrával, körmenet zárta. A zarándokok nagylelkű felajánlásainak köszönhetően ezen az alkalmon 700 ezer forint gyűlt össze Kovács Elena családjának, hogy a szülők gyermekük mellett maradhassanak a gyermek külföldi gyógykezelése során.

Berta Kata
Fényképeket készítette Kiss Attila
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk