Hitoktatói, világi lelkipásztori munkatársi nagyböjti lelkinap - beszámoló

2016. 03. 05. | | 2016. 03. 08.

 

 

Az irgalmas Isten szemével látni
Hitoktatók és lelkipásztori munkatársak nagyböjti lelkinapja Székesfehérváron

2016.03.05. - Hagyományosan püspöki szentmisével kezdődött a hitoktatók és világi munkatársak nagyböjti lelkinapja Székesfehérváron. Spányi Antal megyés püspök arra hívta fel a figyelmet, hogy az idei Húsvétra készülve, Isten irgalmas szemével lássuk meg mi is az embereket és vállaljuk küldetésünket. „A boldogtalanság virtuális világával szemben, építsünk egy új, az Istentől az emberek számára elgondolt, valós világot!” - mondta a főpásztor.

Beszédében a megyés püspök hangsúlyozta: „Amikor látjuk, hogy nem mennek jól a dolgok körülöttünk, mert nem Isten szeretetére, hanem hazugságra és manipulálásra épül a világ rendje, akkor szólnunk kell az igazságért. Különben elgyengülünk és jelentéktelenné válunk. Kiszolgáltatottak leszünk egy olyan általánosan elfogadott erkölcsi rendnek, amelynek áldozatává válhatunk.

A főpásztor arról is beszélt, hogy a mostani nagyböjtben mennyi profán dolgokról, bűnről ír a média. Rajtunk múlik, hogy Isten helyét mi veszi át a világban. Őnélküle nincs béke, és üressé válik a szív. Ezért, Isten ma is hív, mint egykor az apostolokat. „Gyűjtsük egybe Isten népét, tegyünk tanúságot róla! Egy pedagógusnak, hitoktatónak, lelkipásztori munkatársnak új útra kell téríteni a rá bízottakat, ahogy tették ezt elődeink, nagy szent tanítóink, Szent István vagy Prohászka püspök.” - fejezte be beszédét a püspök.

A szentmise után a Szent István Művelődési Házban folytatódó lelkinapon, az egyházmegye minden plébániájáról érkező hitoktatók és munkatársak megtöltötték a dísztermet. A főpásztor folytatta nagyböjti gondolatait. „Rajtunk múlik, hogy életünket mi akarjuk-e formálni, figyelünk-e Isten tervére. Megértjük-e üzenetét, amellyel meg akar ajándékozni bennünket. Megdöbbentő tervének szépsége, a mi dolgunk, hogy felismerjük-e és elfogadjuk-e azt.” - majd folytatta. „Jézus mindenkit az igazságra tanított, arra, ami szabaddá tesz. Mindenkinek önmagát adta, szeretetét fenntartás nélkül. Ennek a szeretetnek hatalma volt, mert halottat támasztott fel, betegeket gyógyított, bűnöket bocsátott meg, hogy újjáélesszen bennünket.”

Gondolatait így zárta: „Nagyböjt a megújulás ideje, kérjük, vezessen bennünket az úton, ahol Krisztus jár előttünk, régi és mai szentekkel együtt! Őt kövessük!”

Az elmélkedés után aktuális és sürgető szakmai kérdésekről tartott előadást Szalma István, az Egyházmegyei Hitoktatói Felügyelőség igazgatója. Először arról tájékoztatott, hogy az egyházmegye területén jelenleg 250 oktatási intézményben 154 hitoktató tanít, 11 591 gyermeket 1173 csoportban. Majd beszélt a hit- és erkölcstanoktatás előírásainak alkalmazásával kapcsolatos feladatokról, lehetőségekről, és kötelezettségekről különös tekintettel az április beiratkozásokkal és a májusi átiratkozásokkal kapcsolatban.

Ezután a hitoktatók és munkatársak megosztották tapasztalataikat a húsvéti készülés idejéről, az iskolában és az egyházközségben végzett missziós tevékenységről.

A lelki nap zárásaként Spányi Antal megyés püspök megköszönte a hitoktatók és lelkipásztori kisegítők munkáját és arra buzdította őket, az ismeretek átadásán túl saját példájukkal is bátorítsák a rájuk bízottakat a hitből élő, személyes Isten kapcsolatra.

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk