Hitoktatói, világi lelkipásztori munkatársi nagyböjti lelkinap - beszámoló

2017. 03. 25. | | 2017. 03. 27.

 

 

 

Te legyél az első, aki szeret! - Hitoktatók és lelkipásztori munkatársak nagyböjti lelkigyakorlata Székesfehérváron

2017.03.25. - Ünnepi koncelebrált szentmisével nyitotta meg Spányi Antal megyés püspök a Székesfehérvári Egyházmegye hitoktatóknak és lelkipásztori munkatársaknak szóló nagyböjti lelkigyakorlatát. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja alkalmat ad arra, hogy Mária igenjéről elmélkedjünk, amely továbbfolytatódik az Egyházban, és Krisztust jeleníti meg a kegyelem által. - hangsúlyozta a püspök. A szentmise után Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató tartott előadást a hitoktató és a lelkipásztori munkatárs krisztusi és egyházias lelkületéről.

Spányi Antal püspök beszédében a rávilágított, Mária Istennek mondott igenjének ünnepnapja, Isten örök szeretetéről szól, megbocsátó nagyságáról, amely bennünket is elér, amelyre nekünk is szükségünk van. Így tudjuk építeni Isten országát mindazoknak a szívében- lelkében, akik látják tanúságtételünket. Mária igenje rejtve történt, egyszerű esemény volt, amiről senkinek sem volt tudomása. Imádságra nyitott lelkében élte meg titokban, csöndben azt az eseményt, amely meghatározó lett az egész emberiség történelmében. Amit az ember lerombolt a bűnnel, annak itt indult el a helyreállítása, mert Isten akarata mindig megvalósul. Az emberiségről alkotott terve nem hiábavaló. Nagyböjt alkalmas idő, hogy akár utólag is rádöbbenjünk arra, Isten hogyan működött az életünkben, akkor is, amikor nem vettük észre jelenlétét. - emelte ki beszédében a főpásztor és arra szólította a jelenlevőket, gyakran elmélkedjenek a Szűzanyáról, aki Názáretben örömmel igent mondott, de a Golgota hegyén is maradt igenje Istennek. Jézusnak, az Atya szeretete tanújának befogadásával Mária megtapasztalta a lélek bizonyosságát. Az egyház küldetéséhez hozzátartozik, hogy bátran, a Szentlélek tüzétől kísérve, hűen tanúságot tegyen az egész világnak erről a szeretetről.

A szentmise után Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató tartott előadást a hitoktató és a lelkipásztori munkatárs lelkületéről. Elmondta milyen kísértésekkel kell szembenézni és milyen kegyelmekre kell megnyílni ahhoz, hogy krisztuskövető és egyházias lelkületű munkát végezhessenek a plébániai és iskolai közösségekben. Beszélt azokról a kísértésekről, amelyek elsősorban arra irányulnak, hogy az egyházi szolgálatnak nincs értelme, az emberek közömbösek, nem érdemes erőfeszítéseket tenni, mert nem változik semmi a családokban. Jézus ma nem aktuális, nem érdemes Róla tanúságot tenni. A másik kísértés, hogy lélek nélkül is végezhetjük szolgálatunkat, felszínesen munkálkodva. És amikor már semmi sem működik úgy, ahogy elképzeltük, hagyjuk el ezt a pályát. Tamás atya hangsúlyozta a nagyböjti készület segít bennünket, hogy feltegyük a kérdést, elhagyhatom-e a kereszténységem, a Krisztus-kapcsolatom lényegét? Segít megvizsgálni, milyen lélekkel végezzük szolgálatunkat. A krisztusi lelkülethez bűnbánatra, hálaadásra, az Eukarisztiára, valamint a másokért mondott imára is szükség van. Az egyházias lelkülethez pedig együtt kell járnunk az egyház életével, és a Jó Pásztor lelkületével szolgálni közösségünket. Elsőnek kell lennünk a szeretetben, mert ez egységünk alapja. - zárta beszédét Tamás atya.

A nap zárásaként a megyés főpásztor megköszönte mindenkinek az egyházban végzett szolgálatát, és azt kívánta a jelenlevőknek, hogy a nagyböjt ideje legyen kegyelmi időszak számukra. Végül arra kérte a megjelenteket, hogy az együttimádkozás gondolatát valósítsák meg az egész egyházmegyében meghirdetett közös a programokkal, ünneplésekkel, melyeknek nagy kegyelmi erejét már többször megtapasztalhatták a plébániai közösségek.
 

Berta Kata
Fényképeket készítette Csukor Edit
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk