Hitoktatói, világi lelkipásztori munkatársi nagyböjti lelkinap - beszámoló

2019. 03. 30. | | 2019. 04. 01.

 

 

 

Isten ismerete életünk alapja – Nagyböjti lelkigyakorlat hitoktatóknak és lelkipásztori munkatársaknak Székesfehérváron

2019.03.30. – A Székesfehérvári Egyházmegye hitoktatóknak és lelkipásztori munkatársaknak szóló nagyböjti lelkigyakorlatát Spányi Antal megyés püspök szentmisével nyitotta meg. Beszédében rávilágított: a legjobb módja a gyermekek tanításának, ha életünk példájával bemutatjuk nekik azokat a keresztény értékeket és igazságokat, amelyeket szeretnénk, hogy megértsenek és beépüljön életükbe. A szentmise után a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban folytatódó napon a hitoktatási referensek egy különleges keresztútra hívták a jelenlevőket.

„Az Isten ismeretet, a hitet a fiatalok elé kell élni, erőteljesen megélni, mert eszményekre van szükségük, amelyekre fogékonyak” – mondta a főpásztor, majd az aktuális evangéliumi részről, a farizeusról és a vámosról szóló példabeszédről elmélkedett. Jézus szavai szerint az egyik igaznak tartotta magát, de nem vált javára, a másik megmaradt önmaga, bűnösnek vallotta magát, és mégis megkapta a kegyelmet. „Az ember könnyen esik önmaga igazolásának kelepcéjébe, megmagyarázza bűneit, felmenti magát körülményeivel, és azzal, hogy mások is ilyenek. Könnyen csapdába ejtenek a gondolkodásunkat befolyásoló, a szellemi életben zűrzavart keltő hírek a világból. A hazugságok, a féligazságok az értékeket meghamisítják, a pillanatnak élő ember életstílusát hirdetik, életfelfogását erősítik. Ebben a minden bűnt jóváhagyó toleranciában a saját tudatlanságunk is összezavarhat bennünket. Fontos, hogy azt az igazságot keressük, amit az egyház tanít, mert segítséget kapunk abban, hogy mit kell meghallanunk, tennünk, hinnünk és élnünk. Ez a nagyböjt arra hív, hogy világosan nézzünk szembe önmagunkkal, és az átlagosnál jobban keressük, mi az igazság.”

A megyés püspök arra is felhívta a figyelmet, elsődleges feladatunk példát mutatni a gyermekeknek, hogy megtapasztalják, Krisztus szeretete éltet minket. „Ne csak az igaz Isten ismeretet követeljük, hanem segítsük őket, hogy aszerint is éljenek, és maradjon meg bennük felnőttként is a megújulás készsége, a hitben való elmélyülés utáni vágy. Sohase „hűljön” ki a szívük a bennünket megváltó Isten szeretetére, ne váljanak felszínes emberekké, hanem készek legyenek tanúságtevő módon a világot formálni” – fejezte be beszédét a megyés püspök.

A hitoktatókat és lelkipásztori munkatársakat Ugrits Tamás pasztorális helynök köszöntötte a teljesen megtelt Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Örömét fejezte ki, hogy a katekéták számára egyre inkább érték a lelki nap, a közös összejövetel, amelynek elsődleges értéke, hogy érezhetik, nincsenek egyedül, mellettük áll az egyház, a papok, a munkatársak.

A lelki nap második felében a hitoktatási referensek egy különleges keresztútra hívták kollégáikat. A zenés, képes vetítés alatt a keresztet hordozó Jézus anyjával, Máriával, Cirenei Simonnal, Veronikával, a siratóasszonyokkal való találkozásait fiktív párbeszédek formájában elmélkedték végig. De az elesés és a kereszthalál stációi is helyet kaptak, mint az emberi élet súlyos küzdelmeivel való találkozás színterei. Az elmélkedések után a megjelentek a köszönet és a hála szavaival egy papírvirágot helyeztek el a teremben felállított kereszt előtt.

A püspöki zárszó után, az egyházmegye elismeréseként a hitoktatók ajándékokat vehettek át, amelyek hasznosak lehetnek a hittanóra megtartásához, és húsvéti gondolatokat húzhattak az idei ünnep elmélyítésére.

Berta Kata
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk