Hitoktatói, világi lelkipásztori munkatársi nagyböjti lelkinap - beszámoló

2023. 03. 18. | | 2023. 03. 21.

 

 

Mutassuk meg, hogy öröm Krisztus útján járni – Hitoktatók és lelkipásztori munkatársak 2023-as nagyböjti lelkinapja Székesfehérváron

2023.03.18. – A hitoktatók és lelkipásztori munkatársak nagyböjti lelkinapját tartották Székesfehérváron. A találkozó kezdetén Spányi Antal megyés püspök mutatott be ünnepi szentmisét Hajdu Ferenc helynökkel, Ugrits Tamás pasztorális helynökkel és Dózsa István plébánossal. A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban folytatódó nagyböjti lelkinapon a helynök atya a katekéták és a lelkipásztori munkatársak szerepéről beszélt abban a szinodális folyamatban, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg 2021-ben.

A főpásztor homíliájában arról szólt, a farizeus és vámos történetével Jézus két embert állít elénk példabeszédében, hogy mi is szembenézzünk önmagunkkal, milyen kapcsolatban vagyunk Istennel, hogyan éljük meg hitünket az Úr szolgálatában. „Itt van a nagyböjt, és arra hív minket, hogy újuljunk meg gondolkodásunkban, cselekedeteinkben. Világosan tudjuk a szentgyónásunk által is, hogy miben kell változnunk, mit kellene elhagynunk. … A változás útja az imádság, a böjtölés és a jócselekedetek útja, amely komoly áldozatokkal jár. De így tudjuk kifejezni Isten iránti szeretetünket, az egyház iránti hűségünket. Ahhoz, hogy kikerüljük a csapdákat életünkben, Krisztusra kell tekintenünk, őt nézzük, aki előttünk jár, akit követni kell. Aki megbízást adott, hogy nevében végezzük küldetésünket, amelyet elvállaltunk. Figyeljünk egyértelműen arra a tanításra, amely az egyház szava, amely világos, amely a keresztény hagyomány őrzője, a keresztény értékek hordozója. Ezt a tanítást kell egyértelműen és életünk példájával tanítani” – emelte ki beszédében a főpásztor, majd arra buzdította a jelenlevőket, a Szentlélek erejével, a természetfeletti, megvilágosító kegyelem fényével tanítsanak és adják át a hit igazságait a rájuk bízottaknak. „Mutassuk meg, hogy öröm Krisztus útján járni, Krisztus nevében beszélni, Krisztusról tanúskodni” – fejezte be gondolatait a megyés püspök.

Hajdu Ferenc atya beszélt a szinodális út hármas: helyi-nemzeti-nemzetközi szakaszáról, a közelgő pápalátogatás lehetőségeiről. Kiemelte a hitérzék és az egyházias gondolkodás fontosságát, és rávilágított a hitoktatók, lelkipásztori munkatársak kiemelt szerepére a tanulásban és a tanításban. A helynök ismertette azt a munkadokumentumot, amely bemutatta az egyházmegyei szinodális út folyamatát és eredményét. Elmondta, hogy a hívek javaslatait tematizálták és egységesítették. A dokumentum azt tükrözi, az emberek szeretnék, hogy az Egyház evangelizáló, szolgáló, befogadó és hiteles Egyház legyen. A hívek az Egyházban, Krisztus művében a közösséget, az igazságot keresik, közösséget a szeretetben, igazságot az Istenben.

A helynök atya beszélt arról a valóságról, amelyben a katekéták és lelkipásztori munkatársak végzik szolgálatukat. Beszélt a templomi hitoktatás fontosságáról, amely komoly identitást adhat a gyerekeknek hitükkel kapcsolatban. És szólt arról a dilemmáról, hogy a hitoktató nehezen tud egyszerre az előírt tankönyvekre fókuszálni és a gyerekek Isten-kapcsolatát mélyíteni. „Nagy probléma, hogy a közgondolkodás elidegenedett az egyház tanításától, a gyerekek sokszor a hittanórán kívül nem találkoznak a keresztény gondolkodással. Ebben a környezetben hirdette meg Ferenc pápa a szinodális utat, amely reményt adhat, hogy közös utakon járva a templom, az egyház újra lelki otthona lesz a híveknek” – fogalmazott Hajdu Ferenc atya.

 

Berta Kata
Képek: Körtvélyes Tivadar
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

  


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk