Hitoktatói zarándoklat Alsószentivánon - beszámoló

2023. 09. 13. | | 2023. 09. 13.

 

  

 

Bölcsesség Széke, könyörögj érettünk!

2023.09.13. - „Istenünk! Te kiválasztottál minket hitoktatókat, arra a küldetésre, hogy a gyermekek közt tegyünk tanúságot Rólad és végtelen emberszeretetedről! Alázattal és bizalommal kérünk, adj meg nekünk minden szükséges kegyelmet ahhoz, hogy hivatásunkat a Te nagyobb dicsőségedre és a ránk bízottak lelki üdvére végezhessük!”

A Székesfehérvári Egyházmegye hitoktatói zarándoklatán, a hívek könyörgésében, ezzel az imádsággal kérte mintegy 70 katekéta Isten áldását és segítő kegyelmét Önmaguk számára, hogy az előttünk álló tanévben jól és hitelesen éljék meg hivatásukat és hatékony módon teljesíthessék hitátadó küldetésüket!

Immár hagyomány ugyanis, hogy az Egyházmegye hitoktatói szeptember 13-án elzarándokolnak Alsószentivánra a Fatimai Szent Szűz első magyarországi kegyhelyére, kérve a Bölcsesség Székének közbenjáró szeretetét az előttük álló feladatok elvégzéséhez.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Kispál György atya volt, aki külön is buzdította a hitoktatókat arra, hogy tanítsák meg a gyermekeket a rózsafűzér imádkozására és imádkozzák velük együtt a szentolvasót hittanórákon is, de azon kívül is. A Szűz Anya szeptemberi fatimai megjelenésekor mondott első szavait idézte: „Imádkozzátok a Rózsafűzért, hogy véget érjen a háború.” Meg kell érteni kicsinek és nagynak egyaránt, hogy nagy felelősségünk van abban, hogy elcsituljanak a fegyverek. Most annak van itt az ideje, hogy „imaadományokat” küldjünk Kárpátaljára és a többi háború sújtotta területre.

A szentmisén a liturgikus szolgálatokat idén is a katekéták végezték, majd a szentségimádáson is együtt vettünk részt, melyet Hegedűs Angelika kolléganőnk vezetett. Elmélkedései segítségével igazán közösségbe kerülhettünk az Eucharistiában köztünk lévő Mesterrel, mint legfőbb tanítóval. (NB. Ad Iesum per Ma¬riam)

Együttlétünk lezárása képpen asztalközösséget alkotva, vidám lélekkel elfogyasztottunk egy nagyon finom ebédet, majd mindenki hazatért egyházközségébe, hogy a Szűz Anya lábánál elnyert kegyelmekkel megerősödve Megyéspüspök atyánk megbízásából és Vele egységben folytassa a hitre nevelő küldetését! Istennek legyen hála ezért a napért!

Imával kezdtem beszámolómat, azzal is fejezem be. A szentmise egyetemes könyörgésében ugyanis elhangzott egy másik ima is, melyben tanítványainkért és családjukért könyörögtünk. A katekéta ugyanis nem csak tanítja és neveli hittanosait, hanem imáiban is hordozza Őket.

„Istenünk! Te azokhoz küldtél minket, akiket szent Fiad, Urunk Jézus földön jártában a leginkább kedvelt! Most tehát értük, a ránk bízott gyermekekért, fiatalokért és családjaikért könyörgünk. Add, hogy az ige magvai termékeny talajba hulljanak az ő lelkükben, a tanításban mindvégig kitartsanak, hitüket gyakorló, keresztény magyar felnőtt emberekké váljanak, és már itt a földön megérezhessék az örök boldogság ízét, majd végtelen kegyelmedből az örök üdvösség részesei lehessenek!”

Varga László hitoktató, EHF szakreferens
Fényképeket készítette Kiss Attila

 


 

Korábbi évek beszámolói:

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk