Ima nemzetünk hőseiért a Székesegyház emlékkeresztjénél - beszámoló

2022. 10. 22. | | 2022. 10. 22.

 

 

 

Az 1956-os forradalom áldozataiért imádkoztak Székesfehérváron – A megemlékezés szónoka Dr. Vizi László rektorhelyettes, a Magyarságkutató Intézet tudományos főigazgató-helyettese volt

2022.10.22. – A Székesfehérvári Püspökség imádságos megemlékezést tartott az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére a Székesegyház oldalán álló emlékkeresztnél, a forradalom 66. évfordulóján. Az ünnepség kezdetén Palásti Vera, a ciszterci Szent István Gimnázium tanulója Márai: Mennyből az angyal versét szavalta el. Az ünnep szónoka Dr. Vizi László rektorhelyettes, a Magyarságkutató Intézet tudományos főigazgató-helyettese volt.

Dr. Vizi László beszéde elején azt hangsúlyozta: a bolsevizmus a történelem első olyan totális/totalitárius eszmerendszere, amelynek kevés volt a kizárólagos politikai hatalom megszerzése és a gazdasági javak teljes kisajátítása: a szellemet és a lelkeket is a saját szolgálatába akarta állítani. Majd kiemelten szólt a magyar társadalom széles tömegeit érintő terrorról és a megfélemlítésről, az egyházak és a hívek üldözéséről. Felidézte többek között Apor Vilmos püspök vértanúságát, az egyházi földbirtokok kisajátítását, a kötelező hitoktatás megszűnését, az egyházi iskolák államosítását, Mindszenty József bíboros hercegprímás meghurcolását, a szerzetesrendek majdnem teljes feloszlatását, a Regnum Marianum templom lerombolását, a fiatalság deszakralizálását, és bemutatta az Állami Egyházügyi Hivatal működését. Megemlékezett a halálra ítélt Gulyás Lajos református lelkészről és Brenner János katolikus papról, aki gyilkosság áldozatává vált. „1956-ban a magyar nép elementáris erővel kiáltotta a nagyvilágnak: Elég volt! És egy békés szimpátiatüntetésből órák alatt spontán módon kibontakozott az a forradalom, majd szabadságharc, amelyet egy gyűlölt, idegen katonai erő biztosított, s amely a magyar társadalom legszélesebb rétegeit a végletekig kizsigerelő rendszer ellen irányult. … Ahogy 1849-ben, 1956-ban is egyedül maradtunk. Végeztek velünk és gyorsan. Ahogyan azt 1849-ben az angol miniszterelnök fogalmazta. 1956-ban is hasonló volt a helyzet. A szemben álló nagyhatalmak számára Magyarország sorsa nem ért meg egy nagy nemzetközi konfliktust.” Vizi László emlékbeszédét a következőképpen zárta: „Rájuk és valamennyi meghurcoltra, megalázottra, megkínzottra, kivégzettre, megkeserített életre emlékezünk, itt, a Székesegyház emlékkeresztjénél, s imádkozunk értük! S ahogy ők hittek, hiszünk mi is a magyar szabadságban, a függetlenségben, a hazában, a magyar nemzet felemelkedésében és a Megváltó könyörületében! Dicsőség a hősöknek!”

Spányi Antal megyés püspök meghívására a történelmi egyházak képviselői: Berze János református lelkész, Szarka István evangélikus esperes, Kovács Dániel baptista lelkész imádkoztak a hősökért, az áldozatokért, népünk múltjáért, jelenéért és jövőjéért.

Az imádságos megemlékezés végén koszorút helyeztek el az áldozatok emlékére a Krisztus-hívők nevében a történelmi egyházak képviselői, a város polgárai nevében a közélet vezetői: Vargha Tamás országgyűlési képviselő, Dr. Cser-Palkovics András polgármester, Dr. Molnár Krisztián, a közgyűlés elnöke és Dr. Simon László főispán.

Az imádság alatt Pásztor Katalin és Fersch Renáta Blavet-, Telemann- és Bach-műveket játszottak fuvolán. Az eseményen a Szent Imre-iskolások, a Vitézi Lovagrend tagjai, az 56-os veteránok és számos emlékező is lerótta kegyeletét a hősök előtt.

Teljes beszéd letöltése:  2022_unnepi_beszed_56.pdf (207 kB)

 Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 

Korábbi évek beszámolói:

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk