Kaszap István emlékmise - beszámoló

2018. 03. 24. | | 2018. 03. 26.

 Isten szemébe nézve talált kegyelmet – Ünnepi szentmise Kaszap István születésének 102. évfordulóján

2018.03.24. – A szent életű fiatal hitvallóra, Kaszap Istvánra emlékeztek szülővárosában, Székesfehérváron, a sírjánál álló Prohászka-emléktemplomban. Az imameghallgatásokról elhíresült jezsuita novícius születése évfordulóján Spányi Antal megyés püspök tartott ünnepi szentmisét a jezsuita rendtartomány képviselőivel, Sajgó Szabolcs SJ vice posztulátorral, Koronkai Zoltán SJ a magyar jezsuita rendtartomány elöljárója Vizi Elemér személyes küldöttével, András Attila SJ a miskolci jezsuita közösség elöljárójával, valamint Lovász László Rajmund OFM ferences szerzetessel, Brückner Ákos Előd O.Cist. ciszter szerzetessel, Virth József OFM Cap. kapucinus szerzetessel, a város és az egyházmegye megjelent papságával.

A céltudatos, elhatározásaiban kitartó, sportos fiatalembert a magyar cserkészek, a hívő fiatalok ma is példaképnek tartják. A Kaszap Istvánra emlékező szentmisékben tiszteletük jeléül rendszeresen részt vesznek a cserkészcsapatok képviselői. Szülővárosának közéleti vezetői is minden évben képviseltetik magukat az ünnepen, hogy a főpásztorral közösen megemlékezzenek Székesfehérvár díszpolgáráról.

Akivel beszélgetünk, akivel megosztjuk gondolatainkat, annak szeretünk a szemébe nézni. Kaszap István élete végén sokat beszélgetett az Úrral. Naplóját olvasva vagy a róla szóló írásokat lapozva láthatjuk, ahogy betegágyán vagy a kórházban, a halála előtti pillanatokban is az Isten szemébe tudott nézni – kezdte Tóth Tamás esperes-plébános személyes hangú köszöntőjét. Szívünk szemével mi is Isten szemébe tekinthetünk, hogy akár szenvedésben vagy örömben meglássuk benne a vigasztalás, a szeretet ajándékát.

Isten ajándéka, hogy az idén, éppen Virágvasárnap előestéjén, Krisztus szenvedéstörténetét felidézve emlékezhetünk meg a súlyos betegségét hősiesen és mély hittel viselő Kaszap Istvánról. Nagy öröm számunkra, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia minden püspöke ebben az évben azt kérte, Kaszap István kultuszát vizsgáljuk újra és folytassuk tovább az eljárást boldoggá avatási ügyében. Isten ajándéka Ő, akit értékelnünk kell, megbecsülnünk és példáját követnünk – mondta Spányi Antal püspök a szentmise kezdetén.

Beszédében a főpásztor hangsúlyozta, amikor halljuk a virágvasárnapi bevonulás történetét és az azt követő eseményeket, rá kell döbbenünk, óhatatlanul részesei vagyunk ezeknek az eseményeknek, saját gyengeségeinkkel, visszatérő bűneinkkel, tévelygéseinkkel. Mindannyian okai vagyunk annak, amit Krisztus értünk vállalt és magára vett. Keressük a helyünket ebben a történetben, szeretnénk ott lenni az apostolok között, de tudjuk, ők is elszaladtak, megtagadták Jézust. Erősebb volt a félelmük, mint az a szeretet, amely kétségtelenül ott volt a szívükben – mondta a püspök majd folytatta. Ha a többi embert nézzük, akik nem értették, miért történik Jézussal mindez, akkor felismerjük, mi is velük együtt keressük a magyarázatot. A szenteket ezért szeretjük és figyeljük életpéldájukat, mert utat mutatnak és tanítanak bennünket a krisztusi igazságokra. Ilyen ember Kaszap István is számunkra.

Az Ő életében, mint a mai fiatalokéban is, ott voltak azok a történések, események, amelyen minden embernek keresztül kell mennie. Kereste önmagát, törekedett az önmegvalósításra, és nyilván sokan befolyásolták gondolkodását, és sok minden hatással volt rá. De egyre tisztábban szólalt meg lelkében az Isten hangja, és ezt az isteni szót felismerte és befogadta. Így lett az Ő életében rend és harmónia, amelyet nem maga teremtett meg. Isten ajándéka volt számára. Ezt a harmóniát és rendet őrizte, és semmi sem zavarta meg benne. A fájdalmakban, a kudarcokban, álmainak szertefoszlásakor, a korai halál előtti pillanatokban sem veszítette el az Istenbe vetett bizalmát. Még halálos ágyán is bátorította és vigasztalta a körülötte állókat, amennyire erejéből tellett. Így lett az Őt ismerők meggyőződése, tanúsága, az egyre szélesebb körben elterjedt biztos tudat az emberek lelkében, hogy  Kaszap István az égbe emelkedett, és imádságai segítenek bennünket – emelte ki a megyés püspök.

A főpásztor arról is beszélt, az a tisztelet, amely évtizedekkel ezelőtt körülvette Kaszap Istvánt, méltóvá teszi a boldoggá avatásra. Csodálatos példaképe azonban ma is mindazoknak, akik keresik életük igazi útját, célját, és keresik azokat az igazságokat, amelyek segítik a jó döntésben. Kérjük Kaszap Istvánt, hogy tudjunk mi is megnyílni az isteni szó befogadására, amelyhez igazodva bátran és bizalommal haladhatunk életünk útján. Vele együtt találjunk rá a teljes életre, Isten szemébe nézve – fejezte beszédét Spányi Antal püspök.

A szentmise után az ünneplő közösség, a cserkészek, az asszisztencia, a zarándokok, a Prohászka Imaszövetség tagjai a főpásztor, a szerzetesek és a papság vezetésével Kaszap István virágokkal teli sírjához vonultak, hogy imádkozzanak mielőbbi boldoggá avatásáért, és kérjék további közbenjárását egész hazánkért, minden magyar emberért.

Hamarosan képes beszámolónkat is megtekinthetik ezen az oldalon.

Berta Kata
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata 

Korábbi évek beszámolói:


  

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk