Krisztus Király ünnepén püspöki megbízólevelek átadása - beszámoló

2017. 11. 26. | | 2017. 11. 27.

 

 

 

Krisztus mai is munkatársakat választ az Ő népéből - Krisztus Király ünnepén adták át a lelkipásztori munkatársak megbízólevelét Székesfehérváron

2017.11.26. –  Krisztus Király főünnepe lezárja a liturgikus évet, és Krisztust a teremtés királyaként ünnepli. Idén ezen a napon zárult le Székesfehérváron a lelkipásztori munkatársak képzése. Ugrits Tamás a székváros pasztorális helynöke átadta a végzetteknek a plébániai közösségek szolgálatára szóló megbízóleveleket és megemlékezett a Székesegyház felszentelésének évfordulójáról is.

Ugrits Tamás atya a szentmise elején tolmácsolta Spányi Antal megyés püspök szeretetteljes köszöntését, aki megérkezett Rómából az Ad limina látogatásról, de egészségi állapota miatt nem tudott jelen lenni az ünnepségen. Majd a pasztorális helynök bíztatta a jelenlevőket: „Mutassuk meg együtt Krisztus iránti elköteleződésünket tanúságtevő életünkkel, fejezzük ki hitünket és szeretetünket az Egyház iránt ma, amikor megemlékezünk a Székesegyház felszentelésének évfordulójáról is. A templomban elhelyezett 12 égő gyertya jelképezi azokat a helyeket, ahol a templomot egykor megkenték a szent krizmával. Emlékeztessen ez bennünket arra, hogy mi is Isten templomai vagyunk.”

A szentmisébe illesztve a világi lelkipásztori munkatársak ünnepélyesen megígérték, hogy felelősségük tudatában a rájuk bízott lelkipásztori munkát lelkiismeretesen végzik, mindenben szem előtt tartva Isten és az Anyaszentegyház törvényeit, valamint a hívő közösség lelki javát. Közösen kérték Jézus Krisztus kegyelmét, Magyarok Nagyasszonya, az egyházmegye védőszentjének pártfogását, az egyház áldását és kérték a hívek megértő támogatását is.

A pasztorális helynök az ünnep tartalmáról elmondta: „Krisztus Király, a világmindenség Királya. Ahogy uralma betölti a világmindenséget, úgy szeretne beköltözni a mi szívünkbe, hogy uralkodása a szeretet által bennünk, általunk is hatékonynak bizonyuljon. Igaz, hogy Krisztus mindenütt jelen van, igaz, hogy Krisztus mindenkinek az Ura. Mindenki dönthet mellette vagy ellene. Ő szívünk ajtaján kopogtat és aki beengedi, azzal együtt étkezik. De Krisztus meghagyja az ember szabadságát. Mindenhová elér szeretete, mindenkit megérint jósága, de az ember szabad és felelős, hogy Krisztust a királyt sajátjának is tekintse, hogy Krisztust, a királyt, életében, hitében kövesse, hogy Krisztus királyról, családja körében, környezetében tanúságot tegyen.” - hangsúlyozta Tamás atya, majd hozzátette. „Krisztus a királyságát az Egyházon keresztül szeretné gyakorolni, amely tanúságot tesz arról, hogy úgy szerette Isten az embert, hogy életét adta értünk.” – mondta a helynök. „Csak együtt, a papság és a hívek, egymást segítve tudnak élő kövekből élő egyházat építeni. … bátran, felelősséggel és hitelesen hirdessük azt a Krisztust családunkban és környezetünkben, aki eljött értünk, meghalt, de feltámadt a halálból, velünk van a világ végezetéig, él és uralkodik. Isten áldása legyen velünk, családjainkkal, nemzetünkkel, hogy Krisztus királyságát az Egyház az idők végezetéig hirdetni tudja.

Beszéde után Ugrits Tamás megáldotta a lelkipásztor munkatársakat, majd a megyés püspök nevében átadta a megbízóleveleket, amelynek alapján a kisegítők - plébánosuk irányításával - végezhetik munkájukat a közösség javára.

A szentmise végén Tamás atya megköszönte paptestvéreinek, a családtagoknak, az egyházközségek tagjainak, hogy elkísérték a lelkipásztori munkatársakat. Megköszönte a híveknek a közös ünneplést. „Krisztus Király egy közülünk, aki mindig velünk van. Hitünk arra tanít, hogy egész életünket arra kell irányoznunk, ami majd elérkezik, azokhoz az égi valóságokhoz kötődve, amelyeket Krisztus már teljességgel meghirdetett.”

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata


 

Korábbi beszámolók:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk