Megemlékezés az ’56-os áldozatokról - beszámoló

2016. 10. 22. | | 2016. 10. 22.

 

 

„1956 elmúlt, de minden napunkat meghatározza” - Ökumenikus egyházi megemlékezés Székesfehérváron

2016.10.22. - Imádságos megemlékezésre hívta Székesfehérváron Spányi Antal megyés püspök a történelmi egyházak képviselőit, a városi és megyei közéleti vezetőket, tisztségviselőket, hogy együtt fejezzék ki tiszteletüket az 1956-os forradalom hősei és mártírjai előtt, a szabadságharc 60. évfordulóján. Az ünnepség szónoka Rákay Philip médiaszereplő, televíziós szakember hangsúlyozta: „1956 elmúlt, de minden napunkat meghatározza. Október 23-a az igazság napja, az igazságé és a nemzeti összefogásé. 56’ emléke ma olyan országért kiált – hiszen éppen ezért küzdöttek az októberi szabadságharc hősei – amelyben első a nemzeti érdek, Magyarország polgárainak biztonsága, védelme, szabadsága és boldogulása.”

A megemlékezésen elsőként Kertész Ádám szavalta el Jobbágy Károly Rádió mellett című versét. Majd az ünnep méltóságát emelték az elhangzott fuvoladuók, Pásztor Katalin és Fersch Renáta előadásában.

Rákay Philip a Szabadság tér '89 elnevezésű televíziós műsor vezetője és az adásokból készült kétrészes könyv szerzője, neves történészek, művészek, politikusok bevonásával dolgozta fel a kádári-korszak és a rendszerváltoztatás összefüggéseit. Beszédében hangsúlyozta, hogy 1956 októberének eseményei is azt igazolták, hogy a morál nélküli hatalom nem lehet életképes, mert az emberek igazságérzete és szabadságvágya sebezhetővé teszi. „Ebben a furcsa európai és világpolitikai káoszban, amely a migrációs válságban csúcsosodik ki, 1956 talán egyik legfontosabb üzenete számunkra éppen az, hogy még a fegyverekkel, tankokkal, azaz a materiális túlerővel szemben is van valami, ami mindennél erősebb. Ez pedig a nemzeti összefogás. Erre volna most szüksége egész Európának is, de úgy tűnik, még csak tanulgatják az 56-os magyar leckét ..." - fogalmazott a médiaszakember a székesfehérvári megemlékezésen, és ünnepi gondolatait így zárta: „Fejet hajtok az ismert és ismeretlen 56-os hősök, valamint azon honfitársak becsülete előtt, akik több évtizednyi megpróbáltatás és szenvedés dacára sem adták fel és akik mindannyiunknak példát mutattak. Isten adjon erőt 56 örököseinek!”

Az ünnepi beszédet követően az egyházak képviselőinek imádsága következett az 56-os áldozatokért. Kovács Dániel baptista lelkipásztor azért fohászkodott, hogy Isten Lelke által szabadságban élhessünk. „Fáj a múlt, de azért is vagyunk itt, hogy erőt kapjunk a jelenhez, hogy Magyarország jövője reményteljes jövő legyen.” - mondta, majd Isten áldását kérte az ország, a város vezetőire s minden magyarra.

Berze János református lelkipásztor hálát adott a magyar nemzet mártírjaiért, akik történelmünk során vérüket adták a hazáért. „Hisszük, hogy haláluk nem volt hiábavaló és vérük magvetés volt.”- hangzott el az imában, majd a lelkész köszönetet mondott Istennek, hogy a hit által reményt és erőt meríthettek elődeink, de mindazok is, akik ma őket gyászolják.

Benze András evangélikus püspök-helyettes visszaemlékezett az 1956-ban Bécsben szolgáló evangélikus lelkészre, akinek naplójában bejegyzést talált október 23-ára vonatkozólag. „Nemzedékről nemzedékre adatik tovább ennek a forradalomnak az emléke. Mélységes megindultság, tisztelet tölti el lelkünket, de nemcsak a hősökről, hanem azokról is meg kell emlékeznünk, akik nem harcoltak, hanem minden erejükkel támogatták a forradalmat. A sebesülteket ápolókról, az Ige reményét és vigaszát hirdető lelkipásztorokról, a segélyakciók szervezőiről.” - fogalmazott a lelkész. Végül Isten áldását kérte mindazokra, akik mai is a sebzett világot gyógyítják, és hirdetik az evangéliumot.

Spányi Antal megyés püspök, a Mindenható Örök Istenhez, a történelem Urához bizalommal fordulva kérte, hogy az 56-os áldozatok küzdelme, hősiessége és szenvedései, mint az igazak győzelme nyerje el, az nem múló ország örök békességét. „Áradjon ránk is az áldozathozatal lelkülete, adj nekünk csüggedés nélküli szívet a jóért való küzdelemben, hogy magyar hazánkért mindent megtegyünk, törvényeid és tanításod szerint éljünk, dicsőségedre és embertársainkra javára.” - fohászkodott a főpásztor.

Az imádságos megemlékezés végén koszorút helyeztek el a fehérvári áldozatok neveit felsorakoztató tábla előtt az egyházak képviselői, és a közéleti vezetők: Dr. Cser-Palkovics András polgármester, Dr. Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Simon László kormánymegbízott. Tiszteletüket fejezték ki a Magyar Honvédség képviselői, a város intézményeinek vezetői, a Szent Korona Szövetség és a  „POFOSZ”  vagyis az 1956-os Hagyományőrzők tagjai. Virágokat és mécseseket helyeztek el diákok, cserkészek és számos emlékező családtag. Sokan érkeztek hívők az egyházközségekből, gyülekezetekből, hogy méltón emlékezzenek az 56-os eseményekre, a szabadságért áldozatot vállaló elődökre.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk