Mindenszentek ünnepén püspöki szentmise

2020. 11. 01. | | 2019. 12. 07.

 

gyertyák és kezek

 

2020.11.01. - Mindenszentek napján 18 órakor tart Spányi Antal megyés püspök a Szent Imre templomban szentmisét minden szent tiszteletére, illetve azoknak az üdvözülteknek a közös ünnepén, akiket nem avattak szentté, vagy akik nem kaptak külön napot a szentek naptárában. A szentmise után tartjuk a megemlékezést elhunyt szeretteinkről.  

Mindenszentek ünnepe örömünnep. A szenteket ünnepeljük, akik eljutottak életük, és minden emberi élet végső céljára, az örök boldogságra, Isten örök Országába. Mert ezek a szentek is az Egyház tagjai. Az Egyház ugyanis nemcsak a földön élő valóság, hanem három része van. Az első része az úgynevezett küzdő Egyház, a földi Egyház. Küzdőnek nevezzük, mert mi itt a földi életben küzdünk a gonosz cselvetései, a bűnök és az élet számtalan vihara között, hogy az örök életre eljussunk. Az Egyház másik része a szenvedő Egyház. Ezt az Egyházat az un. tisztítótűzben szenvedők alkotják. Miután megszűnik minden akadály bennük, Isten Országába jutnak majd. Az Egyház harmadik része a megdicsőült Egyház, amelyet a szentek alkotják, akik eljutottak már Isten örök Országába. Az Egyháznak ez a három szintje szüntelen élő, imádságos kapcsolatban van egymással.

MKPK közlemény:  2020mindenszentek_mkpk.pdf (157 kB)

 


 

A halottak-napi búcsúnyerés feltételei: Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-től 8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor. Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot, vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző, vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

Halottak nap MKPK közlemény:  2020halottaknapja_mkpk.pdf (159 kB) 

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk