Nagyboldogasszony ünnep - szentmise - beszámoló

2021. 08. 15. | | 2021. 08. 16.

 

 

 

„Tanuljunk Máriától, és kövessük Őt, a hit példaképét!” – Nagyboldogasszony-napi püspöki szentmise Székesfehérváron

2021.08.15. – Szűz Mária mennybevételének ünnepén szentmisét mutatott Spányi Antal megyés püspök Székesfehérváron. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján a főpásztor Szent István királyról is megemlékezett, aki halála előtt rábízta magát és országát a Szűzanya oltalmára, és 1038-ban ezen a napon hunyt el. A főpásztor megemlékezett az ezen a napon történt földrengés elhunytjairól és a Fehérvár melletti buszbaleset áldozatairól. „Nagyboldogasszony ünnepe örömnap, amikor Őt ünnepeljük, akiről a Szentírás Napba öltözött asszonyként beszél, 12 csillagból álló koronával fején. Örülünk Mária dicsőségének, aki bennünk gyermekeit látja, és rábízhatjuk magunkat. Imádkozzunk Égi Anyánkhoz, és kérjünk vigaszt, erőt a hozzátartozóknak a fájdalom elviselésére.”

„Amikor Nagyboldogasszony ünnepét üljük, mi, magyarok – talán Székesfehérváron még inkább – a Boldogságos Szűz Máriáról megemlékezve szívünk szeretetének, emberi érzéseink ragaszkodásával, tiszteletével az első szent király felé is fordulunk. Őt látjuk, az ő gesztusát szemléljük, hogy tudjuk követni azt, amit Ő tanításban, életének cselekedeteivel mutatott nekünk” – hangsúlyozta a megyés főpásztor ünnepi beszédében.

A püspök arra is felhívta a figyelmet, hogy a Püspöki Palotába látogatók a lépcsőházban elsőként az egyházmegye védőszentje, a „Mennyekbe Felvett Szűzanya” csodálatos festményével találkoznak. „Érdemes újra és újra, gyermeki hittel szemlélni azt az eseményt, amelyet az apostolok hagyományából mindig is tudtunk, és amelyet 1950. november 1-jén, XII. Piusz pápa „Munificentissimus Deus” – kezdetű bullájában hirdetett ki hittételként. Hogy a „Boldogságos Szűz Mária földi életpályájának befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe”.

A megyés püspök arról is beszélt, hogy szükségünk van Égi Anyánkra, aki Fia keresztje alatt mindannyiunkat gyermekévé fogadott, akire ezért minden ügyünkben ráhagyatkozhatunk, és követhetjük erényekben gazdag életét. „Mária életének központja és célja maga az Isten volt. Istent kereste, Isten akaratát akarta egyre mélyebben megérteni, megismerni. Ez az Istennek odaadott élet az alapja Mária minden titkának, csodálatos életének és azoknak a kegyelmi kincseknek, amit Istentől ajándékba kapott” – mondta a főpásztor, majd beszélt a Jelenések könyvének Napba öltözött asszonyáról, feje körül 12 csillaggal, aki olyan jel, amely az egész világra nagy hatást gyakorol. „Látjuk a Napba öltözött asszonyt, látjuk a Boldogságos Szüzet, végigkísérve életét. Mégis, valahogy Mária elsősorban olyan nekünk, mint bajainkban oltalmunk, akihez fordulhatunk, valaki, akinek anyai szeretetében bízhatunk.”

Spányi Antal püspök homíliája végén arra buzdított, Mária életét követve nekünk is igent kell mondanunk Isten hívására. A Szűzanyától megtanulhatjuk, hogyan kell figyelnünk egy életen át Isten szavára, és elfogadnunk a megpróbáltatásokat is. „Sokszor és sokat imádkozunk Hozzá, de talán ritkábban gondoltuk igazán mélyről, egészen komolyan azt a szándékot, hogy tanuljunk Máriától, kövessük Máriát, a hit példaképét.”

Az eseményen részt vett dr. Cser-Palkovics András polgármester és Székesfehérvár alpolgármesterei, Lehrner Zsolt, Mészáros Attila és Róth Péter, valamint dr. Kovács Zoltán, Fejér megye főjegyzője is.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk