Nagycsütörtöki - Utolsó vacsora - emlékmise - beszámoló

2019. 04. 18. | | 2019. 04. 19.

 

 

 

Utolsó vacsora emlékmise - szombat estig Rómába mentek a harangok

2019.04.18. - Nagycsütörtökön este, az utolsó vacsora emlékére celebrált ünnepi szentmisét Spányi Antal, megyés püspök a Szent Imre templomban. Ez a szombat esti vigília előtti utolsó mise, Nagypénteken nincs szentmise, igeliturgiát tartanak, az szentáldozást az olajszentelési misén konszekrált ostyával végzik. A húsvéti vigília Glóriájáig sem harang, sem csengő, sem orgona nem szól.

Az utolsó vacsora emlékmise az Eucharisztia (Oltáriszentség) és a papság megalapításának, valamint a testvéri szeretet parancsának ünnepe. A misén a Glória hangjaira megszólaltak a harangok, az oltárcsengők és az orgona. Ettől kezdve a húsvéti vigília Glóriájáig sem harang, sem csengő, sem orgona nem szól - a néphagyomány szerint a harangok Rómába mentek.

Szentbeszédében Spányi Antal kiemelte ezen az estén Jézus szeretetének három legnagyobb tanújelét adta; megalapította az Oltáriszentséget, a papságot, mely mindenkit bekapcsol az egyház életébe a szentségek által és a lábmosásban példát mutatott a szolgáló szeretetre.

Ez az egyházi év egyik legmeghittebb estéje. Ezen az estén a hívek összegyűlnek, hogy Jézussal, Jézus társaként töltsék el, emlékezve Jézus szenvedésének kezdetére.

„Isten terve senki számára sem könnyű. Mindig megkísért az élet, hordjuk régi bűneink megsebzettségét, tele vagyunk kétkedésekkel és oly sokszor kishitűek is vagyunk, erősen ott él bennünk az önzés szelleme, összezavar minket a világ sokféle téveszméje és hazugsága. Nem vagyunk képesek egyedül menni az úton, amely maga Jézus, aki maga mondta; én vagyok az út az igazság és az élet.” - emelte ki szentbeszédében a megyés püspök.

„Jézus gondoskodott róla, hogy az atyai ház felé vezető úton legyen útravalónk. Megerősít minket és segít, hogy úgy járjuk végig a földi utunkat, hogy az végül is az Atya házába vezessen.

Elmondta ennek az útnak a törvényét és parancsát. Ez a legegyszerűbb és a legtermészetesebb parancs. Amelyet hívhatunk a szeretet nagy parancsának.

A szeretet parancsa tettekre sarkall bennünket. Mert az atyai ház felé nem lehet szép gondolatokkal, szép érzésekkel, jámbor elgondolásokkal haladni, ezen az úton csak az alázat és a szeretet cselekedetei visznek előre bennünket.” - hangsúlyozta a főpásztor.

A szentbeszédet követően a megyés püspök a miseruhát leváltva vászonkendőt kötött maga elé és megmosta Székesfehérvár plébániáinak képviselőtestületeiből érkezett 12 férfi lábát, ezután hitvallás nélkül mondták el a hívek könyörgését. Az Oltáriszentséget tabernákulumba zárták és gyertyás kísérettel őrzési helyére, a mellékoltárba vitték, majd az oltárfosztás szertartásával zárult a mise. A szentmise után a hívek az egyházmegye kispapjainak vezetésével imádságos virrasztást tartottak.

Lugosi Balázs

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 


 

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk