Nagycsütörtöki olajszentelési mise - beszámoló

2019. 04. 18. | | 2019. 04. 18.

 

 

 

Legyünk Krisztus örvendező lelkű tanúi a világban! – Nagycsütörtöki olajszentelési mise Székesfehérváron

2019.04.18. – A hagyományos olajszentelési misével, a papi ígéretek megújításával, a krizma és a szent olajok megáldásával kezdődött a Szent Három Nap liturgiája Székesfehérváron. Spányi Antal megyés püspök az egyházmegye papságát és a szerzetes papokat a Székesegyház renoválása miatt a fehérvári Szent Imre-templomba hívta nagycsütörtökön, fogadalmuk megerősítésére. A papi hivatás lényegéről szóló elmélkedésében a főpásztor arra buzdította papjait, hogy Krisztus örvendező lelkű tanúi legyenek a világban, életük legyen a hívek számára eligazító, erőt adó, megszentelő példa.

Bevezető szavaiban a főpásztor paptestvérei mellett köszöntötte a szerzeteseket és szerzetesnővéreket, a diakónusokat, a kispapokat, a ministránsokat, akik legtöbben Ráckevéről és környékéről érkeztek, valamint a megjelent híveket.

Beszéde elején XVI. Benedek pápa papokhoz szóló szavait idézte: „A pap Jézus Szívének egy ajándéka: ajándék az egyház és a világ számára. Isten Fiának szeretettel teljes szívéből fakad minden jó az egyházban, és különösképpen ebből fakad azoknak az embereknek a hivatása, akiket az Úr Jézus meghódított, és akik mindenüket hátrahagyják, hogy teljes egészében a keresztény nép szolgálatának szenteljék magukat a jó pásztor példája nyomán.” … Minden papnak, Krisztusból kiindulva, olyan forrássá kell válnia, amely életet áraszt másokra. Az élet vizét kell ajándékoznunk a szomjazó világnak.”

„Ma különösen is aktuális számunkra ez a buzdítás” – hangsúlyozta a megyés püspök.  „Megérinti szívünket, lelkünket, amikor az egység megélt valóságában Jézus köré gyűlünk, hogy megújítsuk papi életünket, hogy mindenki a maga szolgálati helyén a Lélektől átjártan, hittel és szeretettel végezze a Szent Három Nap különösen is szép liturgiáját. Örömmel legyünk Jézus körül ma, és mindennap a hála napja legyen, Ővele. Az Úrban való örvendezés legyen erősségünk, a kiválasztottak öröme legyen lelkünkben. … Mert nem magunktól lettünk az egyház papjai. Az Úr hívott meg, ő választott ki, mi csak meghallottuk a hívó szót. Papságunk Isten ajándéka” – emelte ki a főpásztor.

A püspök arról is beszélt, hogy a papszentelés évfordulója mellett a másik fontos nap az évben Nagycsütörtök, amikor az egyház arra hívja papjait, újítsa meg ígéreteit. „Ilyenkor ott érezhetjük magunkat az utolsó vacsora termében, ahol Jézus megtöri a kenyeret, megalapítja az Oltáriszentséget, és azt, mint testét és vérét adja tanítványainak. Mint amikor Szent János apostol szerint az Úr, szeretetének legnagyobb jelét adta. Nekünk adta az Eucharisztiát, megalapította a papi rendet, és ránk bízta a szeretet parancsát. Ma, amikor Jézus köré gyűltünk, hogy a hívek imáitól kísérve, mi együtt, mindnyájan megújítsuk papi életünket, gondoljunk a lélek örömével hivatásunknak erre a lényegére.”

A püspök hangsúlyozta az igehirdetés szolgálatának, az Egyház igaz tanítása hirdetésének és képviseletének fontosságát. „Felelősek vagyunk azért, hogy a hit hogyan jut el az emberekhez. Hogy a hitről és az egyházról milyen képet alkotnak az emberek, akik sokszor felületesen tájékozódnak, és előítéleteik határozzák meg gondolkodásukat. Felelősek vagyunk a hit igazságainak eljuttatásáért a gyerekekhez, a fiatalokhoz, a családokhoz. Felelősek vagyunk azért, hogy milyen munkatársakat választunk, hogy van-e elegendő és alkalmas munkatársunk, akik irányításunk alatt a hit igazságait tanítják. Felelősek vagyunk az egyházközség életéért, hogy megtaláljuk a módját, miként tudjuk megmutatni a templomon kívül is a hit erejét, a vallás adta örömét. Ránk bízta az Úr a világ, benne a hívek megszentelését. Csak úgy lehetünk erre képesek, ha az imádság embereivé válunk.”

A főpásztor végül így imádkozott: „A minket sajátos feladatra, hivatásra kiválasztott Úr kegyelme tegye lelkünket az Ő, és egymás szolgálatában készségessé és az örömről tanúskodóvá, hogy Isten eszközeként a világ megszentelésén fáradozzunk!”

A szentbeszédet követően a püspök az egyházmegye papságával és az egyházmegye területén szolgáló szerzetes papokkal megújította papi fogadalmát. Majd arra kérte a híveket, imádkozzanak papjaikért, hogy legyenek Jézusnak, az örök Főpapnak hűséges szolgái, akik a híveket Krisztushoz, az üdvösség forrásához vezetik.

A szentmise folytatásaként ünnepélyesen behozták a szentelésre előkészített olajokat a fémedényekben: a szent krizmához való olajat, a betegek olaját és a keresztelendők olaját, amelyeket a megyés főpásztor megáldott.

A záróáldás után a megyés püspök, a papság, a diakónusok, a kispapok, és a ministránsok  ünnepélyesen kivonultak a megáldott és megszentelt olajokkal, krizmával.

Hamarosan képes beszámolónkat is megtekinthetik ezen az oldalon.

Berta Kata
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 


 

 

Kapcsolódó videóanyag

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk