Nagyszombat - Húsvét vigíliája - beszámoló

2012. 04. 07. | | frissítve 2012. 04. 10.

 

Nagyszombaton Jézus a legnagyobb mértékben beteljesítette a pihenőnapot. Az Úr megpihen – az egyház is csöndben időzik Urunk sírjánál, szenvedéséről és haláláról elmélkedik.

Nagyszombat estéje sötétben és csendben kezdődött a Székesegyházban a tűzszentelés szertartásával. "Jézus Krisztus tegnap és ma, Ő a kezdet és a vég, Ő az Alfa és az Omega. Övé az idő és Övé az örökkévalóság. Övé a dicsőség és a hatalom mindörökkön-örökké. Ámen." A püspök sötét templomba érkezik a megáldott gyertyával és háromszor énekelve hirdeti: "Krisztus világossága!"

A húsvéti örömének eléneklése a gyertyáktól megvilágított templomban történt, az olvasmányok fölolvasását zsoltár és könyörgés követte. Az ószövetségi olvasmányok után leeresztették az oltárképet takaró leplet, fölgyúltak a fények és a "Dicsőség a magasságban Istennek!" eléneklése közben fölzúgtak a templom harangjai és megszólaltak a csengők. Az öröm hangulatában olvasták föl a szentleckét, mely után ünnepélyesen fölvezették és elénekelték az evangéliumot.

A jelen lévők megújították keresztségi fogadalmukat, melyet a víz megáldása és a mindenszentek litániájának elimádkozása követett.

 

megjelenés az altemplombólÁldozás után átvonultunk az altemplom elé, mely estére a remény jelévé vált: az altemplom kapuján bekopogtattak és a püspök kilépett az oltáriszentséget maga fölé tartva. A hívek a papsággal körmenetben haladtak végig az éjszakai belvároson, majd visszatérve a templomba rövid imádság után szentségi áldásban részesültek.

A főpásztor rövid üzenettel bocsátotta el a népet: Nem sokkal ezelőtt sötét templomba vonultunk be, a gyász és megrendülés sötétjéből és csendjéből haladtunk Krisztus világossága után a templom belsejébe. Ez a világosság húsvétkor teljes fényességében fölragyogott és most bevilágít minket. Hordozzuk ezt a világosságot, életünk hirdesse a Föltámadottat!

- Marian -
Fényképeket készítette Gersztheimer Zsolt

 


 

 Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk