Nagyszombat - Húsvét vigíliája - beszámoló

2011. 04. 23. |

 

Nagyszombat a pihenőnap beteljesedése, az Úr megpihen – az egyház is csöndben időzik Urunk sírjánál, szenvedéséről és haláláról elmélkedik.

Nagyszombat estéje azonban már Urunk föltámadásának előestje. Sötétedés után kezdődik a szentmise a Székesegyház előtti tűzszenteléssel. "Jézus Krisztus tegnap és ma, Ő a kezdet és a vég, Ő az Alfa és az Omega. Övé az idő és Övé az örökkévalóság. Övé a dicsőség és a hatalom mindörökkön-örökké. Ámen." A püspök bevonul a sötét templomba a megáldott gyertyával és énekelve hirdeti: "Krisztus világossága!" A hívek ráfeleltek: "Istennek legyen hála!"

 

fény átadása

 

Eztán következett a húsvéti örömének eléneklése. Az olvasmányok fölolvasását zsoltár és könyörgés követte. Az ószövetségi olvasmányok után meggyújtották az oltárgyertyákat, levették a leplet, mely a nagyböjt elejétől az oltárképet fedte el, és a "Dicsőség a magasságban Istennek!" eléneklése közben fölzúgtak a templom harangjai és csengői. A szentlecke fölolvasása után ünnepélyesen fölvezették és elénekelték az evangéliumot.

A püspök atya beszéde után következett a keresztségi szertartás, a keresztség megújítása, a víz megáldása és a mindenszentek litániájának elimádkozása.

Ezen az éjszakán egy katekumen keresztelkedett. A szentségek fölvételéhez kezesével együtt jelent meg a püspök előtt. Az eukarisztia liturgiáját örömmel ünnepeltük.

Áldozás után átvonultunk az altemplom elé, mely napközben a szent sír jeleként nyitva állt a látogatók és imádkozók számára. Az altemplom kapuján bekopogtattak és a püspök kilépett az oltáriszentséget maga fölé tartva. A hívek a papsággal körmenetben haladtak végig az éjszakai belvároson, majd visszatérve a templomba rövid imádság után szentségi áldásban részesültek.

Kivonuláskor a főpásztor szeretettel üdvözölte személyesen is az újonnan szentségben részesült fiatalembert.

- Marian -

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk