Nagyszülők zarándoklata - beszámoló

2015. 10. 13. | | 2015. 10. 13.

 

 

2015.10.13. - Hatodik alkalommal hívta Alsószentivánra, a Fatimai Szűz első magyarországi kegyhelyére Spányi Antal megyés püspök a nagyszülőket, hogy együtt imádkozzanak a fiatalokért, nemzetünk jövőjéért.  Az ünnepség kezdetén Helter István plébános fogadta az idős zarándokokat és kísérőiket, akik az eső és a hideg ellenére is megtöltötték a templomot és a templomteret. A főpásztort egy Pilinszky verssel és Mária énekekkel köszöntötték az egyházközség hívei.

A szentmise elején Varga László sárbogárdi lelkipásztori munkatárs tanúságtétele hangzott el, amelyben 87 évesen meghalt nagymamájára emlékezett vissza. Egy régi, szalagos magnetofon őrizte meg a nagyszülő imáit, - mintegy 120 percben,- amelyről elhangzott egy ének és egy imádság is. A 18 évig vakságban élt asszony kívülről ismerte a Máriához szóló fohászokat és énekeket, amelyet unokáinak is átadott, hogy az imádság által mindig Isten jelenlétében élhessenek. Előkerült egy szék a másik nagymamától - mondta el Varga László, - amely évtizedekig kelléke volt a bodajki Segítő Szűzanya búcsújára hirdetett kétnapos zarándoklatnak.

Spányi Antal püspök ünnepi beszédében a Szűzanyáról, mint Pártfogóról, Égi közbenjáróról beszélt, aki meghallgatja imáinkat és Fiához viszi kéréseinket. „Jó nekünk elzarándokolni Bodajkra, ahová már Szent István is járt imádkozni a magyarokért. De jó gondolni Fatimára, amely  Lourdes mellett a világ legnagyobb Mária-kegyhelye, ahová évente milliók zarándokolnak, hogy megtapasztalják az elmélyült, bensőséges imádságot.” - mondta a főpásztor majd megemlékezett II. János Pál pápa Mária tiszteletéről. Az 1981. május 13-i merénylet után Őszentségének világos lett, hogy "egy anyai kéz irányította a golyó pályáját", megengedve a "haldokló pápának", hogy megálljon a halál küszöbén. Amikor a leiria-fatimai püspök Rómában járt, a pápa úgy határozott, hogy neki adja azt a golyót, ami a merénylet után az autóban maradt, hogy a fatimai szentélyben őrizzék. Később ezt a fatimai Szűzanya-szobor koronájába foglalták bele. „Az anyai kéz a halálos golyót másfelé terelte, amely bizonyítja, hogy nincs megváltoztatatlan végzet, hogy a hitnek és az imádságnak van hatalma beavatkozni a történelembe. Az imádság, a hit erősebb volt a fegyvergolyóknál.”- hangzott el a beszédben.

„Alsószentiván a Székesfehérvári Egyházmegye kiemelt helye. - jelentette ki a főpásztor. Amikor Fatimáról csak titokban lehetett beszélni, akkor Shvoy püspök, mint Regnum Marianumos pap abban a reményben hozatta ide a fatimai Szűzanya szobrát, hogy magyarországi zarándokhellyé váljon a kápolna. Bár utódainak sem sikerült ide egy szép templomot építtetni, de a hívek évtizedek óta tartó hűséges imái ezt amegszentelték a helyet.” - hangsúlyozta a megyés püspök.

 A főpásztor az idős kor fontos szerepét is kiemelte a családban, a társadalomban, és az egyház életében. „Az élet miden fázisának megvannak a maga feladatai, a gyerekeknek, a fiataloknak, szülőknek is megvan a helye a családokban.  Az idősek bölcsességükkel segítik a fiatalokat életdöntéseikben, hivatásuk megtalálásában, de talán a legfontosabb, hogy imádságban kísérjék őket. Sokféle próbatétellel kell ma szembe nézniük, mert ez a világ nem kedvez sem a hűségnek, sem a családi életnek. Ma már olyan Európáról beszélnek, amelyben nem számítanak a nemzeti gyökerek, és az anyanyelv sem. Olyan világban kell majd megmaradniuk magyarnak, tisztelni őseik hagyományait és megőrizni az évszázadok óta átadott nemzeti kincseket, amelyben nem fogadják el a keresztény hitet, sem a keresztény értékeket.” - fogalmazott a főpásztor.

Beszéde végén megköszönte idős testvéreinek imádkozó életét, hogy nem fáradnak el „összekulcsolni kezüket”, akár az éjszakai álmatlanság idején sem. Megköszönte, hogy példát adnak a fiataloknak, hogyan járják az örök élet útját. Kérte a Szűzanyát, hogy imáik Istennél meghallgatásra találjanak, és áldássá váljon a későbbi nemzedékekre, Szent István népére, Mária országára!

Végül a megyés főpásztor átadta Barina Júlia nővérnek a sokéves, hűséges kántori és kórusvezetői szolgálatáért kapott pápai áldást. A szentmise után körmenetben, énekekkel köszöntötték a Szűzanyát, végül a megyés püspök külön megáldott minden nagyszülőt.

BPK
Fényképeket készítette Ugrits János
Videó: Somogyi Tamás és BPK

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk