Nagyszülők zarándoklata - beszámoló

2016. 10. 13. | | 2016. 10. 13.

 

 

Isten rejtett ajándékai - Nagyszülők 7. zarándoklata Alsószentivánon

2016. október 13. - Alsószentiván a Fatimai Szűz első magyarországi kegyhelye. Ma már a nagyszülők zarándokhelye. Ide hívta idén is, immáron 7. alkalommal a nagyszülőket közös imára Spányi Antal megyés püspök, hogy együtt adjanak hálát a mindennapok kegyelmeiért, és a Szűz Mária közbenjárását kérjék a fiatalokért.

Helter István plébános fogadta és köszöntötte a megyés püspököt, a papságot, a híveket, különösen a megérkező idős zarándokokat, akik nem ijedtek meg a hideg időtől sem, és eljöttek Alsószentivánra. A hívek Mária énekekkel, a gyerekek verssel köszöntötték a főpásztort, aki azt kívánta az ideérkezőknek, hogy azokkal együtt, akit a szívükben magukkal hoztak, tapasztalják meg a kegyelem erejét.

Tóth Tamás esperes, plébános, tanúságtételében visszagondolt nagymamájára, aki sokszor mesélt róla, hogy annakidején gyalogosan érkezett a zarándokhelyre és hazafelé már mezítláb ment, mert annyira fájtak a lábai a sok gyaloglástól. Beszélt a nagymamától kapott és átélt feltétel nélküli szeretetről, hitről és a bizalomról is. Arról az Isten iránti bizalomról, melyet az idősek adhatnak a fiatalabbaknak. „A Szűz Anya is biztosan hordozta az időskor nehézségeit, fájdalmait, ezt a fajta keresztet is, ezért úgy állhat mellettük, hogy tudja, mit érez, aki megöregszik és ismeri életünk minden pillanatát”- mondta a plébános atya.

Spányi Antal püspök beszédében kiemelte, hogy az öregeket tisztelni kell, mert sokat tesznek a fiatalokért, a világért. Igaz a világ nem sok figyelmet szentel nekik és így kicsit a világ peremére szorulnak. Pedig a Szentírás is tele van idős emberek említésével, akiktől tanulhatunk. Ilyen a két öreg, akik ott voltak Jézus bemutatásakor a templomban. Anna, aki korán özvegy lett, de megtalálta a helyét a templomban és az imádságban, vagy az agg Simeon, aki karjában fogadva Jézust, felismerte benne a Megváltót. Mária szülei, Anna és Joakim, mindig békében, csöndben éltek. Ebben a békében élt Mária. Ebben a békében hallhatta meg Gábriel angyal szavát és rajta keresztül az Isten szavát.

Minden kornak megvan a sajátossága, így az idős kornak is - hangsúlyozta a püspök. „Isten mindenben elrejt valami ajándékot, amit fel kell fedezni, értékelni kell. Az öregkornak az élettapasztalat és a bölcsesség az értéke. A szenvedés, a kereszt, Krisztushoz köt minket, érték lesz, hogy egyé válhassunk vele. A legnagyobb érték. … Kevés az erő, de több idő jut az imádságra, mindazért, amit kaptunk az élettől. A Szent Szűz is végigélte ezeket a szakaszokat Istent keresve és követve. Máriához hasonlóan keressük mi is ezeket az értékeket és kövessük őt.”

A szentbeszéde végén a főpásztor bejelentette azon szándékát, hogy jövő évben a Fatimai jelenések 100. évfordulója alkalomból megkezdődik nemcsak az épület, hanem az Istentisztelet helyének felújítása is. Reméljük, hogy közös erőfeszítéseink és imáink által - Isten dicsőségére és a Szűz Anya tiszteletére - megvalósulhat ez a nemes célkitűzés, méltóbb helyet adva az ideérkező több száz imádkozó zarándoknak.

Az hálaadó szentmise végén a megyéspüspök megáldotta a nagyszülőket, majd körmenetben, énekekkel köszöntötték a Fatimai Szűzanyát.

KSchN
Fényképeket készítette Lakata Pál
Videó: Somogyi Tamás

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk