Nagyszülők zarándoklata és a megújult fatimai kegyhely megáldása - beszámoló

2017. 10. 13. | | 2017. 10. 13.

 

 

Fatima üzenete bűnbánatra és reményre hív - A Fatimai Szűz első magyar kegyhelyén, Alsószentivánon is megünnepelték a portugáliai jelenések 100. évfordulóját

2017.10.13. - „Az emberi történelem leggyötrelmesebb időszaka, a 20. század drámai és véres eseményei előtt a Szűzanya megjelent három pásztorgyereknek. Három titkot bízott rájuk, amelyek mára eljutottak az egész világ minden részére, ide Alsószentivánra is, és mindannyiunk szívébe. Ezek a titkok reményt hoztak az emberiségnek, ugyanakkor bűnbánatra buzdítanak bennünket. Fontos, hogy megértsük Fatima üzenetét a saját életünkben, hogyan éljünk annak szellemében.” - mondta Spányi Antal megyés püspök az egyházmegye hagyományos, a nagyszülőket megszólító zarándoklatán.

Hat éve hívta először az idős családtagokat Magyarország első Fatimai kegyhelyére, a megyés főpásztor, hogy együtt adjanak hálát életükért és imádkozzanak a fiatalokért. 2011 óta minden évben a búcsúi szentmisék után a püspök áldásával erősíti meg hivatásukban a nagyszülőket, dédszülőket. „Akkor még senki sem sejthette, hogy a fatimai jelenések 100. évfordulóján ezen a helyen teljesen megújulva, méltó módon köszönthetjük újra a Boldogságos Szűzanyát. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak, hogy a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templom és környéke az összefogás eredményeképpen megszépülhetett”. – hangzottak el a hála és köszönet szavai az ünnepi szentmise elején az egyházközség plébánosának, Helter Istvánnak köszöntőjében. Az alsószentiváni Fatimai Boldogasszony általános iskolások műsora után a plébános elmondta, hogy a kegyhely teljes felújítása és átalakítása Spányi Antal megyés püspök szándéka szerint, Magyarország Kormányának támogatásával 2017-ben megvalósul. Az egykori Szluha-kastélyban létrehozott templom és a kegyszobor körüli templombelső teljesen megújul. Az ünnepre elkészült a templom melletti területen az új szabadtéri misézőhely és harangtorony. Az évről évre növekvő számú zarándokok számára új parkolókat alakítottak ki, és új kiszolgáló épület hoztak létre.

Az egyházmegye megjelent papságával tartott szentmise elején Spányi Antal püspök megáldotta a kegyhelyet, a közéleti vezetők és a mintegy 1500 zarándok jelenlétében. A Fatimai Szent Szűz kegyhelyének oltárán, elhelyezték az iraki üldözött keresztények ajándék keresztjét, amely egy felrobbantott katolikus templomból származik. Beszédében a főpásztor elmondta ez kereszt emlékeztet bennünket azokra az időkre, amikor az istentelenség és az egyházellenesség eluralkodott egész Európában. Megjelent akkor Fatimában a Szűzanya azzal az örömhírrel, hogy az Isten szeret bennünket, törődik a világgal, az Ő szeretete felemel bennünket, van reményünk ebben a világban. Ezt három tiszta szívű gyermeknek mondta el, akik által ez az üzenet csodálatos módon elterjedt a világon. „Azt is látjuk, hogy ezeknek a titkoknak lett beteljesedése, amit már megtapasztalhattunk. A Szovjetunióban, ahol a legnagyobb ateista államot próbálták létrehozni, ma egyre többen járnak templomba és egyre többen figyelnek Isten szavára. Az alsószentiváni fatimai kegyhely oltárát képező kőtömb, a szovjetek dicsőségét hirdető hősi emlékmű alapja volt. Aggódunk, hogy kinek milyen terve van a világgal és velünk, hogy mi lesz az emberiség sorsa? A válasz ez, bízzunk Istenben! Látnunk kell és fölfognunk az emberiség történelmének tapasztalatát, Fatima üzenetét, hogy velünk van a Mennyei Atya szeretete, és a végső győzelem, a dicsőség az Övé.”

A főpásztor arról is beszélt, a Szűzanya utat mutatott nekünk, hogy Isten dicsősége megnyilvánulhasson. Ez a bűnbánat és az imádság útja. „Ha képesek vagyunk szembenézni önmagunkkal és vállaljuk gyengeségeinket is. Ha tudunk küzdeni gyarlóságaink ellen és megújulunk az imádság lelkével, megnyílunk az Isten felé és befogadjuk kegyelmét, akkor ismét megtapasztaljuk Európában és a világon mindenfelé az Úr történelemformáló erejét. A bűnbánat megtisztítja a lelket, és Isten kegyelme létrehozza bennünk, amit bűneinkkel tönkretettünk. Meg kell értenünk, hogy Isten munkatársai vagyunk, tervét rajtunk keresztül akarja végrehajtani.

A megyés püspök azt is hangsúlyozta, hogy az imádságban figyelnünk kell Isten szavára. „A nagyszülők pontosan tudják mit jelent imában hordozni másokat. Látják, amikor a családban a fiatalok új utakat keresnek, amelyben nincs helye az Istennek. Imádkozni kell hűséggel, szeretettel és békességgel szólni, reményt vinni a felemelés gesztusával szeretteinknek és minden embernek. Reményünk alapja Isten kegyelmének működése. Égi ajándék, amit itt Alsószentivánon a Szent Szűz közbenjárására Istentől kaptunk, mert Mária mindnyájunkat gyermekévé fogadott és törődik velünk.”

A főpásztor végül azt kívánta: „Alsószentiván is, mint Fatima, a reményt hirdesse az emberek számára, és az egyház számára is. Ahogy a Fatimai Szent Szűz üzeni a három gyermeken keresztül a világnak, a kegyelem pillanatai a sötétség fergetegét szétkergetik.”

Spányi Antal püspök, a szentmise végén megáldotta a nagyszülőket, akik idén is eljöttek, hogy a Szűzanya oltalmába bízzák családjaikat és imádságban kérjék rájuk az Úr áldását. Majd az ünneplő közösség a főpásztor vezetésével körmenetben kerülte meg a templomot a Fatimai Szent Szűz szobrával. A megyés püspök egy fát ültetett a 100. évforduló emlékére, és megáldotta a harangtornyot is. Imádkozott a Boldogságos Szűzhöz, a világ békéjéért, Európáért, a népek és nemzetek megmaradásáért, az emberiség megtéréséért.

Berta Kata
Fényképeket készítette Gersztheimer Zsolt
valamint Alsószentiván (Kocsis Kata és Boros Tamás)
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata
Második videó: Semegi József

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk