Nagyszülők zarándoklata - beszámoló

2020. 10. 13. | | 2020. 10. 14.

 

 

 

A közös ima erejével kérték a Szűzanya támogatását – Püspöki áldás a nagyaszülőkre az első magyarországi fatimai kegyhelyen

2020.10.13.– Az alsószentiváni Fatimai kegyhely októberi búcsúnapja annak a zarándokévadnak a zárása, amelynek során minden hónap 13-án engesztelő imádságra várják a híveket. Spányi Antal megyés püspök évek óta hívja a nagyszülőket ezen a napon zarándoklatra, hogy áldásban részesítse az időseket, és arra buzdítson mindenkit, keresse az égiekkel a kapcsolatot, különösen is a Boldogságos Szűz Máriával. Az első magyarországi fatimai kegyhelyen a főpásztor az egyházmegye megjelent papságával mutatott be szentmisét.

Az ünneplő közösséget Helter István plébános köszöntötte, aki felhívta a figyelmet a járványügyi szabályokra, és örömmel jelentette be, hogy két pár, 60 éves házasságkötési jubileumát ünnepelheti az alkalmon, a megyés püspök áldásával. A szentmise elején a Fatimai Boldogasszony Általános Iskolába és Óvodába járók, a tanulók és a dolgozók nevében diákok köszönték meg Spányi Antal püspöknek mindazt a törődést és segítséget, amit a Székesfehérvári Egyházmegyétől kapnak.

Majd Cserta Gábor zenész, énekes tanúságtételét és gitárral kísért Mária-énekét hallgathatták a jelenlevők. „Ismereteim szerint az öröklődött gének markáns megjelenése leginkább a nagyszülő-unoka viszonylatban szembetűnőek. … … a bátorságot és vállalkozó merészséget jász nagyapámtól örököltem. Ráadásul a nagyanyám neve Szívós volt. ... Erről az oldalról örököltem az érzékenységet és az érdeklődést a művészetek, a zene, a teológia iránt. Knittelhoffer nagyanyám miatt rokonságban voltam a Kistelekire magyarosított nevű néhai székesfehérvár-felsővárosi plébánossal. Akinek nagyhatású bodajki-zarándoklatos éjszakai prédikációit gyerekfejjel még hallhattam. … A röviden vázolt őseim átlagos magyar katolikus templomba járó emberek voltak. Édesanyám viszont kiemelkedett közülük buzgóságával, rengeteg rózsafüzér imádkozásával. Lehet, hogy ezért állok én most itt? Feleségem szüleiről is valóban elmondható a kiemelkedő Mária-tisztelet, annak minden áldásával és eredményességével együtt” – osztotta meg emlékeit Cserta Gábor, majd elénekelte a La voce di Maria, azaz a Mária hangja című dalt.

A főpásztor megköszönte a tanúságtételt, a gyerekek köszöntését, és köszönetet mondott paptársainak és a zarándokoknak, hogy a nehézségek ellenére is megtöltik a templomteret, hogy együtt legyenek szívvel és lélekkel Szűz Mária körül. „A Boldogságos Szűz Mária életét szemléljük, és azt láthatjuk, ez az élet nem volt mentes a próbatételektől. Sőt, ha végigtekintünk a Szűzanya életén, sokféle nehézséget láthatunk. De mégis mindannyian úgy látjuk Máriát, mint akinek életében nem volt aggodalom és félelem. Bár hét tőr járta át szívét, de mindig nagy bizalommal volt az Isten iránt. Mindig ki tudta mondani, bármi is várt rá: legyen nekem a Te Igéd szerint. Amikor Máriára tekintünk, tanuljunk Tőle, és Vele együtt éljük meg a szavak lényegét: szívünkben és lelkünkben, legyen nekem a Te Igéd szerint.”

A megyés püspök beszédében felidézte, hogy 103 éve, amikor ugyancsak válságban volt a világ, háború dúlt, és kommunista diktatúra volt kialakulóban, egy kis faluban, három egyszerű gyermeknek megjelent a Szűzanya. A jelenések valódiságát a napcsoda is alátámasztotta. „Imádkozzatok és engeszteljetek!” – kérte a gyermekektől Égi Édesanyánk. Mária élete sem volt mentes a szenvedésektől, látta, ahogy Fiát a hatalmon levők a keresztre juttatják. És ahogy Simeon jövendölte, fájdalom járta át a lelkét és szívét. Mária emiatt azonban soha nem tett szemrehányást Istennek, nem aggódott a jövő miatt, és soha nem akarta feladni az élet mindennapos küzdelmeit. Ebben követhetjük mi is Mária példáját. „Sokszor és joggal aggódunk családunkért, hiszen ma már mindennapos a családok széthullása, a válások. A család több ezer éves alapfogalmát is támadás éri káros ideológiák formájában, mint a gender vagy a különféle izmusnak nevezett eszmék. Az értékek válságának korában azonban nem adhatjuk fel mi sem. Az ima erejére támaszkodva kérjük a Szűzanya támogatását és az isteni kegyelmet, hogy a keresztény értékrendünket és a vele járó kegyelmi állapotot közvetítsük környezetünknek, megosszuk másokkal is. Ha Krisztus tanításaira alapozva sziklára építjük világnézetünket, azt semmilyen káros ideológia nem döntheti meg. Nekünk kell a világot átformálni, hitet tenni keresztény értékrendünk mellett, és nem hagyhatjuk, hogy a világ formáljon át bennünket – hangsúlyozta a főpásztor

A szentmise végén a püspök megáldott minden nagyszülőt, hogy napról napra megújulhassanak az imádságban, és egyre buzgóbbak legyenek. Az imádságos lélek jutalmaként kapják meg a reményt és a bizalmat. Kapják meg azt az örömet, hogy megtapasztalják, imádságuk nem volt hiábavaló. A főpásztor azokra a nagyszülőkre is kiárasztotta áldásét, akik lélekben voltak jelen az eseményen. „Mindenható Istenünk, a Te akaratodból a család a szeretet, megszentelt élet közössége a földön. Te azt akartad, hogy ebben a közösségben a gyermekek tiszteljék szüleiket, nagyszüleiket és a szülők imádkozzanak a gyermekekért, unokáikért. Kérünk az ide zarándokló nagyszülőkre áraszd ki bőséges áldásodat, hogy segítségeddel tanúságot tegyenek a családi élet értékéről és boldogító valóságáról. Add, hogy kegyelmeddel viselni tudják az időskor keresztjeit, imáikkal és bölcsességükkel felelősen támogatni tudják családtagjaikat. Erősítsd meg köztük a szeretet és a béke kötelékét, hogy gyermekeikkel és unokáikkal együtt mindenkorra a Te áldásodat élvezzék.”

Külön áldásban részesült két házaspár, Biber György és Vadász Mária, valamint Kiss Lajos és Vájer Rozália, akik 60 évvel ezelőtt kötöttek házasságot. „Istenünk, a családi közösségeknek a Te rendelésed szerint a házasság adja megszilárdult alapját. Te azt akartad, hogy a hitvesi életközösség a szeretet és a hűség mindennapi vállalásával a keresztény élet példaképe legyen. Kérünk Urunk, kísérd áldásoddal az itt megjelent házaspárokat, akik most színed elé járultak, hogy hálát adjanak az elmúlt esztendők minden kegyelméért, melyet hitben, szeretetben, hűségben és egészségben, mindenféle bajban és nehézségben, a Te rendelésed szerint együtt leéltek. … Gondoskodó jóságod kísérje őket továbbra is a földi élet útjain, hogy majd együtt részesülhessenek a megváltás kegyelmében!” – hangzott el az áldásban.

Miután a püspök megáldotta a kegytárgyakat, megköszönte mindazoknak segítő munkáját, akik lehetővé teszik, hogy a kegyhelyet egész évben, minél többen meglátogathassák, és megtapasztalják a Szűzanya szerető jóságából fakadó kegyelmeit. „Hittel és reménnyel megyünk el innen, mert világos előttünk a feladat: a világot formálnunk kell, Krisztus parancsa szerint sóként, kovászként világító jelként. Sokan vannak, akik úgy érzik, már fogytán az erő, de a lelkünk legyen hittel teli, a szívünkben éljen az imádság lelke, és bízzunk, hogy szeretettel elmondott imáinkkal a legtöbbet tesszük a családunkért, az egyházért, a nemzetért”– fejezte be buzdító szavakkal az ünnepet Spányi Antal püspök.

Berta Kata
Fényképeket készítette: Kiss Attila
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata


Kiss Attila beszámolója:  2020nagyszulokzarandoklata_kissattila.pdf (65 kB) 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk