Országos templomi gyűjtés a szegények javára (karitasz)

2023. 11. 19. | 2023. 01. 07.


 

 

2023.11.19. - Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan minden évben országos gyűjtést rendeznek a szegények javára a katolikus templomokban. A templomi gyűjtést az egyházi karitatív munka céljaira használják fel. Ezen a napon Árpád-házi Szent Erzsébetnek, a Katolikus Karitász védőszentjének oltalmába ajánlják a karitatív szolgálat minden önkéntes segítőjét és jó szándékú támogatóját. Az idei gyűjtést november 19-én tartják.

A gyûjtés teljes eredményéből 40% marad az egyházközségekben, amelyből a plébániai karitász csoportok tevékenységét (ruha- és ételosztás, beteglátogatás, időseknek és nagycsaládosoknak készített szeretetcsomagok, beiskolázási és nyári táborozáshoz adott segélyek, szeretet-ebédek stb.) támogatják. 33%-ot kap az egyházmegyei karitász szervezet. A fennmaradó részt az egyházmegyék központi célokra fizetik be: a teljes összeg 19%-át a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat és 8%-át a Katolikus Karitász országos központja kapja.

Országszerte 670 plébánián mûködik a Katolikus Karitásznak helyi csoportja, 8000 önkéntessel.

A plébániai karitász csoportok rendszeres és alkalmi segélyakcióit egészíti ki az a 19 szociális és egészségügyi intézmény, amely az országos karitász hálózathoz tartozik. Itt, illetve a Szeretetszolgálat 10 otthonában olyan ellátást kapnak a rászorulók, amelyet csak intézményes keretek között lehet megszervezni (pl. idősek otthona, szenvedélybetegek ellátása, otthoni szakápolás stb.).

A karitász szó "tevékeny szeretetet" jelent. A karitász-munkában való részvétel minden hívő lelkiismeretbeli kötelessége, amelynek a rászorulókért való imádságtól, a kétkezi munkán, beteglátogatáson át, a tárgyi és pénzadományokig nagyon sokféle változata lehetséges.

Forrás: Magyar Katolikus Egyház

 


 

Szent Erzsébet ünnepén a templomi perselyadományok a Katolikus Karitász munkáját segítik

 Több száz településen emlékeznek meg a Karitász munkatársai és önkéntesei Árpád-házi Szent Erzsébetről, a Katolikus Karitász védőszentjéről. November 19-én valamennyi magyarországi katolikus templomban a templomi perselygyűjtésből befolyt adományokat a Karitász sokrétű munkájának segítésére fordítják.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) körlevele alapján november 19-én a magyarországi katolikus templomokban perselygyűjtés lesz a Katolikus Karitász egyházmegyei és plébániai csoportjai részére, valamint egyházi szociális intézmények működésének támogatása céljából.

Mindemellett országszerte számos Karitász találkozó, lelki nap és ünnepi esemény zajlik Szent Erzsébet napjához kapcsolódóan. November 18-án Sárospatakon Szent Erzsébet szülőhelyén idén is zarándoklattal és ünnepi szentmisével emlékeznek meg a szolgáló szeretet szentjéről a Karitász munkatársai és önkéntesei. Emellett több száz település templomaiban osztanak a plébániai karitász önkéntesek Szent Erzsébet kenyere néven cipókat a vasárnapi szentmisére érkezőknek, hogy felhívják a figyelmet a segítő szeretet fontosságára, a Karitászra és emlékezzenek Árpádházi Szent Erzsébet rózsa csodájára. A megáldott kenyereket a családok és a karitász önkéntesek elviszik otthonaikba, vagy megajándékoznak vele egy-egy rászorulót, akinek szüksége van a gondoskodó szeretet megtapasztalására. A megszentelt kenyerek arra emlékeztetnek, hogy a karitász, a szeretet cselekedetei mindannyiunk kötelessége. Erre a segítő szeretetre adott példát Szent Erzsébet. Országosan több mint húszezer cipót osztanak szét a Karitász önkéntesek.

Szent Erzsébet ünnepe egyben felhívás is, hogy a válságok által sújtott világunkban is törekedni kell arra, hogy saját nehézségeink mellett is meglássuk mások szükségét és küzdelmeit.

Az Egyház hivatalos segélyszervezete, a Katolikus Karitász Árpád-házi Szent Erzsébet példáját követve az év minden napján az evangélium szellemében tesz a legelesettebbekért több mint 800 plébánián és a határon túl. A koronavírus járvány, a háborúk, a természeti katasztrófák és a gazdasági válság sokakat sodortak nélkülözésbe, szegénységbe, vagy hajléktalanságba. A jótékonysági szervezet éppen ezért idén kiemelten fontosnak tartja a róluk való gondoskodást, amellett, hogy munkatársaik és önkénteseik mindig személyes figyelemmel fordulnak a családok, az idősek és betegek, a fogyatékossággal élők, a szenvedélybetegek, a kisebbségek és a menekültek felé.

A Karitász által folyamatosan működtetett számos felzárkóztató, fejlesztő célú és öngondoskodást segítő, valamint krízishelyzeti és menekültügyi program több tízezer ezer családnak és gyermeknek nyújt segítséget egész évben.

Ehhez a sokrétű és nagy kihívást jelentő munkához a Szent Erzsébet napi templomi adománygyűjtés is hozzájárul. Ezen kívül a Karitász egész éves krízishelyzeti és karitatív tevékenységéhez online adományozással a karitasz.hu oldalon vagy az 1356-os adományvonal felhívásával is lehet csatlakozni.

További információ kérhető:
Szabados Edina, sajto@caritas.org.hu címen, vagy a +36306881989-es telefonszámon

Katolikus Karitász

 


 

Kapcsolódó hír:

szfvar.katolikus.hu/ferenc-papa-uzenete-a-szegenyek-7-vilagnapjara-2023

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk