Papi lelkigyakorlat - beszámoló

2022. 08. 04. | | 2022. 08. 04.

 

 

Amit Istentől kaptunk, ne pazaroljuk el, hanem gyarapítsuk a hívek javára – Dr. Márfi Gyula ny. érsek tartott papi lelkigyakorlatot Székesfehérváron

2022.08.04. – Idén is Fehérváron tartották a székesfehérvári egyházmegye papjainak éves lelkigyakorlatát, amelyen a napi imák, elmélkedések, beszélgetések vezérfonalát Excellenciás és Főtisztelendő Dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek gondolatai adták.

A papi lelkigyakorlat nyitó szentmiséjén az előadó az evangélium szavairól elmélkedett, bevezetve a hét témáit, tanításait. „Jézus nem a semmiből teremtette és szaporította meg a kenyeret, hanem azt sokasította meg, ami volt, ami rendelkezésre állt. … Volt ott egy fiú öt árpakenyérrel és két hallal. Ebben a fiúban a papnak fel kell ismernie önmagát, aki hozza a kenyeret és a halat, a maga képességeit, tehetségét, testi erejét, amit felajánl az Úr Jézusnak, hogy sokasítsa meg azt az emberek javára. … Nekünk is vannak talentumaink, ezeket kell kamatoztassuk, ezeket sokasítja meg az Úr. Ha elmondok egy beszédet, – akár figyelmeztető vagy tanító beszédet, – kérnem kell Jézust, legyenek olyanok, akik ezt meghallgatják, és ezáltal gyümölcsözővé válik bennük is az Úr Jézus kegyelme” – emelte ki az érsek. Majd arról beszélt, Jézus összegyűjteti a tizenkét kosár étel maradékát a tanítványokkal. Ezzel ráneveli apostolait arra, hogy amit Istentől kaptak, azt nem nem pazarolhatják el, hanem felelősen kell élniük vele. Azzal a tudással, hittel, reménnyel és szeretettel, amit a Szentlélektől kaptak.

A Szent Gellért Tanulmányi Házban folytatódó lelkigyakorlatos beszédek a lelkipásztorkodás alapvető kérdéseiről, a szentségek kiszolgáltatásának méltó ünnepléséről és az egyház tanításának hatékony terjesztéséről szóltak. Márfi Gyula érsek beszélt Jézusról, mint Istenről és mint emberről, aki olyan volt a bűnt leszámítva, mint mi vagyunk. Arra hívta fel figyelmet, hogy újra és újra meg kell erősödnünk abban, amit hiszünk, hogy az valóban úgy van. Mert a mai világban és az egyházon belül is a legnagyobb hiba, hogy elszakadtunk az alapvető hitigazságoktól, a hittől és a szeretettől. „Mindenki beszél a szeretetről és arról, hogy jónak kell lenni, de nem esik szó Jézus születéséről, szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról, a Mennyországról, a Purgatóriumról, a Pokolról vagy akár az Egyház létezéséről. Az örök élet kérdései ezért már nem érdekelnek senkit, csak az a fontos, hogy bennünk mi születhet meg, bennünk mi támadhat fel. Az előadó abban erősítette meg paptestvéreit, hogy az alapvető hitigazságokat nem kell megkérdőjelezni, azok szilárdak és igazak, valóban segítenek helyesen, keresztény módon élni. Mert minden hitigazságnak vannak erkölcsi és morális vonatkozásai. „Például, ha az ember a Szentháromságról beszél, el kell gondolkodnia azon, hogy minden közösségnek az alapja, hogy az Isten nem egy magányos fenség, hanem egy család: Atya, Fiú és Szentlélek. Ezért nem jó az embernek egyedül lenni. Az egész teremtett világban, az egész világegyetemben sok minden van, ami azt mutatja, hogy Isten nem magányosan, hanem egy szerető közösségben létezik. Ezért kell a családokat, az egyházközségeket megerősíteni, hogy valóban igazi közösséggé váljanak, és szeretettel törődjenek az emberek egymással. Nem elég csak a saját lelkünket megmenteni, a másikért is felelősek vagyunk” – hangsúlyozta az érsek. A főpásztor végezetül arról beszélt, a lelkipásztoroknak mindennap imádkozniuk kell azért, hogy a Szentlélek kegyelme segítse szolgálatukat a hívek felé. Mert nemcsak a papnak van szüksége a hit átadásának sajátos karizmájára, hanem a hallgatónak is szüksége van kegyelmi adományra, hogy megértse azt, elfogadja és életre tudja váltani, amit az egyház tanítása által kapott.

A székesfehérvári papi lelkigyakorlaton mindennap alkalom volt a közös szentmiseáldozat bemutatására, a közös imádságra és a hálaadás mellett a pihenésre is, hogy a lelkipásztorok megerősödve folytathassák hivatásukat, az Isten és az emberek szolgálatát.

Berta Kata
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk