Papszentelés - beszámoló

2021. 06. 24. | | 2021. 06. 25.

 

 

 

Az Örömhír hirdetőinek küldünk benneteket – Pap- és diakónusszentelés Székesfehérváron

2021.06.24. – Keresztelő Szent János születésének ünnepén a székesfehérvári egyházmegye hagyományainak megfelelően pap- és diakónusszentelést tartottak a Prohászka- emléktemplomban. Spányi Antal megyés püspök pappá szentelte Szakács Péter Mihályt, diakónussá Ébner Vilmos és Arany Ferenc papnövendékeket. A fölszenteltek megbízást kaptak az áldozópapi és szerpapi tisztség betöltésére. A szentelésre nagy számban érkeztek az egyházmegyéből hívek, rokonok, barátok, hogy együtt ünnepeljenek és imádkozzanak a szentelendőkért.

A szentmisébe illesztett szentelés szertartása a jelöltek bemutatásával és kiválasztásával kezdődött. Hajdú Ferenc helynök a hagyományoknak megfelelően kérte a megyés püspöktől a pappá és diakónussá szenteléseket.

Spányi Antal püspök beszédében Keresztelő Szent Jánosnak a papság számára is kijelölt útjáról beszélt. „Ő elfogadta az Úrtól hivatását, hogy utat készítsen az Isten küldöttének. Odaadta életét ennek a hivatásnak, és így méltó példa lett az Isten hívását követni akaró embernek. Benedek pápa, követve elődje, Szent II. János Pál pápa gondolatát, azt mondta: a papnak az a feladata, hogy Isten hegyére másszon, mert ott tud az Istennel találkozni. Mert a pap Istenhez viszi az emberek dolgait, és amikor lejön az Isten hegyéről, lehozza az Isten áldását, kegyelmét az emberek számára. Benedek pápa azt kéri, a pap legyen Jézus szívének ajándéka. Ajándék az Egyház és a világ számára, mert Isten Fiának szeretettel teljes szívéből fakad minden. És különösképpen fakad belőle a hivatása azoknak, akiket Úr Jézus meghódított, akik mindenüket hátrahagyták, hogy teljesen a keresztény nép szolgálatának szenteljék magukat, a Jó Pásztor példája nyomán.”

A főpásztor arra buzdította a szentelendőket, hogy életük Istenről szóljon. „Ez csak akkor lehetséges, ha az Ő jelenlétében maradtok. Legyetek járatosak Isten dolgaiban, mert Őróla kell beszélni a világban, és nem a világi dolgokról azoknak, akik Istenre szomjasak. Az Örömhír hirdetőinek küldünk benneteket, nem a keserűség, hanem a Szentlélek tüzével átitatott örömteli szolgálatra. Ahogy az apostolokhoz illik, merészen hirdessétek az evangéliumot, tegyetek tanúságot Jézusról, mert ezt várják az emberek, és erre van nagy szüksége a világnak. Járjatok tehát mindig az Úr dolgaiban, minden más csak ezután következzen.”

A megyés püspök beszéde után folytatódott a szentelési szertartás. A főpásztor ünnepélyes kérdéseket tett fel a jelölteknek, hogy a hívek előtt erősítsék meg szándékuk komolyságát, majd a felszentelő ima által kérte a Szentlelket a szentelendők életére. Az imádság után a paptársak liturgikus öltözékbe öltöztették a felszentelteket, és ünnepélyesen átadták az evangéliumos könyvet. A papság áldása, valamint a stóla és a miseruha felvétele után a krizmával való megkenés következett. A felszenteltek megkapták szolgálatuk eszközeit: az ostyát a paténán, és a borral megtöltött kelyhet.

A szentmisében Spányi Antal püspök külön köszöntötte azokat, akik a papszentelés napján ünnepelték felszentelési évfordulójukat, és köszöntötte jubiláns paptestvéreit, a rubinmisés Schrőder Gyulát, a gyémántmisés Molnár Károlyt és Varga Jánost, az ezüstmisés Balla Sándort, Holnapy Dénes Mártont O.Praem, Mayer Lászlót, valamint Papp Lászlót. Megköszönte a Prohászka Imaszövetség minden tagjának, hogy naponta imádkoznak új papi hivatásokért. Megköszönte a szemináriumi elöljáróknak, hogy az évek során nevelték a kispapokat, formálták a növendékek személyiségét. Köszönetet mondott a szülőknek, a barátoknak és a hozzátartozóknak, akik segítették a felszenteltek útját, és megköszönte mindazoknak, akik imádkoztak értük.

Végül az újmisés pap a szentelő püspökre, majd a hívekre adta áldását, ezután a jubilánsok és a diakónusok áldása következett. A papszentelési szentmisét a püspöki áldás zárta.

 Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk