Pasztorális Tanács ülése - beszámoló

2010. 11. 26.

 

Spányi Antal és Ugrits Tamás

 

Egy éve november 20-án került sor a jelenlegi Pasztorális Tanács alakuló ülésére, amikor meghatározásra került a Pasztorális Tanács helye és feladata a pasztorációban. Az idei ülés imádsággal kezdődött, Ugrits Tamás irodaigazgató vezetésével zajlott, Spányi Antal megyés püspök nyitotta meg összefoglalva a főbb szempontokat, amik mentén a Tanács közös gondolkodását kérte.

 

                    

 

Az előttünk álló év során kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy az MKPK a 2011-es évet a Családok Évének hirdette meg, melynek programjai alapvetően egyházmegyénként kerülnek kialakításra.

Kiemelte még a pasztorális körzetekben való gondolkodás fontosságát, azt, hogy az egyházmegyei programok kialakításánál legyen előtérben, hogy bennük mindenki megtalálja a helyét, valamint hogy hosszabb távon segítsen mindenkinek abban, hogy bekapcsolódjon az egyházmegye életébe. Fölhívta a figyelmet arra, hogy szeressük Egyházunkat, merjük megmutatni azt az élő Egyházat, amelyről a média hallgat vagy félreinformál, legyünk hirdetői az Örömhírnek.

Ugrits Tamás atya fölkérte a családpasztorációs és ifjúsági bizottság képviselőit, hogy ismertessék elképzeléseiket.

 

                     

 

A családpasztorációs bizottság nevében Sárközi Béla beszélt a múlt év munkájáról, terveik előrehaladásáról, a Családok Éve terveiről. Ismertette kiadványaikat, melyekkel a hívő családoknak kívánnak segítséget nyújtani a liturgikus időszakok és a Családok Éve mélyebb, lelki megélésben. Beszélt az legközelebb induló jegyeskurzusról, mely egyben evangelizációs feladatot is jelent. Fontos, hogy plébániánként megtalálják azt a néhány családot, akik tevőlegesen tudnak részt venni a családok pasztorációjában.  Programjaik nyilvános részletes ismertetése idén karácsony körül várható.

Az ifjúsági pasztorációs bizottság nevében a szakcsoportvezető, Nobilis Márió atya számolt be. A másnapi fontos eseményre utalva elmondta, hogy a megszokott módon télen tartott évtervező találkozót előbbre hozták. Ez a plébániákról érkező, azok közösségi életében tevőlegesen részt venni akaró fiatalok számára rendezett nap, mely során nemcsak az ifjúságot érintő következő évi programokat ismertetik, hanem a szolgálatukhoz gyakorlati segítséget is kívánnak nyújtani. A jövő év kiemelkedő ifjúsági programjainak nevezte meg a Madridi világtalálkozót, a magyarországi Nagymarosi Találkozókat. Fontosnak tartja az országos meghívások összehangolását az egyházmegyei ifjúsági programokkal. Különösen figyelmet szentelnek idén arra, hogy a helyi ifjúság megismerje Kaszap Istvánt, és felismerje benne az ajándékba kapott kincset. Utalt arra, hogy a mai ifjúság fontos elérési „csatornája” az internet: eszközként használni kell, de a célunk nem ott van.

Ugrits Tamás megköszönte a pasztorációs csoportok munkáját, valamint a püspökség lelki és anyagi támogatását.

A főpásztor zárszavában elmondta, hogy a jövő év programok terén és lelkiek terén látható súlypontjai világosakká váltak, és hogy a programok közös végiggondolása a tervezhetőség szempontjából is nagyon fontos. A következő évben a katekézis terén hangsúlyt kell kapnia a családok katekézisének. Megköszönte a pasztorációs munkatársak munkáját. Az ülés imádsággal zárult.

- Marian -

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk