Prohászka kiállítás megnyitója - beszámoló

2006. 02. 25. |

 

kiállításon

A kiállítás helyszíne a székesfehérvári püspöki palotával szemben található, egykori ferences rendházban 1998-ban újjászervezett Egyházmegyei Múzeum. A tárlat Spányi Antal megyés püspök megbízásából került megrendezésre „Prohászka – Püspök az emberért” címmel.

A megyés püspök a kiállítás megnyitóján a népes vendégsereget köszöntve méltatta elődjét, majd Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek személyes benyomásokkal fûszerezett beszédében állított emléket a 20 század eleji katolikus megújulás apostolának. A rendezők is beszéltek munkájukról kiemelve, hogy személyes érintettség nélkül nem született volna meg a kiállítás.

A kiállításon Prohászka-szövegek vezetik végig a látogatót. A könyveiből, beszédeiből származó gondolatok egyedülálló hitelességgel tárják elénk az életmûvet, életszakaszainak egyes eseményeit. A püspök szavai mellett a kiállított tárgyak, fényképek és kordokumentumok vallanak Prohászka életéről, személyéről, kategóriákba nehezen sorolható szellemi munkásságáról. Nagy szerepet kapnak a kiállításon az interaktív elemek. A fényhatások, a különböző audiovizuális eszközök felhasználása azt a célt szolgálják, hogy a látogatók minél teljesebben szembesüljenek Prohászka Ottokár hatalmas életmûvel. Különleges élmény egy kápolnát idézően kialakított helyiségben felcsendülő elmélkedő hang, ahol a püspök elmélkedéseit a Magyar Katolikus Rádió munkatársai keltették életre.

A kiállítás első részében a püspök életének legfőbb szakaszai kerültek bemutatásra gyermekkorától püspökké avatásáig, kiemelve jellemformáló római tanulmányai éveit, valamint papnevelőként végzett évtizedes munkáját.

Az első terem már az alkotó püspököt mutatja be, aki teológiai és filozófiai munkássága mellett a társadalomtudományi kérdésekkel is avatott módon, stílust teremtően foglalkozott. A kiállítás legnagyobb kontrasztjával is itt szembesül a látogató: a sorjázó elismerések mellett Prohászka indexre kerülésének dokumentumai megrázó hatásúak.

A második teremben azt idézik fel a kiállítás szervezői, hogy a püspök egyszerû emberként, lelkivezetőként, városi polgárként hogyan élte mindennapjait. Ennek megértéséhez elsősorban megkapó egyszerûségû használati tárgyai nyújtanak segítséget.

A kiállítás utolsó szakaszában már az öreg, beteg, szenvedő püspök képe idéződik fel. Hangsúlyt kap életéhez méltó halála és temetései. Százezrek gyászáról tanúskodik a korabeli újságcikkekből összeállított montázs.

A kiállítás központi helye az egykori szerzetesi cellából kialakított kápolna, amely egyaránt megidézi az esztergomi szeminárium és a székesfehérvári püspöki palota kápolnáját, amelyekhez egyaránt 22-22 év kötötte.

A tárlathoz kapcsolódó médiahelyiségben az elmúlt években különböző televíziók által készített Prohászka-filmekből tekinthet meg néhányat az érdeklődő. Ott jártunkkor a Duna Tv friss, a székesfehérvári püspökség által meghirdetett Prohászka Ottokár emlékév kapcsán készített összeállítás képei peregtek.

A székesfehérvári egyházmegye tizenötödik püspökét, egy különlegesen megrendezett tárlattal – amelynek alkotói vitathatatlanul értéket hoztak létre – mutatja be minden hívőnek és minden érdeklődőnek. Prohászka emlékét a diktatúra évei eltorzították, ismeretét kiirtották az emberekből. Az elmúlt másfél évtizedben sokan sokat tettek az igazi arcél felvázolásáért, de talán ez a kiállítás a legszerencsésebb eszköz arra, hogy ne csak a tudományos konferenciák látogatói szembesüljenek a valódi Prohászkával.

- MB -
Fényképek: dr. Berta Gábor

A kiállítás meghívója:  0602prohaszka_kiallitas.pdf (187 kB)

 


 

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk