Prohászka Ottokár püspökre emlékezik halála évfordulóján a Székesfehérvári Egyházmegye

2020. 04. 02. | | 2020. 04. 01.

 

 

Prohászka Ottokárra, Székesfehérvár 15. püspökére emlékezik halála évfordulóján a Székesfehérvári Egyházmegye

2020.04.02. – Prohászka Ottokár, a XX. század fordulója magyar kereszténységének meghatározó személyisége szellemi-lelki örökségének megőrzéséért, a székesfehérvári egyházmegye minden évben konferenciával, püspöki szentmisével és közös imádsággal tiszteleg a nagy püspök előtt születése és halála évfordulóján. Bár idén az április 4-re tervezett ünnepség a járvány miatt elmarad, Spányi Antal megyés püspök és Mózessy Gergely gyűjteményigazgató, püspöki levéltáros korábbi gondolatainak felidézésével emlékezünk meg Székesfehérvár 15. főpásztoráról.

„Prohászka Ottokár „szép egyénisége”, elmélyült lelkisége, puritán életvitele és evangéliumi tanítása olyan kincs, amely a Székesfehérvári Egyházmegyét kötelezi. Kötelezi arra, hogy mind jobban megismertessük híveinkkel – és a Róla gyakran megfeledkező, tágabban értelmezett társadalommal. Hogy értsük és jól értsük: igaz képet rajzolva róla, ne essünk csúsztatások és előítéletek hálójába. Hogy szándékait, terveit a mai – az ő korára gyakorta megdöbbentően hasonló – világban cselekedeteinkben is követni próbáljuk Őt” – vallja püspökelődjéről Spányi Antal megyés püspök, aki szerint a helyi közösségek (egyesületek, egyházközségek, rendek), saját ünnepeiken, saját rendezvénysorozataikban örömmel adnak helyt a Prohászka-életmű ismertetésének.

Kétségkívül legsikeresebben a Prohászka Imaszövetség létrehozásával szólította meg a híveket a főpásztor; amelynek többezres tagsága imádkozik szerzetesi és papi hivatásokért. Az évről évre megrendezett székesfehérvári megemlékezéseken pedig a megyés püspök vezetésével, az egyházmegye papságával az Orbán Antal szobrászművész által készített síremléknél közösen imádkoznak Prohászka Ottokár püspök mielőbbi boldoggá avatásáért.

„Prohászka Ottokár püspökre halálának évfordulóján úgy tekintünk, mint a XX. századi Magyarország egyik legnagyobb gondolkodójára, mély lelki életet élő főpapjára, a „kisemberek” felkarolójára és szószólójára. Gondolatainak feltárása bőséges munkát nyújt ma is, a 100 évvel később élő utódoknak, Prohászka-kutatóknak. Feladatunk továbbra is a püspök életművét, polihisztor-egyéniségét mélyebben megismerni és megismertetni a társadalom mind szélesebb rétegeivel” – állítja Mózessy Gergely egyháztörténész, püspöki levéltáros, aki szerint az egyházmegyének szüntelenül utakat kell keresnie Prohászka hírének, tanításának népszerűsítésére.

„A püspök tanítását a kutatók nem csak egyháztörténeti, szépirodalmi, hadtörténeti, szociológiai műhelyekben vizsgálják. Egy interdiszciplinális csoport 1994 óta „Prohászka ébresztését” szövegkiadásokkal, konferenciákkal, részlettanulmányokkal, tanulmánykötetekkel biztosítja. Bár nem könnyű dolog Prohászkáról átfogóan írni, mert személyisége, aktivitásai oly sokoldalú embert mutatnak, akit akár polihisztornak is nevezhetnénk: a teológus, filozófus, sajtószervező, politikus, szónok, lelkipásztor, szépíró, egyházkormányzó, szociális apostol, a papnevelő, a szociális kérdés teoretikusa … vagyis jelzők sokaságát aggathatjuk rá.”

A Prohászka-kutatócsoport munkájáról a 2-3 évente kiadott tanulmánykötetek tanúskodnak leghűségesebben. Másfél éve azonban Mózessy Gergely Isten embere – Fehérvár püspöke címmel népszerűsítő életrajzot is megjelentetett a főpásztorról.

A nagy szónok és lelkivezető az utolsó szentbeszédét az Egyetemi templomban mondta el, 1927-ben. Jelzi, hogy Prohászka munkássága messze túlmutat a székesfehérvári egyházmegye keretein. Halála után volt, aki az „ország püspökeként” aposztrofálta, fehérvári sírfelirata – Glattfelder Gyula szavait követve – Magyarország apostolának és tanítómesterének nevezte. Későbbi méltatók a „századvégi katolikus reneszánsz programadóját” vagy épp a „II. Vatikáni Zsinat előfutárát” látták benne.

Berta Kata
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata


© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk