Püspöki áldás a megújult tabajdi templomra - beszámoló

2023. 03. 12. | | 2023. 03. 17.

 

 

Éljünk a hit tanúságtételében – Spányi Antal püspök megáldotta a tabajdi Szent Kereszt felmagasztalása-templomot

2023.03.17. – Ünnepi szentmise keretében áldotta meg Spányi Antal püspök a belülről is felújított tabajdi Szent Kereszt felmagasztalása-templomot. A 2022 októberében kezdődő munkálatokat a kormány 5 millió forinttal támogatta, az önerőt pedig a hívek adományai biztosították. A főpásztor beszédében a szamariai asszony és Jézus találkozásának történetén keresztül kiemelte: a templom megújítása a hit megújulásának jele egy hívő közösség életében.

A főpásztort Kovács Zoltán plébános köszöntötte, és felidézte személyes emlékeit a templom felújítási munkálatairól. Idézte egy helybéli kisfiú szavait, aki szerint meggyógyították a templomban dolgozó munkások az építményt. Megköszönte a kormány és a hívek nagylelkű támogatását, és elmondta: a templom a megújulás helye és ősforrása, ahol az ember és az Isten bensőségesen tud találkozni. „Ahogy Jézus tanítványa, Péter a Tábor hegyén mondta, – Uram, jó nekünk itt lenni, – úgy a tabajdiak is elmondhatják, jó nekünk ebben a szép templomban Istenhez közelebb kerülni.

Spányi Antal püspök homíliájában a víz szimbolikájáról beszélt a Bibliában. A szamariai asszony és Jézus találkozásának történetén keresztül kiemelte: fontos, hogy a templomba belépve az ember megtapasztalhassa az Istennel való találkozást, megpihenjen, elcsendesedjen, és erőt merítsen az élethez. „Jézus lassan tereli a szót arról a vízről, amely nekünk az élet feltétele, arra a vízre, amely több ennél, az örök élet vizére. A szamariai asszony lassan megnyílik erre, és felfogja, hogy amit adni akar az Úr, az nem más, mint az élő és eleven hit. Jézus hitet kér, hitet nyújt, és hitet ajánl az asszonynak, aki hitvallást tesz neki: tudom, hogy eljön az Isten Fia, aki majd mindenre megtanít bennünket. És hallja Jézustól a tanúságtételt, én vagyok az, aki veled beszélek.”

A főpásztor arról is beszélt, Jézus ma is eljön a találkozás közelségébe mindannyiunkhoz, és felkínálja nemcsak a hitet, az örök élet vizét, hanem szeretetét, állandó jelenlétét. Az embernek az ajándékul kapott hittel folyamatos feladata van, életté kell válnia benne. Ahogy a templom is időnként megújul, úgy kell az egyház tanítása szerinti hitéletet is újra és újra megújítani magunkban. „A keresztény embernek, aki a hitből él, kovásszá kell válnia a világban. Az egyház nem rajtunk kívül létezik. … Az Egyház mi vagyunk, és nekünk kell képviselni a családban, az iskolában, a munkahelyen, bármerre járunk. Minden szavunk, gesztusunk, tettünk legyen tanúságtétel Jézus Krisztusról. Akkor Krisztus szeretetének, a fényének tanúivá válunk. Akkor a mi életünk is a Jézustól kapott remény jele lesz ebben a sötét, aggodalmakkal teli világban. Mert Jézus az örök élet vizét adja nekünk, csak fogadjuk el azt a hitet, éljünk a hit tanúságtételében, hogy Isten szeretetével jobbá tudjuk tenni a világot” – buzdított a megyés püspök.

A hálaadó szentmisén részt vett Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Bárányos Csaba polgármester és Zsirka László református lelkész.

Berta Kata
Fényképeket késztette Kovács Marcell
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 

 


 

  


 

 


 

 


 

 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk