Püspöki áldás a pátyi templom elkészült szobraira - beszámoló

2020. 03. 08. | | 2020. 03. 09.

 

 

 

 

Megáldotta a Boldogságos Szűz Mária és II. János Pál pápa szobrát Spányi Antal püspök Pátyon

2020. 03. 08. – Ünnepi szentmise keretében áldotta meg Spányi Antal megyés püspök a pátyi II. János Pál pápa-templom elkészült szobrait. A belső térben elhelyezett alkotások, Böjte Horváth István szobrászművész ún. magas domborművei Szűz Máriát, valamint Szent II. János Pál pápát, a templom védőszentjét ábrázolják. A művész elgondolása szerint a Mária-szobor az Isten által alkotott és választott tökéletes szépség, valamint az imádságos lelkület tisztaságának megjelenítését tükrözi vissza. Szent II. János Pál szobra a földi ember elhívását és az imádság erejét szimbolizálja.

Az ünnepi szentmise elején Harkai Gábor plébános arról tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a pátyi templom tervezője, Gutowski Robert együttműködve az egyházközséggel és Smohay Andrással, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatójával, már évek óta keresték azt a művészt, akinek műalkotásai az oltár mellett látható fülkékben elhelyezésre kerülnek. Végül Böjte Horváth István, erdőkertesi szobrászművész alkotásai nyerték el a magas színvonal, a szakralitás és a közérthetőség kritériumait. A művész már 2005-ben, a templomtervek összeállı́tásánál is segédkezett.

A művész elmondta, a Szűz Mária-szobor az Isten alkotásának tökéletes szépségét adja vissza, és megjelenı́ti az imádságos lelkület tisztaságát, az arc és a kezek különleges ábrázolásával. Attribútumnak az Úrangyala-koszorút választotta, a 12 csillaggal. Szent II. János Pál pápa szobra az Isten által elhívott embert szimbolizálja, aki az imádság erejével tölti be hivatását. A hangsúly itt is a kezeken és a portrén van, a drapériák és a fő sı́kok iránya teszi mozgalmassá és légiessé a kompozı́ciót. Attribútumként a ferulát, vagyis a pápai pásztorbotot választotta.

Spányi Antal megyés püspök örömét fejezte ki, hogy az új templomban a Boldogságos Szűz Mária alakja tekint le a hívekre, aki életében mindig az Isten akaratát kereste, ez volt az első számára. „A kitartással és összefogással felépített templom akkor lesz igazán kész, amikor a hívek átimádkozzák. Amikor belép az ember, és megtapasztalja, megérzi az imádság jelenlevő légkörét és hangulatát. Ehhez segítenek hozzá a templomban elhelyezett művészi alkotások is, amelyek olyan példaképeket ábrázolnak, akik tanítanak, buzdítanak bennünket – mondta a főpásztor, majd hozzátette, Szent II. János Pál pápa a templom védőszentje, jelmondatában is azt hirdette, egészen az Istené akar lenni. Őmaga nyilván egészen más utat járt be, mint a Szűzanya, de mindig azt kereste, amit Jézus tenne az Ő helyében. Rábízta magát a Boldogságos Szűz Máriára, így járta végig azt az életutat, amelyre az egész világ tisztelettel tekintett. Legyenek Ők az itt élők, az itt imádkozók példaképei, segítse mindannyiunkat a Boldogságos Szűz Mária oltalma és a Szent Pápa égi közbenjárása, hogy a mi életünk is egyre inkább odaadott és szent élet legyen, lsten jelenlétében.”

A főpásztor arról is beszélt, Jézus, aki az élet Ura, apostolait többször is így biztatta: ne féljetek! Ez a két szó, ami először hagyta el II. János Pál pápa ajkát is, ajándék volt az egész világ számára. Üzenet, hogy aki életét Isten kezébe teszi, Őbelőle gyökerezik, az az Isten iránti szeretetet hordozza. Az Úr ezért úgy formálja és alakítja az embert, hogy soha nem kell félnie. „Mindamellett, hogy okosnak kell lenni, vigyázni az életünkre, figyelni a veszélyekre, amely a világban ránk vár, nem félni és rettegni kell, hanem bízni. Tekintsünk a fenyegetettségben és üldözésben élő hitvalló keresztényekre. Van ma is kiről példát vennünk, akik előttünk járnak a lángoló hitben. Merjük bátran követni őket, és ne csak néhány percre legyenek szent gondolataink a templomban, hanem őrizzük és adjuk tovább a hitet életpéldánkkkal, szavainkkal és tetteinkkel.”

Harkai Gábor plébános a szentmise végén mindenkinek megköszönte a II. János Pál pápa-templomért és berendezéseiért tett felajánlásait és munkáját. Arra buzdította a híveket, hogy védőszentjükhöz híven járják tovább a megszentelődés útját egyházközségükben.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr, Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk