Püspöki szentmise Szent Donát ünnepén - beszámoló

2020. 08. 02. | | 2020. 08. 03.

 Isten velünk van és segít – Szent Donát ünnepe Székesfehérváron


2020.08.02. – „Székesfehérvár városának régi fogadalmi ünnepe Szent Donát búcsúja, amikor az Ő közbenjárását kérjük életünkért és jövőnkért. A mai helyzetben még inkább fontos ezt a szokást megélni és folytatni azokért az emberekért, akik itt élnek, akik itt dolgoznak, és kérni egy szent segítségét, hogy az élet tovább mehessen” – hangzott el a hagyományos búcsúi szentmise elején, amelyet Spányi Antal megyés püspök mutatott be a város plébániáiról érkező híveknek.

Tornyai Gábor plébános köszöntőjében azt is kiemelte: már volt ilyen a történelemben, hogy kerestük az utat, merre kell mennünk, mit és hogyan tegyünk jól. Most, amikor újra próbálunk jobban kinyílni és megtalálni, hogyan tudunk tovább élni, azt kell tapasztalnunk, hogy a világ nem változik körülöttünk. „A szentek sem változnak, akiknek a közbenjárását és a segítségét kérjük. Most végre kiléphettünk bezárkózottságunkból, de még fontosabb, hogy a szívünk is kinyíljon az Isten felé. Amikor szenteket ünnepelünk és tisztelünk, akkor rajtuk keresztül megélhetjük, megtapasztalhatunk ezt.”

A megyés püspök megemlékezett az évszázadokra visszanyúló fehérvári Szent Donát-napról, amely augusztus sokszínű ünnepeit megnyitja, és amelyet az elmúlt évszázad rombolásai sem tudtak elpusztítani. Majd arról a bizalomról beszélt, amelyben szívvel-lélekkel megélhetjük Isten segítő jelenlétét életünkben. A főpásztor arra is felhívta a figyelmet, hogy az evangéliumban megörökített csodák, gyógyulások nemcsak azokról emberekről szólnak, akik találkoztak Jézussal, hanem rólunk, ma élőkről is. „A csodáknak úgy leszünk részesei, hogy hallunk róla és hittel elfogadjuk a tapasztalatot, hogy közel van az Isten hozzánk, megsegít bennünket. … Ezeket a csodákat sokféle szemmel nézhetjük. A Kánai menyegzőre tekinthetünk úgy, mint a boldog menyasszony és vőlegény, de az értetlenkedő násznagy szempontjából is, aki nem tudta, hogy a jó bor az a Jézus által átváltoztatott víz. Próbálhatjuk az apostolok szemével, vagy Mária szemével nézni az eseményt, aki figyelmezteti a szolgákat, tegyetek meg mindent, amit az Úr mond. A mai evangélium a kenyérszaporítás csodájával is azt üzeni, fontos, hogy akármerről is közelítjük meg a történetet, Isten üzenetét kell felismernünk benne. … Jézus, mielőtt megteszi a csodát, és jóllakatja az embereket, szól az apostoloknak, adjatok nekik enni az öt kenyérből és a két halból. Mert azt akarja, hogy értsék meg, akik ott vannak, azok az ezrek és a 12 tanítvány is, hogy az Isten segít, hogy mindig velünk van, de nekünk is van feladatunk.

A főpásztor beszédében megemlítette az Indonéziában és Indiában zajló XXI. századi véres keresztény üldözéseket, amelyekről Tete Remis SVD az Isteni Ige Társasága Magyar Rendtartományának tartományfőnökével beszélt. Közösen megállapították, látják azt a törekvést is, ahogy a keresztény eszméket lejáratják, hogy elveszítsék társadalmi befolyásukat az erkölcs, az emberi tisztesség, a becsület terén. Azt az erőt akarják hiteltelenné tenni, amely a jóságot hirdeti, amitől ember az ember. A püspök hangsúlyozta, tudnunk kell a missziós szerzetesek által tapasztalt kiállást és bátorságot követni. Hinnünk kell abban, hogy a világot nem pusztán az emberi erőfeszítés, hanem az imádság, a hitről való tanúságtétel, a kereszténységhez való hűség, a keresztény gyökerek megerősítése változtatja meg. „Mindenhol, amerre járunk, hallatni kell a hangunkat, ahogy csak tudunk, hassunk az emberekre, egymást bátorítsuk, mert minden keresztény ember felelős minden keresztény emberért. Nekünk itt, magyaroknak Szent István országában különösen is életbevágó ma, és az egyik legfontosabb feladatunk ez. … Kell, hogy éljen a hit bennünk, hogy a hit lángját ne engedjük kioltani. Tevékeny feladatuk volt az apostoloknak abban, hogy Jézus csodája megvalósuljon. Isten bennünket is fel akar használni, eszközeinek választ és hív meg, hogy munkatársai legyünk. Így lehet ezt a világot jobbá tenni, és csak így menthetjük meg a magunk életét. A magyar nemzet keresztény nemzet, keresztény hagyományai, gyökerei vannak, és nincs jövője, csak ha keresztény marad. Isten segít, nincs mitől félnünk, ki kell állnunk bátran, meg kell tennünk, amit tehetünk, és akkor egy új világ, az Isten országa születik majd meg bennünk és körülöttünk”– fogalmazott Spányi Antal püspök.
A szentmise után a Donát búcsú a hagyományos agapéval és borkostolóval zárult. Az eseményen részt vettek a város elöljárói, képviselői, a Vitézi Rend és a helyi Borrend tagjai, a város egyházközségeinek képviselői, akik az ünnepre elhozták templomi zászlóikat. Az ünnepségen az anitóchiás fiatalok és az öreghegyi plébánia cserkészcsapata vállalt szolgálatot.

Berta Kata
Fényképeket készítette Lugosi Balázs
Videó: Bágya Ferenc, Somogyi Tamás, Berta Kata

 


 

Korábbi beszámolóink:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk