Püspöki szentmise Szent Donát ünnepén - beszámoló

2022. 08. 07. | | 2022. 08. 07.

 

 

Uram, jó nekünk itt lenni – Szent Donát püspök-vértanú ünnepe Székesfehérváron

2022.08.07. – Székesfehérvár városának régi fogadalmi ünnepe Szent Donát püspök búcsúja, amikor a város hívei a szent közbenjárását kérik életükért, a családjukért. Az ünnepen a régi szokást elevenítik fel, az egykori öreghegyi szőlősgazdákét, akik kérték a szent segítségét, – a szőlőhegyek vihar, villámcsapás és jégeső elleni védelmezőjét, – munkájukra és az az évi termésre. A hagyományoknak megfelelően idén is Spányi Antal megyés püspök mutatott be szentmisét Tornyai Gábor plébánossal, a Szent Donát-kápolna előtti téren.

„Tegnap ünnepeltük Urunk színeváltozásának ünnepét, amikor a tanítványok fölmentek Jézussal a hegyre, és ott valami csodálatos dolgot éltek meg: kiléptek a hétköznapból, és fönt a hegyen meglátták Jézus igazi lényegét, azt a ragyogó szépséget. Most erre az ünnepre feljöttünk mi is a hegyre, a város legmagasabb pontjára, hogy a városért imádkozzunk, Istenhez forduljunk, a szentek közbenjárását kérjük a megyés főpásztor vezetésével – köszöntötte Tornyai Gábor plébános a püspököt, a város képviselőit, a vitézi és borrend tagjait, a cserkészeket, az egyházközségek képviselőit, akik templomuk zászlóival zarándokoltak fel a hegyre.

Spányi Antal püspök beszédében megemlékezett az évszázadokra visszanyúló fehérvári Szent Donát ünnepről, amelyet a történelem viharai sem tudtak elpusztítani. Majd az evangéliumban megörökített színeváltozás ünnephez kapcsolódóan elmondta: „Azért zarándokoltunk fel ide a hegyre, mert Jézussal akarunk lenni, ahogy egykor az Úr Jézus három apostolával; Péterrel, Jakabbal, és Jánossal felment a Tábor hegyére, hogy új módon mutatkozzon meg előttük, ragyogó isteni dicsőségben. Világossá vált a tanítványok számára, hogy ez a beteljesedés jelképe. Ott látták mellette Illést, aki a prófétákat képviseli, akik az Istenről beszéltek és jövendöltek az embereknek, mint Izaiás vagy Jeremiás. És ott látták mellette Mózest, aki nemcsak a tanítást, hanem a törvényt is megjeleníti. Mert ha Istenhez akarunk eljutni, nem mindegy, hogy mit teszünk. Ha Istent keressük, és hozzá akarunk eljutni, akkor az Ő akaratát kell keresnünk a törvény útján. Jézus azt mondja Ő maga az Út, az Igazság és az Élet. Őt kell tehát követnünk, és akkor jutunk el az Atyához. … A világ ma tévelyeg, mert mindenki a maga útját, saját akaratát keresi, úgy, ahogy neki jó. Ez az önmagunk akaratának erőltetése hozza azt a sokféle konfliktust, szenvedést, amit ma tapasztalunk.”

A főpásztor arról is beszélt, jó azért fohászkodni, hogy Isten áldja meg munkánkat, életünket. De Jézus azt tanítja a legszentebb imádságban, a Miatyánkban, hogy azt kérjük az Atyától, „legyen meg a Te akaratod!” … Péter, Jakab és János apostol Jézus ragyogó dicsőségét látva, az istenélmény hatása alatt azt mondták, hogy jó nekünk itt lenni, építsünk itt három sátrat. Mert nem magukra gondoltak, hanem Istenre, a kinyilatkoztatásra, az Istentől kapott igazságra. „Ma itt vagyunk ezen szép helyen, ahol békében, szeretetben a lelkünket és a szívünket ünneplőbe öltöztettük. Együtt kérjük Istent, áldja meg munkánkat, és mondjuk ki az ima szavaival „legyen meg a Te akaratod!” – az életem minden dolgában, a családomban. A Te akaratod valósuljon meg ebben a világban! Így tapasztaljuk meg, amit az apostolok is, és mondhatjuk velük együtt: jó nekünk itt lenni.

A püspök végül arra biztatott, Jézusra nézzünk, az Ő tekintetét vigyük a világba, mert az tele van vigasztalással, bátorítással, gyógyítással, hittel és reménnyel. Az emberi logikával össze nem egyeztethető csoda, hogy Krisztus önmagát, az ő testét és vérét adja nekünk, hogy egy új életet tápláljon bennünk. Szülessünk újjá Őáltala, és krisztusi emberként hordozzuk Őt ebben a mai, Istentől elszakadt világban.

A szentmise után a Donát-búcsú a hagyományos agapéval és borkostolóval zárult. Tornyai Gábor plébános megköszönte különösen a korábbi plébános, Glósz Ervin atya emlékére létrejött alapítványnak és mindenkinek, aki részt vett az ünnep szervezésében. 

Berta Kata
Fényképeket készítette Kovács Marcell
Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió 

Korábbi beszámolóink:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk