Püspöki tanévnyitó a Szent Imre Általános Iskola és Óvodában - beszámoló

2021. 08. 31. | | 2021. 09. 02.

 

 

Az örömmel végzett munka mindig sikeres – Püspöki tanévnyitó a székesfehérvári Szent Imre- iskolásoknak és -óvodásoknak

2021.08.31. – Izgatott lárma, örömteli zsibongás töltötte be a Prohászka Ottokár-emléktemplomot a székesfehérvári Szent Imre Iskola és Óvoda évnyitó ünnepsége előtt. Az intézmény és a szülők nevében Ugrits Tamás pasztorális helynök, püspöki biztos köszöntötte Spányi Antal megyés püspököt, aki hosszú évek óta együtt ünnepli a tanévnyitó Veni Sanctét az iskola és az óvoda egész közösségével. A szentmisében a főpásztor értük imádkozott, és kérte rájuk a Szentlélek kiáradását.

„Szükségünk van az Isten kegyelmére ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk küldetésünket, mind intézményi szinten, mind pedig egyénileg is. Isten áldása, kegyelme tartja meg az iskolát és óvodát, és kíséri munkánkat, életutunkat” – hangsúlyozta Tamás atya, majd megköszönte a főpásztor támogatását, aki mind erkölcsi, mind anyagi értelemben, de imádságos szolgálatával is az iskola mellett áll. „Legyen öröme a főpásztornak intézményünk diákjaiban, pedagógusaiban és családjaiban. Azt lássa, hogy Krisztus útját járva, az egyházat építjük, a hitet és szeretetet sugározzuk ki a városra és egész környezetünkre.”

A főpásztor a gyerekekhez szólva kiemelte, hogy egy iskolaév kezdete öröm és aggódás is egyben. „Öröm, mert viszontlátjuk egymást. Nehéz ilyenkor a templomban csendben maradni, mert jólesik a vakáció után újra látni a társakat, akiknek annyi minden elmesélni való van. De el kell kezdeni egy iskolaévet, amiben kötelességteljesítés van, napi fegyelem, feladat. Ez erőfeszítést kíván. Most azért imádkozunk, hogy ezt az erőt, amire szükség lesz a tanév sikeres elvégzéséhez, megkapjuk Istentől és egymástól is.”

A püspök arról is beszélt a diákoknak, ne azt keressék a szívükben, ami elszomorítja őket, hanem az örömet keressék. „Ha visszagondolunk az elmúlt két évre, a digitális oktatásra, mennyire hiányzott a személyes találkozás, a nevetések, a közös játék, az együtt izgulás a jó eredményekért, nem szabad most szomorúnak lennünk. Bőven találunk örülni valót! Igaz, hogy jön egy olyan időszaka az életünknek, amelyben fegyelem, kötelességteljesítés van, mert az emberré, a felnőtté válás útján jártok. De lehet örülni, hogy a város legszebb megújult, kibővült iskolájába jártok. Ezt az új iskolát fel kell fedezni, meg kell tapasztalni a lehetőségeket, ami a tanulást segíti majd. De örülni kell a találkozásoknak, hogy a barátok újra egymásra találnak, hogy újra tudunk tanulni, fejlődni, növekedni Isten és ember előtt.”

„Az örömmel végzett munka mindig sikeres” – biztatott a főpásztor. „A nehézségekre, mint megoldandó feladatokra gondoljatok, amit meg tudtok oldani, amivel meg tudtok birkózni. Jókedvűen vegyétek az akadályokat, és ebben számíthattok egymásra is, a tanárok, a család, az otthoni közösség támogatására.”

A megyés püspök végül megköszönte a szülőknek, hogy a katolikus iskolába iratták gyermekeiket, abba az építészetileg is szép intézménybe, amelyben Isten dicsőségére tanulhatnak a diákok. A tanulókhoz fordulva elmondta: „A Szentlélek kegyelmére van szükségetek, aki segít a kitartásban, aki támogat a megértésben, hogy meglássátok mindenben Isten vidámságát és szeretetét. Ő az, aki erőt ad Nektek, hogy ki tudjatok tartani. Kérjétek a Szentlelket, hogy egymást lelkesítsétek és figyeljetek tanáraitokra és szüleitekre. Kérjétek a Lelket, hogy segítsen Isten akarata, terve, elgondolása szerint teljesíteni kötelességeteket mindennap.”

A szentmise végén Csák Lajos igazgató köszöntötte az ünneplő közösséget a Szent Imre Iskola 27. tanévnyitóján. Majd arról az újfajta izgalomról beszélt, amelyet az elmúlt két tanévben tapasztaltak meg, amikor a tanulás és a tanítás óvintézkedések között telt el. „Már sokkal jobban felkészültünk a tanévre, az előttünk álló munkára, az iskolai életre” – jelentette be az igazgató. „A legfontosabb, hogy visszakaptuk az épületet kibővítve és megújítva. Újra együtt lesznek az osztályok, akik védőoltásokkal felkészültek. De nem szabad elfelejtenünk, hogy az iskola arról is szól, hogy a nehézségekkel meg kell küzdeni, és keresni kell a továbblépés módját, útját – hangsúlyozta az igazgató, majd az elsősökhöz szólt, biztatva őket, hogy mindenben kérjék a segítségüket, ha kell. Külön köszöntötte az elsősök szüleit, és azt ígérte, lelkiismeretes és szeretetteljes tanításban lesz része gyermekeiknek. Az igazgató beszélt még a következő évben megvalósuló gimnáziumi tagozat indításáról, és végül megnyitotta a 2021–22 es tanévet, sikeres esztendőt kívánva mindenkinek.

A szentmisén részt vettek azok a 8. osztályos tanulók, akik a bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária kegyhelyen végzett kétnapos zarándoklatról érkeztek. Az Ugrits Tamás atya és Mórocz Tamás plébános által vezetett lelkigyakorlat egyben felkészülés volt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, amelyen együtt vehetnek részt majd a diákok. A szülők és pedagógusok által kísért lelkigyakorlat azt az üzenetet hordozta, hogy a felnőtté válás útja egyben út a lelkiségben is.

Berta Kata
Fényképeket készítette Nagy Anikó


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk