Székesfehérvár fogadalmi szentmiséje - beszámoló

2015. 08. 14. | | 2015. 08. 15.

 

 

„Isten előtt mellettünk állj István király”
A Szent István-i országfelajánlás Székesfehérváron

Szent István király országfelajánlásának napján, a magyar szent család ereklyéinek jelenlétében ünnepeltek ismét a Fehérváriak. Méltóságteljes körmenetben vállukra véve vitték át a székesfehérvári püspökségről Szent István hermáját, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéit a Székesegyházba, a Szent Imre Iskola diákjai és az egyházmegye papnövendékei.

Szent királyunk, a szentéletű királynő és Imre herceg Fehérváron őrzött emlékeit Spányi Antal megyés püspök vezetésével kísérték a meghívott vendégek: köztük DDr. Franz Kaspar c. kanonok, az egyházmegye papsága, Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere és a város képviselői, Szita Károly kaposvári polgármester,  a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Huszár István nagyváradi alpolgármester, Fejér megye vezetői, a Hagyományőrző Koronaőrök, a Szent István Lovagrend tagjai, a történelmi Vitézi Rend, a cserkészek és az egyházközségek képviselői. Vakler Anna népdalénekes, egyetemi tanár és kamarakórusa a Vox Mirabilis kórussal együtt Mária dalokat énekelve tették szebbé, emlékezetesebbé a körmenetet, a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar kíséretével.

A körmenet után a Szent István Bazilikában ünnepélyesen elhelyezett első magyar szent család ereklyéi előtt imádkozott a megyés püspök az egész ünneplő közösséggel. Hálát adott azért, hogy első királyunk a keresztény hit útjára vezette népét. Mint államférfi, hadvezér, és mint családapa ezer év után is példa maradt az egész magyarságnak. A püspök hálát adott azért is, hogy Szent István halála előtt, Szűz Mária oltalmába ajánlotta országunkat. Ezért maradhatott meg nemzetünk a történelem pusztító, viharos eseményei között. „Hálát adunk Uram, hogy elfogadtad Szent királyunk gesztusát és annyi igaz magyar imáját, akik hazánkat Neked ajánlották. Hálát adunk, hogy Mária közbenjárása által oltalmazol, és velünk maradsz kegyelmeiddel. Kérjük, hogy őrizd meg a házaspárokat, legyenek boldog magyar családok, az első magyar szent család példája nyomán. Segíts bennünket, hogy legyen bátorságunk erkölcsi döntéseket hozni a nehéz helyzetekben, egységbe tartani Szent István népét szándékaiban és törekvéseiben.”- hangzott el az imában.

A zenés áhítaton többszáz éves gyönyörű Szent István énekek hangzottak fel ugyancsak Vakler Anna, Varró János népzenész és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék növendékeinek előadásában.

Az imádságot követő ünnepi szentmisében Spányi Antal püspök köszöntötte Takács Nándor ny. püspököt, paptestvéreit, a vendégpapságot, a díszvendégeket. Külön köszöntötte a limburghi és a passaui küldöttséget, az öreg cserkész találkozó tagjait és minden megjelent hívőt.

A megyés főpásztor beszédében megemlékezett Szent István király utolsó napjairól. Visszatekintett az uralkodó egész életére, az erős jellemű, bátor és szilárd elvekkel irányító királyra. Megemlékezett a királyi apáról, aki az ország építésében reményekkel telve gondolt utódjára, Imrére. „A herceg halála után a rá váró szenvedésben, magányban és kilátástalanságban Szent István a lehető legtöbbet tette, nem lefelé, hanem fölfelé tekintett és a koronát a Magyarok Nagyasszonyának ajánlotta. Élete legjelentősebb gesztusa volt ez, amelyet sokan sokszor próbáltak elfeledtetni velünk, de ez az ország Mária országa maradt, amely a mai napig kihat nemzetünk életére.”- mondta a főpásztor, majd hozzátette. „Aki megsejti mit jelent, az öreg, megfáradt király felajánlása, az megérti, hogy sosem pillanatnyi erőkre, hatalmakra kell támaszkodni, hanem a hitre építve, Istenbe vetett bizalommal kell az életét irányítani a magánéletben és a közéletben is.”

A megyés püspök beszéde végén hangsúlyozta: „Nekünk, akik itt évről évre megemlékezünk Szent István felajánlásáról küldtetésünk, hogy ezt a tettet megértsük, megvalósítsuk és így építsük tovább a Szent István-i életművet hazánkban. Kérjük ehhez Mária oltalmát, kísérjen bennünket és őrizze meg a magyar népet minden körülmények között.”

A szentmise végén a székesfehérvári püspök Szent István hermája előtt térdelve mondta el az országfelajánló imát, majd az áldások után ünnepélyes körmenettel indult vissza a díszmenet a Püspöki Palotába. „Isten előtt mellettünk állj István király” - hangzott végig Fehérvár fő terén az imádságos ének.

BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 Kapcsolódó oldal:

 Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk