Szent Család ünnepe - Család évének egyházmegyei bezárása - beszámoló

2011. 12. 30. |

 

a szentmisén

 

A székesfehérvári egyházmegye legkülönbözőbb pontjairól érkeztek hívek, hogy a papsággal együtt hálát adjanak a keresztény családok megerősítésére hirdetett Családok Évéért. Apák és anyák, jegyesek és házasságra készülők, nagyszülők és gyermekek megáldása, családos zarándoklatok, családfesztivál és nyári tábor, valamint közösségben elmondott családi imák és sok-sok család egymásra találása családközösségekben: röviden így foglalhatóak össze a családév eseményei a székesfehérvári egyházmegyében.

A gazdag program összeállításakor a megyésfőpásztort a Püspöki Konferencia szándékai vezérelték, hogy a családok tanúságot tegyenek hitükről, felkeltsék az emberek szívében a szeretet és a felelősség érzését a társadalom legfontosabb intézménye, a család iránt. A családév tehát erősítette a család belső identitását, ugyanakkor tudatosította a család missziós felelősségét is.

„Nagy örömmel és bizakodással tekintettünk az egy éve még előttünk álló Családok Évére, de aggódással is, hogy vajon ki fog mellénk állni. Most már látjuk, felsorolhatatlan az a sok lelki ajándék, gazdagság, amelynek mindannyian tanúi lehettünk„ – kezdte beszédét Spányi Antal megyés püspök a Családok Éve zárómiséjén. A koncelebrált ünnepi szentmisén részt vett Takács Nándor nyugalmazott püspök és sokan az egyházmegye papságából.

A megyésfőpásztor beszédében elmondta, hogy szemléljük a családokat; láthatunk értékeket nem tekintő „heródesi” családokat akár a történelemből, akár a mai napokból, és szemlélhetjük a Szent Családot, életüket, Isten felé fordulásukat. Ahol követik a Szent Család példáját, ott egyszerű, békességes, Isten áldását hordozó otthonok alakulnak. A hitét gyakorló család erős, az egyház bázisa.  

„Ma a családok intézménye nagy veszélynek van kitéve. Vannak, akik szeretnék elhitetni, hogy a család intézménye elavult, de ha az embereket megkérdezzük világossá válik, a fiatalok családban gondolkodva tervezik a jövőjüket. Mélyen bennünk él az a bizonyosság, hogy földi boldogságunk a családban van elrejtve” - emelte ki beszédében a főpásztor. A közös szolgálatokban, a programokon való részvétellel a fiatalok pozitív példákkal, szeretetben élő és Istenre figyelő házaspárokkal, családokkal találkozhattak.

„Visszatekintve az egyházmegyei Család évére, nehéz a gazdag programok közül kiválasztani egyet-egyet; az egész évért kell hálát adnunk. Az év ajándéka, hogy a családpasztorációs munka megerősödött, egyre többen kapcsolódtak bele a munkába, szolgálatba” – tette hozzá a püspök.

 

Homília meghallagtása:

 

A szentmise végén a megyés püspök megköszönte mindenkinek munkáját és elmondta a Családok Éve kezdeményezéseit nem lehet befejezni. Erősíteni kell továbbra is a családokat, hogy érezzék, számíthatnak egymásra az imában és a közösségvállalásban, hisz a család fő feladata egyházi küldetése mellett a társadalom igazságosabb építése.

- BPK -
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és BPK

 


 

Vonatkozó beszámoló:

 


 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk