Szent István király ünnepén szentmise - beszámoló

2006. 08. 20. |

„Általa kaptunk életet, és kaptuk mindazt, aminek alapján a magyar naggyá lehet” – mondta beszédében Spányi Antal megyés püspök, az augusztus 20-i ünnepi szentmisében.

 

ünnep a szabad ég alatt

 

A Székesegyházban a nagyszámú hívősereg mellett jelen volt a megyei közgyűlés elnöke és alelnöke, a város polgármestere és alpolgármestere, a közigazgatási államtitkár úr, az országos, megyei és városi képviselők és intézmények tisztségviselői, a polgármesterjelölt úr, a papság, a katolikus intézmények vezetői, a Szent Korona Lovagrend tagjai, a Szent György Lovagrend tagjai, a Hagyományőrző huszárok osztrák és magyar képviselői, a Vitézi Rend tagjai.

A főpásztor homíliája elején emlékeztetett a keresztény király életművére. „Az Általa elfogadott és törvényekkel védett Egyház talaján született meg a magyar oktatási rendszer, alakultak meg a kórházak és árvaházak, születtek meg azok a művészeti és tudományos eredmények, melyek a magyart Európa nagyobb népeivel egyenlő rangra emelte, és a keresztény népek európai közösségének megbecsült tagjává tette. Erre minden korok minden magyarja joggal lehet büszke, – kell, hogy büszke legyen – de, mindez kötelez is bennünket …!
 
Népünk végveszélyben kapta Istvánt vezetőnek, hogy egy megújuló társadalmi erkölcs által új életre vezesse népét – folytatta beszédét a püspök, párhuzamot vonva a mai magyar helyzettel. „Joggal tekintenek aggodalommal sokan a magyar jövőre. … Hiszen úgy tűnik az öntörvényűség, az önzés, teret kapott társadalmunkban: kikerülni akarjuk az áldozatot, mely az eredmények záloga. A gyermekek vállalásának és felnevelésének öröme helyett, csodálkozva nézünk a nagycsaládosokra; önzésünkben átlépjük a természetbe írott törvényeket és romboljuk környezetünket, saját magunkat, örömünket. Akaratunk érvényre juttatásáért nem átallunk hazudni és országot-világot becsapni, egyéni és csoportérdekeink szerint alakítani a közügyeket, ahelyett, hogy képesek lennénk összefogni, egyet akarni, áldozatot hozni a társadalom jólétéért.”
 
Beszéde végén a megyés püspök kihangsúlyozta az Egyház készséggel ajánlja fel tapasztalatát, kegyelmi gazdagságát a társadalom javára. Az állam társadalomalakító felelősségteljes munkájában szívesen vállal szerepet, pl. az oktatásban, az idősek gondozásában, a családok, a szegények, az elesettek, a szenvedélybetegek segítésében, a kisebbségek támogatásában.  Szent István nyomán  több XX. századi magyar püspök adott példát, hogyan tud az Egyház segítő szeretettel mindenki felé fordulni. Ilyen példa volt Mindszenty bíboros, Prohászka Ottokár vagy Apor Vilmos.

A szentmise záróáldása után ünnepi körmenetben a Szent István fejereklyével a király sírjához vonult a tömeg. A székesfehérvári önkormányzat és a püspökség közös ünnepén, a Nemzeti Emlékhelyen, a város polgármestere mondott beszédet, majd a főpásztor imádkozott városunkért és hazánkért. Ezután a város polgárai nevében koszorút helyeztek el a síron, majd a katonai zenekar vezetésével, az ünneplő sokasággal együtt átvonultak a város főterére. A Szent István napi rendezvény az „új kenyér” püspöki megáldásával fejeződött be.

BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

Korábbi év beszámolója:

 

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk